(16.50 hodin)
(pokračuje Mašek)

Já tam ale vidím jiný problém a je to problém toho, kdo se dostává už na střední školy, o tom, kdo by měl skončit v učňovském školství, a bylo by tam těm lidem dobře a něco by těma rukama dokázali a ti lidé nám teď chybí, anebo jestli tedy musí každá kadeřnice nebo každý automechanik mít maturitu. K tomuhle se vraťme a potom nebudeme mít ten problém s maturitami.

Další věc. Ještě bych doporučil, když to tak poslouchám, my vůbec nemáme institut ukončení středního školství bez maturity. To se může také stát. A ten člověk něco vstřebal, všemi ročníky školy prošel, všechny zkoušky udělal. Neodmaturoval. Mělo by to být pořád ještě víc než jenom základní škola, kam my ho vlastně srážíme, protože on tu střední školu nemůže uplatnit. Takže je to o uplatnění. A dneska se na tu vysokou školu technických směrů, chemických směrů, ekonomických směrů dostane opravdu bez zkoušky každý, bez té zkoušky z matematiky, a je to na rok, a všichni to víme, stojí to ohromné peníze a ti lidé z toho vypadávají. To je ta neúspěšnost, o které tady mluvil pan profesor Vondrák.

Takže skutečně já myslím, že těch věcí, o kterých bychom měli přemýšlet, je celá řada, a že bychom o tom měli mluvit v kontextu a dívat se na to mezinárodní srovnání. Ono nám něco napovídá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Maškovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Václav Klaus, připraví se kolega Baxa a Ferjenčík. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já už nechci tu debatu protahovat, už jsem nechtěl vystupovat, ale v televizi jsem viděl vystoupení, na které chci reagovat, pana poslance Baxy vaším prostřednictvím. Pane Baxo, promiňte, já jsem vás poslouchal. Vy tady 25 minut nebo kolik mluvíte stylem uspávač hadů, což nemělo obsah, ani nic tam nebylo jiného kromě toho, že jste proti maturitě z matematiky, tak dobře, je to váš styl vystupování, ale pak se nestydíte využít příležitosti a osobně zaútočit na poslankyni Majerovou, která nic z toho, co jste říkal, neřekla. To, že jsme se propadli v hodnocení TIMSS i PISA za posledních 30 let, to není vina paní poslankyně Majerové. Neřekla ani slovo, že by tím zaútočila na české učitele, ale čeští učitelé mají svázané ruce politiky, třeba jako jste vy. Měl byste se stydět a měl byste se omluvit za to své vystoupení!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Baxa a Ferjenčík - také s faktickými poznámkami. Kolega Juránek se možná dočká svého vystoupení. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji. Nebylo to osobní. Jenom chci zdůraznit, že já jsem reagoval na to, co řekla paní poslankyně Majerová, která tvrdí, že za posledních 30 let se úroveň českého školství propadla. A jestliže tady prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče Klausi, mluvíte o testech PISA a těch dalších, tak si jenom řekněme, že to jsou testy, které se konají, když je těm žákům 15 let. To znamená, že to jsou absolventi základních škol. To nemá nic společného s tím, co tady říkal pan kolega poslanec, jaké děti se dostávají na střední školy nebo kolik kam se jich dostává. To jsou testy, které hodnotí znalosti 15letých dětí v případě PISA, tedy abych byl konkrétní, to znamená absolventů základních škol. Tak já se potom logicky musím ptát, co znamená věta, že za 30 let se výrazně zhoršilo české školství nebo výsledky vzdělávání, když se bavíme o dětech, které jsou absolventy základních škol.

A je to tedy jako čím, paní poslankyně Majerová prostřednictvím pana předsedajícího? Tak co jste tím tedy měla na mysli? Co se za těch 30 let stalo? Zhlouply děti? Nebo změnil se nějak systém? Já jsem si z toho jenom dovodil to, že pokud vy takto hodnotíte na základě jediných testů, které máme, to znamená testů 15letých dětí, absolventy základních škol, tak jediné, co jsem si z toho dovodil sám pro sebe, je to, že nejste spokojena s tím, jak učí čeští učitelé. Tečka. To je jako celý výsledek toho vašeho vystoupení, nebo závěr, který si z vašeho vystoupení dělám, když mluvíte o tom, že se propadly výsledky vzdělávání v ČR v posledních 30 letech, bavíte se o absolventech základních škol, tak jenom si můžu říct, tak prostě kritizujete české učitele. Já se českých učitelů zastávám, protože se poměry v českých školách výrazně změnily, tak jako se změnil svět kolem - vstoupilo společné vzdělávání, zásadně se změnil přístup k informacím, vstoupili jsme do digitální éry a s tím se vyrovnávají čeští učitelé, těch více než 100 tisíc učitelů, kteří učí, a já jim za tuto práci děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil váš čas k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka a kolega Juránek ještě posečká, protože mám další dvě faktické poznámky - kolegy Volného a Klause. Nyní pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jen velmi stručně reagovat na kolegu Vondráka s tím, že ve chvíli, kdy ten populační ročník na vysoké škole je násobně větší procento toho populačního ročníku celého, to znamená, kdy jde studovat třeba 60 % ročníku místo 10 % v minulosti, tak logicky ta průměrná úroveň musí klesnout. To je samozřejmě fakt, nicméně je to daleko více žáků, po kterých chcete ten stejný standard jako po těch nejlepších absolventech z minulosti, a to prostě je významný rozdíl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Lubomíra Volného, připraví se kolega Klaus k faktické poznámce. A poté kolega Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Původně jsem chtěl toto vystoupení pojmout jako takovou obranu paní kolegyně Majerové, nicméně předpokládám, že ona se ubrání, když bude potřebovat, sama. Já se jenom podělím o svou vlastní zkušenost.

