(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zazněl procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. Přivolal jsem tedy všechny, kteří nejsou v sále, aby se dostavili. Současně slyším, že je zde žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu, tak jak ho přednesl pan předseda Michálek, abychom tento bod dokončili dnes a jednali o něm i hlasovali po 19. hodině. Prosím všechny, aby se přihlásili, byli jste odhlášeni. Myslím, že nyní už jsme připraveni na hlasování.

 

Tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 122, přihlášeno 126 poslanců, pro 104, proti 7. Návrh byl přijat a odhlasovali jsme, že tento bod dnes dokončíme, tedy prvé čtení tohoto bodu, i po 19. hodině.

 

Než budeme pokračovat, předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. Budeme tedy projednávat po 19. hodině do dokončení tohoto bodu, obsahově. Protože o tom tady byla diskuze, takže tento bod bude dokončen.

Přečtu dvě omluvy. Pan poslanec Martin Kupka se omlouvá z dnešního jednání od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Špičák se omlouvá od 18.40 hodin do konce jednacího dne z rodinných důvodů.

Nyní tedy faktické poznámky v obecné rozpravě. Takže paní poslankyně Jana Černochová a připraví se pan poslanec Jiří Mihola. (Silný hluk v sále.) A já vás poprosím o klid v jednacím sále, aby se paní poslankyně mohla vyjádřit. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla reagovat na paní poslankyni Melkovou vaším prostřednictvím. Tady jsme se vlastně dostali do situace, kdy vy obhajujete návrh vaší vlády proti návrhu vaší vlády. Protože bohužel tahleta restrikce, která se tam objevila, se tam objevila za éry ministrů za ČSSD, kdy ANO bylo součástí té minulé vlády. Tak to jenom abychom si tady skutečně tohleto také řekli.

Co se týče pana zpravodaje, chtěla bych potvrdit jeho slova. Protože skutečně ředitelé musí, nechci říkat obcházet ten zákon, ale proto, aby vůbec v našich školách měl kdo učit, tak ten postup je následující. Vypíše se inzerát, že se hledá učitel splňující všechny tyto předpisy. Učitel se nenajde, nepřihlásí se do toho výběrového řízení ani jeden uchazeč. Ředitel si tento inzerát založí pro případ, kdyby přišla školní inspekce, aby toto zdokladoval, a najde si toho pedagoga, který do tří let by si měl to vzdělání doplnit, tak si ho najde sám podle svých možností. Ale samozřejmě přesně, jak tady bylo řečeno, ti lidé také chtějí vědět, co je čeká. Nebudou žít ze dne na den. Protože samozřejmě řada z vás je tady pedagogů, tak víte, že je to profese, která je celoživotní.

Občanská demokratická strana ten návrh podpoří a jenom připomínám to, že mám trošku déja vu, protože přesně to, co tady teď zaznívá na obhajobu toho návrhu pana ministra Plagy, jsme tady říkali my před lety, kdy tady členové tehdejší vládní koalice hlasovali o opaku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Jiřího Miholu a připraví se taky na faktickou pan ministr Lubomír Zaorálek. Prosím vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Já děkuji paní kolegyni Černochové, že za mě vlastně řekla tu první část, kdy jsem chtěl upozornit, že bychom si opravdu měli být vědomi, že nějaká koalice - ne nějaká, konkrétní koalice - v minulém volebním období tady něco prosadila a teď vlastně se staví proti dvě strany z toho. Tak to je pro mě trošku překvapující.

Já jinak velmi přátelsky vaším prostřednictvím ke kolegyni Melkové. Já jsem opravdu poslední, kdo by se chtěl vymezovat, nebo kdo by hrál ve školských věcech na to jako koalice opozice, když jsem před chvílí tady zdůrazňoval, ať se hledá široký konsenzus. Konečně podporuji tady ty otázky odsunutí maturit, návrh vašeho pana ministra Plagy. Takže je to konkrétní příklad, že mám to pochopení. Ale tady si troufám říct, vzhledem ke své odbornosti se musím ozvat. Je to snad logické a srozumitelné.

A nemluvil bych tady o zlepšení situace. Dobře, pochopil bych, kdyby pan ministr použil slova jako legitimizace či rezignace na to to řešit nějakým jiným, lepším způsobem. Já myslím, že by se našly způsoby. Víte, slibovali jsme učitelům plat, který stoupne o 15 %, a je z toho 8 %. Takže kdybychom ty sliby plnili, tak by to povolání bylo atraktivnější a určitě by to bylo konstruktivnější řešení. Stejně tak kdybychom po letech proklamací, že budeme podporovat ty fakulty vzdělávající budoucí učitele, to opravdu udělali, no tak by ta prestiž učitelského povolání a jeho vyhledávání určitě stoupla tak, jako je tomu právě ve Finsku, kde učitelé mají třetí nejvyšší plat za lékaři a právníky.

Na závěr jenom taková otázka. Když je tam v tom návrhu, že do tří let si doplní pedagogické vzdělání, já se ptám - co když nedoplní? Co když přejde na další školu a nedoplní?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku paní poslankyně Kateřina Valachová, zatím poslední přihláška. Pan ministr stáhl, takže prosím máte slovo. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Já jenom krátce zareaguji na paní poslankyni Janu Černochovou vaším prostřednictvím. Co se týká požadavku, aby učitelé a učitelky měli vysokoškolské vzdělání, protože o to jde, to byla věc, která se opakovaně odkládala - doufám, že budu alespoň zhruba trochu přesná - od roku 2005 do roku 2015. Bylo to po dobu deseti let. Chci říct, že ten požadavek na to, aby učitelé a učitelky měli vysokoškolské pedagogické vzdělání ani vlády jiné nežli sociální demokracie, například Občanská demokratická strana, pokud měly vládní odpovědnost, nezrušily. To je všechno. A samozřejmě se vyjádřím podrobněji ve svém příspěvku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní tedy zpátky do - respektive budeme pokračovat ve standardních přihláškách v obecné rozpravě, takže pan poslanec František Vácha. Připraví se paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já vás můžu uklidnit, nebudu mluvit dlouho. Na rozdíl od pana kolegy Miholy, který je absolventem pedagogické fakulty, já jsem absolventem odborné přírodovědecké fakulty.

K poslankyni Melkové. Já si myslím, že se tady nejedná o spor koalice - opozice. Tady se - a za náš klub mohu říct, že my tady ten návrh podporujeme a podpoříme ho. Já mám spíš pocit, že tady se jedná o spor mezi odbornými fakultami a absolventy pedagogických fakult, kteří samozřejmě hájí ty svoje domovské fakulty a obávají se toho, že do toho školství se dostanou lidi možná schopnější než to, co oni produkují.

A použiji přímo citaci kolegy Miholy - vzhledem ke své odbornosti. Já jsem univerzitní profesor. Nepočítal jsem tedy, jak dlouho učím, ale učím i budoucí středoškolské učitele. Teď v tomhle semestru tam mám, myslím, šestnáct středoškolských učitelů chemie, které budu učit. Budu je učit to, jak mají učit na střední škole. A světe div se, přestože my máme hodnocení přednášek a já tam mám hodnocení přednášek jedna, jedna celá dva většinou, tak já nesmím učit na střední škole. V tuto chvíli já, přestože učím učitele, učím je, jak mají učit studenty na střední škole, tak kdybych šel na střední školu, tak vzhledem k současnému zákonu já prostě - samozřejmě na nějakou výjimku mě ten ředitel může vzít, ale nevezme. Díky tomu zákonu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP