(17.50 hodin)
(pokračuje Bartoň)

Určitě vyostřená debata bude o tom, jak, za jakých okolností pouštět vysokoškoláky bez pedagogického vzdělání do škol. Nicméně pokud uvádějící učitel, kterého zde mají, nebude pouze formální, ale bude doopravdy uvádět daného učitele, bude záležet na řediteli, zda tohoto člověka bude chtít mít v pedagogickém sboru, tak myslím, že toto bude lepší a že novela zákona umožní vstup lidem, kteří mohou být dobrými učiteli, do školství, zatímco současné znění bohužel není vstřícné vůči vstupu lidem do školství, de facto předpokládá, že učitelem se chce člověk stát již v sedmnácti, osmnácti, a proto se přihlásí na pedagogickou fakultu. Tomu tak není. Je plno lidí, kteří můžou býti dobrými učiteli, ale ta cesta není pro ně příjemná, není pro ně vstřícná, zatímco tento zákon, tato novela to narovnává.

Tolik úvodní slovo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je první přihlášen pan poslanec Martin Baxa, připraví se pan poslanec Mihola. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji. Dobrý podvečer, pane předsedající, dámy a pánové, mé vystoupení k tomuto návrhu bude stručné. I když jsem reprezentantem opoziční strany, tak musím v tomto případě vyslovit obecný souhlas s tím vládním návrhem zákona, který sem vláda předkládá.

Musím uvést to, že vzhledem k tomu, že jsem tady první funkční období, tak jsem dnes slyšel velmi kritické názory kolegů, kteří tady už byli v předchozích volebních období a kteří poukazovali na to, jakým způsobem se legislativa v minulých letech pozměňovala. To znamená, bylo období, kdy ten trend byl naopak opačný a kdy se vlastně ukládalo učitelům, aby si poměrně rychle doplňovali kvalifikaci, bylo to určeno jako podmínka toho, aby mohli dál vzdělávat děti, nicméně realita nakonec ukázala, že tento stav není dlouhodobě funkční, a vlastně se nyní předkládá návrh, který se, řekněme, vydává opačným směrem.

Já pocházím z Plzeňského kraje. Máme k dispozici velmi detailní šetření pro základní i střední stupeň vzdělávání v našem kraji, nejenom v Plzni, ale i v Plzeňském kraji, a musím říci, že tak jako u nás, ve městě Plzni, je situace celkem příznivá, v řadě okresů našeho kraje naopak ta čísla jsou velmi alarmující, že se ukazuje jednak vysoký průměrný věk učitelů některých oborů, zejména tedy přírodních věd, matematiky, informatiky, a také se ukazuje, že zejména v těchto oborech prostě učitelé chybějí.

A to, co už tady zmiňoval pan ministr, z toho šetření, které provedlo Ministerstvo školství, myslím, v loňském roce byly ty závěry zveřejněny, tak ta čísla jsou v některých regionech, zejména v Karlovarském kraji, opravdu alarmují. A jakkoliv já chápu to, že zejména pedagogické fakulty se stavějí k tomuto návrhu velmi kriticky, tak v tuto chvíli vlastně podle mého názoru nemáme žádnou jinou cestu než tu, abychom ty podmínky pro to, aby mohli učit na druhém stupni základních škol a na středních školách lidé, kteří nenaplňují stávající přísné podmínky pro vzdělávání, tak je nezbytně nutné.

Samozřejmě tento návrh neznamená - to jsem rád, že to pan ministr ve svém úvodním slově zmínil - to, že bychom rezignovali na to, že těmi hlavními školami, které mají poskytovat pedagogické vzdělávání, jsou pedagogické fakulty, anebo fakulty univerzit, které mají k tomu podmínky. Koneckonců já sám jsem absolventem učitelského vzdělávání na Filozofické a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, nikoliv tedy čistě toho vzdělání na pedagogických fakultách, a je zapotřebí do budoucna velmi podpořit tyto fakulty, které (jsou) obecně učitele vzdělávající.

Samozřejmě, že děkani pedagogických fakult nebo zástupci pedagogických fakult leckdy používají velmi expresivní hodnocení tohoto návrhu zákona. Slyšel jsem na semináři, který uspořádal pan poslanec Bartoň, jednoho představitele pedagogické fakulty, který mluvil o tom, že tento návrh zákona vypouští rybník pedagogickým fakultám a vlastně má dojít k tomu, že nebude nadále potřebné vzdělávání na pedagogických fakultách. Já jsem přesvědčen o naprostém opaku a myslím si, že i do budoucna budou pedagogické fakulty těmi hlavními, které budou připravovat budoucí učitele, ale minimálně pro toto období je naprosto podle mého názoru nezbytné, aby tento návrh zákona byl přijat a částečně se legalizovalo poskytování vzdělávání (učitelům), kteří nemají tuto odbornou kvalifikaci, a vytvořil se větší prostor pro to, aby učiteli byli ti, kteří přímo pedagogické vzdělávání nemají.

Rozprava se určitě povede k některým dalším záležitostem tohoto zákona, což je zejména to, které instituce mají právo poskytovat další vzdělávání pedagogům. Tady si myslím, že pan ministr předložil návrh, který je v tomto ohledu velmi restriktivní, a bezpochyby se objeví návrhy, které budou toto modifikovat, ale to samotné gros toho návrhu zákona je určitě správné.

A chtěl bych podotknout ještě jednu věc. Já jsem osobně přesvědčený o tom, že v některých oborech se nepodaří tu situaci vyřešit ani v relativně blízké budoucnosti. Vím na příkladu třeba z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, že v některých oborech, jako je třeba matematika, informatika, přírodní vědy, v těch jednotlivých ročnících vycházejí úspěšně pouze jednotky studentů v těch oborech, a to zdaleka ne všichni, samozřejmě, z nich půjdou učit. Takže já jsem přesvědčen o tom, že ten problém třeba s nedostatkem učitelů matematiky, informatiky, těchto oborů, bude dlouhodobý a že v tomto případě může být i pozitivní příležitost pro ty, kteří třeba chtějí učit a mají třeba inženýrské vzdělání, k tomu, jak využít jejich ochoty v době, kdy dlouhodobě bude nedostatek učitelů, kteří mají vzdělání z pedagogických fakult.

Takže určitě se těším na další projednávání, ale chtěl bych závěrem podotknout, že jsem přesvědčen o tom, že tento vládní návrh zákona předložený panem ministrem Plagou je správný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Antonín Staněk a taky pan poslanec Karel Rais. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji za slovo, pane předsedající, já opravdu jenom krátce bych chtěl reagovat na dvě věci, které zde zazněly.

Já si samozřejmě uvědomuji tu složitou situaci, se kterou se musí potýkat ředitelé škol, zejména tedy středních odborných škol, v těch odborných vzdělávacích předmětech. Na druhou stranu naprosto chápu expresivní vyjádření svých kolegů z pedagogických fakult, kteří v návrhu zákona vidí otevření Pandořiny skříňky. Samozřejmě se zcela přirozeně obávají toho, že je to první pozvolný krůček k tomu, abychom pomalu, ale jistě začali uvažovat o obcházení vysokoškolské přípravy budoucích učitelů, protože velmi často ve společnosti zaznívají názory, že svým způsobem pro učitele by stačilo pouze bakalářské vzdělání apod.

Chci jen upozornit na jednu věc. Pokud jste se dobře dívali vy, kteří jste obdrželi výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 2018/2019, tak se v této zprávě hovoří o vysoké míře neúspěšnosti žáků u maturitních zkoušek a o identifikaci problémů, které byly zjištěny. A mimo jiné se poukazuje na to, že jde i o školy, kde ve velké míře učí právě učitelé bez aprobace. Ono totiž (k tomu) být dobrým učitelem nestačí být jenom skvělým odborníkem. K tomu, abyste mohli být dobrým učitelem, musíte mít i určitou míru talentu a pak velkou dávku pedagogických dovedností, které opravdu se nedají získat v rámci nějakého doplňkového studia.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Karel Rais, faktická poznámka. Máte slovo, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP