(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Měl jsem ambici, abych udělil kolegu Juránkovi slovo, protože byl poslední přihlášený do rozpravy, když jsem nastupoval k řízení schůze, to se mi nepodařilo. Nyní pan poslanec Martin Baxa a kolega Rais mají ještě faktické poznámky. Takže pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Baxa: Já už opravdu naposledy, a to z toho důvodu, že mě tady znovu obvinil pan kolega Klaus z osobního útoku na paní poslankyni Majerovou Zahradníkovou. Tak já prostě znovu říkám, že to žádný osobní útok na paní poslankyni nebyl. Kdybych se v nějakém pominutí smyslů něčeho takového dopustil, bezpochyby bych to uznal a paní poslankyni bych se omluvil. Ale to žádný osobní útok nebyl. Protože já znovu zopakuji to, co paní poslankyně řekla. Řekla, že za posledních třicet let se české školství propadlo ve své kvalitě. Paní poslankyně to kýváním hlavy potvrzuje. A já na to prostě říkám, že pokud ona toto tvrdí, tak jediné, co si já z toho vyvozuji, je to, že paní poslankyně se domnívá, že prostě špatně učí čeští učitelé. Jiný důvod prostě k tomu není.

Pan kolega Klaus, druhý poslanec za hnutí Trikolóra, se pokusil dovysvětlit její vystoupení tím, že tím měla na mysli nějaké výsledky vzdělávání. Tak jenom znovu jsem se ještě teď díval, vzdělávací zkoušky TIMSS sledují žáky ve čtvrtém a osmém ročníku základních škol, vzdělávací výsledky PISA patnáctileté děti. To znamená, bavíme se o vzdělávání na základních školách. A já jsem prostě přesvědčen o tom, že čeští učitelé na základních školách navzdory všem těžkostem, problémům, měnící se situaci, jak už jsem tady o tom hovořil, odvádějí dobrou práci. A za tím si stojím a budu to opakovat pořád, protože si myslím, že je to pravda, a protože jsem přesvědčen o tom, že právě bez těch učitelů na prvním a druhém stupni základních škol bychom nejenom nemohli mít náš vzdělávací systém, ale ani bychom nemohli vést takovou odbornou diskuzi, kterou tady vedu třeba s panem kolegou Vondrákem o tom, jak vypadají střední školy a co se děje na vysokých školách. Já jsem prostě přesvědčen o tom, že čeští učitelé na základních školách přes všechny obtíže, starosti a problémy dělají co mohou. Tečka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, dobré odpoledne. Pan poslanec Karel Rais s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Tady mě vyzvali, abych řekl něco normálního. Takže za prvé směrem ke kolegovi Benešíkovi. Jednak probíhají každoročně mezinárodní testy PISA. A já jsem to říkal minule, v podstatě tam dopadají ti naši studenti líp než předminule, nebo plus minus stejně. Takže žádné nějaké dramatické změny se nedějí, byť prostě ta situace - samozřejmě mnohdy je málo lidí a podobně. To všechno známe a za chvíli to budeme projednávat. Takže já znovu apeluji, přesuňme to tedy buď na výbory, anebo k lahvi červeného vína večer. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A pan poslanec Klaus, faktická poznámka. Máte slovo prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Já už jenom krátce nejprve k panu kolegu Benešíkovi. Ta data samozřejmě existují, jsou k nalezení. Jedna konkrétní jsou na Centru pro občanské svobody na webu, kde je to srovnání v mnoha letech. Pan kolega Rais má pravdu. V posledních letech už spíš stagnujeme. Ten propad přišel od roku 1994 od těch prvních měření.

Jinak dva poslanci - já to myslím příjemně - jsou živoucím důkazem nutnosti zavedení matematiky u maturity. Vy, pane kolego Benešíku, když argumentujete dobou před třiceti lety a říkáte 1985, tak bych rád trval na tom, že 2020 minus 30 je 1990.

A pan kolega Baxa říká, že logicky není jiné vysvětlení, než že čeští učitelé špatně učí, když jsme se zhoršili v mezinárodním srovnání. Tak to se hluboce mýlíte. Důvodů může být daleko více. Například, že ostatní země se výrazněji zlepšily, nebo že čeští politici házejí klacky pod nohy českým učitelům, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Mohla populace nějakým způsobem klesnout - to je nepravděpodobné. Ale jsou tisíce dalších důvodů, které jsou vysvětlující. Ale to právě učí matematika. Čili nemůžete říct logicky, že existuje jediné vysvětlení. To je matematická nepravda a vy jste živoucím důkazem toho, že maturita z matematiky je potřebná, aby lidi jako vy to absolvovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane ministře, před vámi je ještě přihlášen pan poslanec Benešík. A potom pan ministr Plaga, faktické poznámky. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Já děkuji za slovo. Tak ten příklad, který tady uváděl pan poslanec Klaus, myslím si, není matematický. Ale nás učili ve škole, že je rozdíl mezi počty a matematikou. Já jsem si byl naprosto přesně vědom toho, že jsme srovnávali něco před třiceti lety, a před třiceti lety byl rok 1990. To samozřejmě velmi dobře vím. Ale ta data se přece musela nějakou dobu sbírat a srovnávat. Proto jsem řekl například v roce 1985, protože jsem si nemyslel, že zrovna v roce 1990 se začalo něco celosvětově měřit. Takže jsem se schválně ptal na dobu předtím. Aby bylo srovnání i v tom roce 1990. Takže jako pan kolega Klaus se snažil být vtipný, ale moc vtipné to nebylo, a myslím si, že pokud tady vykládal něco o tom, že bychom si měli odpustit osobní invektivy, tak bych ho chtěl poprosit o to také.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr Plaga s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji, dámy a pánové. Úkolem ministra školství je edukovat. Takže první šetření PISA proběhlo v roce 2000 na čtenářské gramotnosti a matematická v roce 2003. To znamená, že žádná šetření neprobíhala předtím. Ale co se týká toho, k čemu se všichni odvoláváme, tak ten sběr začal přesně před dvaceti lety. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já snad musím reagovat na ta paušalizující tvrzení, že před třiceti lety bylo školství nějaké lepší. Tak prosím vás, možná v matematice, což já samozřejmě nedokážu nějak ohodnotit. Ale vždyť to nemůže být pravda, když v tehdejší době - není jenom matematika - ale v tehdejší době, pokud jde o dějepis, literaturu, občanskou nauku a spoustu dalších předmětů, tady vůbec nevycházely knihy, které z 80 % určovaly tehdejší trendy v těchto oborech. Nevycházeli naši autoři, a dokonce se nesměli učit. Takže jakékoliv tvrzení o tom, že jde školství dolů, už z tohoto hlediska pravdivé prostě být nemůže. Matematika skutečně není jediný předmět, ale školství v roce 1990 nemělo k dispozici skoro vůbec nic k tomu, aby mohlo dávat opravdové vzdělání v oborech i jiných, a teď mám na mysli zejména ty humanitní. Ale domnívám se osobně, že ani v biologii a dalších předmětech jsme vůbec neměli tušení, co se dělo na Západě, který byl jednoznačně před tím než to, co se dělo v tom takzvaném východním bloku.

Takže tohle tvrzení odmítám. Nehodnotím to pouze z pohledu matematiky. Ale prosím vás, ta paušální tvrzení jsou zcela zavádějící a naprosto nepravdivá a mě až dráždí. Tím neříkám - abych zase řekl jinou větu -, ano i za komunismu se chodilo normálně do školy, normálně se učilo, ale poskytování vědomostí bylo v neuvěřitelně omezeném rozsahu ve srovnání s nějakým Bavorskem. Tam se mohlo svobodně mluvit úplně o všem a byla tam dostupná nejodbornější literatura a ze všech oborů. Tady nebylo skoro nic. Kromě sovětské literatury. To uznávám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další faktická poznámka v tuto chvíli není. Takže přicházíme k paní poslanci Juránkovi, který je přihlášen do obecné rozpravy, připraví se pan poslanec Jiránek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedající, jsem velmi překvapen, že jsem se dostal ke slovu po hodině a půl, co jsem přihlášený. Ale nechci navazovat na nic, co tady bylo. Myslím si, že je důležité spíš vytvářet určitou atmosféru. A já jsem nerad, že je tady taková atmosféra nemít matematiku rád, anebo na té matematice založit úplně všechno. Ale já vám chci říct jaksi svoje svědectví, které je staré, a velmi staré, protože já jsem maturoval před 45 lety. A před 53 lety jsem se přitom zapojil do osmileté výuky gymnázia, které mělo ve svém vínku matematiku a fyziku.

A chtěl bych říct při této příležitosti, že matematika je na prvním místě příležitost pro naše školství. A prosím, abychom si tuto věc řekli. Je to jednoznačná příležitost, která byla vyzkoušena, a byla vyzkoušena tak, že dokonce celou dobu existuje kontinuita. Takže já až půjdu letos na oslavu, nebo nevím, jestli je to ještě oslava, ale až si budu připomínat 45 let po maturitě na našem gymnáziu v Brně, tak si budu také připomínat to, že jsme dostali mimořádnou příležitost právě díky tomu experimentu osmiletého gymnázia s matematikou a fyzikou. A protože vím, že v tu dobu byly v celém Československu jenom tři takové školy, tak se mi v mém věku dostalo něčeho, čehož se nedostalo mnohým jiným, kteří jsou výrazně mladší než já. A na nás ten experiment Matematika+ byl vyzkoušen už tenkrát.***
Přihlásit/registrovat se do ISP