Osobně si myslím, že i čeští učitelé učí někdy nedostatečně, někdy dostatečně, někdy dobře, někdy chvalitebně a někdy výborně. Každý z nás má právo na slabší i na ty lepší dny a na temné i světlé okamžiky. Každý, kdo učil, si určitě pamatuje i doby temna, kdy se mu do školy nechodilo úplně nejlépe a ten jeho výkon nebyl úplně skvělý. Nicméně já jsem poprvé nastoupil do školy v roce 2000 a dostal jsem klíč od kabinetu a stůl. To bylo všechno. Po dvou letech učení v Anglii a po třech letech učení na Novém Zélandu jsem se vrátil do České republiky a dostal jsem něco, co jsem v Anglii ani na Novém Zélandu nedostal. Dostal jsem osobní notebook. A proč jsem dostal osobní notebook? Protože objem byrokratické práce - mne jako učitele tělesné výchovy a technické výchovy - stoupl asi o 150 %.

Takže ne, vina za to, že české školství se opravdu zhoršuje, neleží na bedrech učitelů ani základních, ani středních škol, ale leží v téhle Sněmovně. Leží v tom, kam se to školství rozhodnutím našich předchůdců i některými našimi rozhodnutími za posledních 30 let ubíralo. Poslední klasická ukázka je školní inkluze, jejíž výsledky ve všech mezinárodních testech na půdě této Sněmovny budou velice negativně, to si buďme naprosto jisti, oceňovat naši budoucí kolegové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou, připraví se Ondřej Benešík. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Tak já jsem ještě čerstvý v úterý, takže vám nenechám poslední slovo, pane Baxo, vaším prostřednictvím. Vaše dvě vystoupení se totiž lišila. Vy jste v tom druhém říkal, že paní poslankyně řekla, že jsme za 30 let klesli ve srovnání, a jak jste to myslela. To je zcela legitimní. To vám nikdo nebere, kdybyste se takhle zeptal. Ale vy jste to v tom prvním vystoupení neudělal. Vy jste v tom prvním vystoupení na ni zaútočil, že uráží české učitele. A to je to, proč já jsem kvůli tomu přišel k mluvítku, protože to je osobní útok.

Já chápu, že ve vedení ODS to máte v genech, pan předseda, když paní poslankyně odcházela z klubu, také reagoval osobním útokem, ale ty pravé grády to bude mít, až tady bude ten starosta Novotný, teprve ty osobní útoky. Tak zatím se zklidněte, držte se věcné debaty a neútočte na své kolegyně osobně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Ondřej Benešík, připraví se kolega Baxa. Pane kolego, ještě ne. - Tak. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Už se to tady vede trošičku jako seminář, tak já budu mít takovou seminární otázku. Zaznívá tady, resp. spousta kolegů a kolegyň diskutuje a srovnává kvalitu českého, popř. československého školství před 30 lety. Já se ptám, já skutečně nevím, nenarazil jsem na to - existují nějaká relevantní data? Existovalo v roce 1985 relevantní mezinárodní srovnání našeho školství například se školstvím ve Spojených státech nebo na Novém Zélandu nebo ve Francii? Já se opravdu ptám. Já si myslím, že pokud taková data existovala, tak asi nemohla být za prvé moc přesná, ale spíš si myslím, že ani neexistují, takže srovnávat naše školství před 30 lety s tím dnešním je poměrně asi na vodě. Můžeme ho srovnávat tak, jak bylo třeba před 25 lety, jestli už existovaly takové. Ale myslím se, že dřív ne. I sám pan prezident Zeman kdysi uznal, nebo byl možná z toho usvědčen, že když na Letné v roce 1989 mluvil o tom, jak se naše školství propadlo za tu poslední dobu, že jsme v podstatě to školství zhoršili v době normalizace, tak se nakonec ukázalo, že používal hausnumera.***
Přihlásit/registrovat se do ISP