(10.00 hodin)
(pokračuje Filip)

A teď vám řeknu, co se všechno vyřazuje. Za prvé se vyřazuje § 51 o jednacích dnech. To znamená, že svolání Poslanecké sněmovny může udělat předseda, případně místopředseda ve chvíli, kdy je o to požádán, bez odkladu. Bez odkladu.

Je vyřazen dokonce i § 53 o jednacích hodinách. Čili neplatí od 9 do 21. Neplatí. Neplatí to, že jednáme od úterka do pátku, že pondělí jsou poslanecké dny. Může se jednat od pondělka do neděle, v kteroukoliv hodinu denní i noční. To je pravda.

Dokonce je vyloučeno i to, že nemohou být interpelace. Nelze přesunout body. Čili pokud by chtěl někdo tomu zamezit, tomu projednávání návrhu vlády, tak tak učinit nemůže. A nepochybuji o tom, že ti, kterým vyhovuje, že to rozhodnutí nebude rozhodnutí Parlamentu, ale že změní charakter republiky, no to samozřejmě některým vyhovuje.

A jak praví jedna krásná česká pohádka, když ti králové jsou dotazováni, aby s tou válkou něco udělali, tak jejich poradci si svléknou civilní šat, vezmou si generálské uniformy a rozhodují o válce. Tohle je smyslem toho návrhu zákona. Vyřadit Parlament z rozhodování a postavit ho před hotovou věc. Nejde o čas. Nejde o věci, které bychom nemohli rozhodnout, ale jde o to, aby tento Parlament nebo jakýkoliv Parlament po volbách byl vyřazen z rozhodování. A to, že jste to v důvodové zprávě zamlčeli, že se k tomu ani zpravodaj nevyjádřil, mě jenom utvrzuje v tom, že chcete parlamentní demokracii změnit. A s tím já nemohu zásadně souhlasit! S tím jste se nevypořádali, návrh to neobsahuje a při jednání jste to zamlčeli.

Nezlobte se na mě, to je nechutné jednání vůči této Sněmovně! Já s takovým návrhem změny Ústavy souhlasit nemohu a také nikdy nebudu. Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen poslanec Vích.

 

Poslanec Radovan Vích: Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte, abych vyjádřil stanovisko poslaneckého klubu SPD k této věci.

Podle našeho názoru ta předkládaná novela Ústavy v současné době není zapotřebí. My zastáváme názor, že dnes již můžeme vyslat naše vojáky na 60 dnů do zahraničí s omezením na závazky plynoucí z mezinárodních smluv, a sice na záchranné a mírové operace v rámci živelních pohrom a ekologických havárií. Uvedený návrh Ústavy, tak jak tady zazněl a tak jak byl popsán, by podle našeho názoru vytvářel podmínky a možnosti, jak zatáhnout Českou republiku do válečného konfliktu, a to je pro nás nepřijatelné. Chtěl bych říct, že novelizace článku 43 Ústavy tak, jak je navrhovaná, by umožňovala vládě České republiky v podstatě vyslat vojáky z jakýchkoli důvodů a kamkoli. A znovu opakuji, to je pro nás nepřijatelné, včetně návrhu prodloužení doby na projednání v Parlamentu České republiky. Navíc třeba později se může ukázat, že se jednalo o nějakou provokaci. Takže k argumentaci případné záchrany českých občanů v zajetí bych chtěl říci, že podle našeho názoru tu situaci, kterou se ústavní novela zabývá, je možné řešit jiným způsobem, a sice prostřednictvím specializovaných útvarů bezpečnostních sborů, a nikoliv pro tento účel používat armádu České republiky.

Takže jenom na závěr - kategorické ne. Poslanecký klub SPD tento návrh, změnu článku 43 Ústavy, nepodpoří. Děkuji za pozornost. (Potlesk z poslanců SPD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek do obecné rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, pan předseda Filip vidí v tomto návrhu zásadní okleštění parlamentní demokracie. Já si to nemyslím. Pouze prostě některé kompetence vykonává vláda, některé kompetence vykonává Sněmovna. To, že přesuneme tuto kompetenci na vládu, která vychází z voleb a opírá se o důvěru Poslanecké sněmovny, nevidím jako okleštění parlamentní demokracie, spíš zpřehlednění současného systému.

Vezměme si to na běžnou praxi. Vládne nám vláda s podporou Komunistické strany Čech a Moravy. V okamžiku, kdy vláda chce plnit naše spojenecké závazky a předkládá do Sněmovny návrh na vyslání našich jednotek, ti, kteří celou dobu tuhle vládu drží u moci, si umyjí ruce a předpokládají, že odpovědná opozice v tomto případě vládu podpoří. A pak komunisté chodí a říkají: To je proti naší vůli a my za to neneseme žádnou odpovědnost. To té vládě podpořila opozice.

Dojde-li k takovéhle změně, bude to mnohem přehlednější a skutečně i poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy získá mnohem větší vliv na podobné rozhodnutí, protože nic jim samozřejmě nemůže bránit říct vládě: Jestli někam ty jednotky vyšlete, my vám okamžitě odepřeme důvěru a dáme návrh na hlasování nedůvěry do Poslanecké sněmovny. Pak tedy se musí vláda rozhodnout, co je pro ně v danou chvíli silnější.

Takže my tady prakticky pro tuto Sněmovnu, ale i pro všechny další Sněmovny, které by byly konstruovány podobně, dáváme mnohem větší parlamentní pravomoce poslaneckým klubům, které jsou připraveny podporovat vládu, ale v otázce vysílání našich jednotek si umyjí roce a nechají to na opozici. Tak to ne. To není fér. A já si myslím, že schválením tohoto návrhu parlamentní demokracie okleštěna nebude, ale bude naprosto jasné, kdo nese odpovědnost za příslušná rozhodnutí. Tu odpovědnost ponese vláda a ti poslanci, kteří vládu podporují. A to je fér.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dále je do rozpravy přihlášen poslanec Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, já vnímám skutečnost, že tak jak tady bylo skutečně řečeno popravdě předkladateli předloženého návrhu, se nejedná o návrh nový. Hovořilo se o něm mnohokrát v dřívějších volebních obdobích a v tom sedmém volebním období skutečně byl tento návrh pod tiskem devět set padesát šest předložen do Poslanecké sněmovny. A tehdy jeho předkladateli byli Jana Černochová z Občanské demokratické strany, pan Ivo Gabal z KDU-ČSL, Jan Hamáček ze sociální demokracie, David Kádner z hnutí Úsvit, Martin Stropnický z hnutí ANO a Marek Ženíšek z TOP 09. To v podstatě koresponduje s rozložením politických sil a současných předkladatelů také z různého spektra politických sil. Vnímám, že Komunistická strana Čech a Moravy bude v tento moment asi jedna z mála politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně a vůbec v Parlamentu České republiky, která bude mít velké výhrady vůči předloženému návrhu zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP