(18.20 hodin)
(pokračuje Mihola)

A když tady bylo zmíněno, že vlastně bude stačit pak třeba to bakalářské studium. Víte, už byla doba, kdy skutečně se z pedagogických fakult staly jenom pedagogické instituty, nebyla to ani vysoká škola. Nebylo to dobré období. Vůbec ničemu to nepomohlo. A víte vůbec, jak probíhá to studium na pedagogické fakultě dnes v těch dvou stupních? V bakalářském stupni získá ten učitel odbornost, když vezmu aprobaci třeba češtinu-matematiku nebo dějepis-zeměpis, v těch oborech. On se stane odborníkem v těchto předmětech. Ale tu oborovou didaktiku a související věci dělá v tom navazujícím magisterském stupni studia. Takže z hlediska toho učitelského, pedagogického know-how o tom předání těch znalostí, jak je předat, je vlastně velice důležitý právě ten magisterský stupeň. Nemůžeme na něj prostě rezignovat.

Takže vážené dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych byl rád, abyste se podívali opravdu na ty materiály, pokud můžete, z Parlamentního institutu a abychom to dobře promýšleli, než zase po několika letech budeme muset něco měnit nebo se chytat za hlavu nebo budeme říkat ano, tak chceme to mít jako ve Finsku, ale je divné, že je to úplně jinak než ve Finsku. Opravdu, nejde si vyzobnout jenom něco a rezignovat na to další. Tak když jako ve Finsku, tak důsledně jako ve Finsku, anebo se tím nezaklínejme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následují dvě faktické poznámky. Pan ministr Plaga a pan ministr Bartoň. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji za slovo. Já nechci tady dostat tu debatu do stejného formátu semináře, chvílemi cimrmanovského, jako u předchozího bodu, ale přesto mi to nedá u několika věcí, které tady padly.

Ano, Finsko vzýváme, a zároveň jsem řekl ve svém vystoupení, že ve Finsku díky tomu, že tam dlouhodobě se jedná o atraktivní povolání, tak je přetlak už na vstupu na pedagogické fakulty. Tam je to šesti- až desetinásobný převis zájemců o studium na pedagogických fakultách. Je to studium první volby. Pokud by to tady tak skutečně bylo a bylo to tak dlouhodobě, tak neřešíme ten problém s nedostatkem učitelů, kteří by přišli klasickou cestou.

To, co ale je opravdu srovnání, které kulhá na obě nohy, a myslím si, že to je záměrný faul, a to mě mrzí z vaší strany, to přirovnání k tomu lékaři. Vy jste sám řekl, že dneska už ta možnost je, a já jsem ve svém úvodním vystoupení říkal konkrétní čísla. A konkrétní čísla říkají, že v některých krajích více než 10 % výuky je řešeno lidmi, kteří jsou tam na výjimku. Na výjimku tam můžete vzít kohokoliv i bez vysokoškolského vzdělání a dát ho tam do toho systému. Takže srovnání s lékařem v našem lékařském systému nemáte, tedy pevně doufám, že nemáte. Třináct procent lidí, kteří přišli z ulice, a ředitel nemocnice, i když není lékař, tak ho tam na výjimku může dát. Tam je ten zásadní rozdíl! To znamená, v té situaci, když máte lékaře v nemocnicích, tak fajn, ale v tuto chvíli sám přiznáváte, že v tom systému se pohybují lidé, a není jich málo, kteří jsou nekvalifikovaní, ředitelé nedostávají ani podporu na uvádějícího učitele, ani na to celé adaptační období, a není tam ani ta podmínka, že ten člověk si musí doplňovat pedagogické studium, doplňující pedagogické studium. Takže ten zákon ten současný stav zlepšuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, čas vypršel. Pan poslanec Bartoň, který je zpravodajem tohoto bodu, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Já jen bych rád řekl stanovisko za pirátskou stranu. My tento návrh podporujeme, naopak si myslíme, že by ty podmínky mohly být ještě volnější, než jak jsou navrženy, ale chápu ten tlak z pedagogických fakult a z oborů zabývajících se pedagogikou.

Nicméně v reakci na předřečníka, rád bych odmítl tvrzení, že pouštíme do školství kohokoliv a nastane nějaká apokalypsa. Ti lidé tam jsou již nyní. Máme nouzi o učitele a mnozí ředitelé berou kohokoliv, kdo jde okolo, jenom že je mu osmnáct, a prostě potřebujeme tam odborníky ze školství. A v momentě, kdy začneme pracovat s tímto odborníkem na jeho pedagogickém vzdělání, tak rok nato přijde třebas čerstvý aprobovaný absolvent a my toho člověka, se kterým pracujeme, který už třeba zahájil i to studium pedagogiky nebo DPS, tak musí ředitel propustit a musí přijmout neznámého člověka, o kterém nic neví, ale který má to řádné studium.

Takže tento návrh říká: Pojďme mít uvádějícího učitele, doprovázejícího, který pomůže tomu člověku, a tentokrát dáme i peníze na to, že to nebude formální věc, pomozme tomu odborníkovi z praxe, aby se stal pedagogem, aby vystudoval, udělal to pedagogické minimum, a po tu dobu tří let ředitel nemusí vypisovat výběrové řízení na jeho pozici. To mu dává i určitou stabilitu toho, že doopravdy si to pedagogické minimum dodělá.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Než dám slovo paní poslankyni Melkové, tak dvě omluvy. Pan poslanec Marek Výborný se omlouvá od 18.15 hodin do konce jednání dnešního dne z rodinných důvodů a pan poslanec Jiří Bláha se z pracovních důvodů omlouvá v době od 18.20 do 19.00 hodin také z dnešního jednání.

Paní poslankyně Melková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Melková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem už nabyla nutnosti se také vyjádřit. Pan kolega Mihola prostřednictvím pana předsedajícího, samozřejmě je to jeho úkolem opozičním, aby šel proti vládním návrhům. To já plně respektuji, ale chtěla bych projevit opravdu podporu panu ministrovi a vládnímu návrhu. Jednak proto, že je nutno řešit tuto situaci, kdy skutečně pedagogové a kvalitní pedagogové nám chybí, a my tuto situaci musíme nějak překlenout.

A dále bych také chtěla sdělit svoji osobní zkušenost z kulturního prostředí, protože tahle praxe vlastně se v kulturním prostředí praktikuje dnes a denně léta, kdy umělci, odborníci a autority ve svém oboru vyučují, jsou, ačkoliv mnohdy nemají skutečně třeba pedagogické vzdělání, ale skutečně jsou autoritou v té škole, předávají svoje zkušenosti, a myslím si, že už jenom to je velkým přínosem jak pro děti, tak pro pedagogický sbor, tak pro ředitele, tak pro celou atmosféru v té škole. Čili já bych tento návrh nezavrhovala v žádném případě už jenom proto, že skutečně je nutno zase zvednout tradici pedagogických pracovníků a učitelů, aby byli zase zpátky tam, kde bychom je rádi měli. Takže já podporuji určitě vládní návrh, a nejenom proto, že jsem členkou vládní strany, ale také proto, že skutečně tahle praxe je velmi dobře známá z kulturního prostředí a funguje tam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Na řadě je pan předseda Michálek s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že to je zásadní záležitost, která se týká fungování škol v ČR, a vzhledem k tomu, že si myslím, že by bylo dobré, abychom tu diskuzi dokončili teď, když už jsme projednali maturity, a nebylo by vhodné podle mě tu debatu znovu vést následující den, tak po poradě s panem předsedou Faltýnkem za ANO a s paní místopředsedkyní Černochovou za ODS navrhuji, abychom tento bod doprojednali a hlasovali o něm i dnes po 19. hodině. Takže tímto bodem bychom dneska skončili jednání Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP