(17.50 hodin)
(pokračuje Adamec)

Teď jsem tady slyšel od pana ministra některé zajímavé věci a budu rád, až to budeme na hospodářském výboru probírat, věci, které mě trochu zarazily. Nevím, jestli jsem rozuměl správně, ale víte, bude se jednat o vlastnická práva. Rozšiřování ataku na vlastnická práva je velmi složitá věc, komplikovaná. Tady musíme velmi obezřetně a velmi opatrně. A rozšiřování, řekl bych, vyvlastňování na některé z dalších typů staveb, mimo samozřejmě dálnice, železnice, vrtky, energetickou infrastrukturu, tak tady to vidím jako velmi nebezpečný krok. A je potřeba si říct, kam až jsme schopni jako představitelé státu v tomto případě zajít. Myslím si, že bychom měli být opravdu velmi opatrní.

Také jsem se dověděl, že se nebudou oceňovat nemovitosti znaleckým posudkem, ale že to bude podle cenových map. Já to chápu, že možná je to urychlení, ale na druhou stranu abychom se zase nedočkali toho, že ti lidé, kteří dneska už v tom procesu jsou, kde ta příprava běží už několik let, aby najednou zjistili, že za tu nemovitost nedostanou slíbené peníze, ale ta cenová mapa řekne něco úplně jiného, že se naštvou, budou dělat potíže a skončí to velkou hořkostí na obou stranách. To bych velmi nerad. To je potřeba také posoudit, v jakých případech to pro vlastníky těch nemovitostí, ať už to jsou domy, budovy, nebo ať už to je jenom pozemek, jak se to bude promítat v tom stávajícím stavu, když oceňujeme, aspoň na nějakých modelových příkladech.

Když tady říkáme, že to všichni podpoříme, tak já říkám ano, ale je potřeba si to řádně rozebrat. Všichni chceme urychlení výstavby, ale na druhou stranu, nechovejme se tak, že za tou mantrou urychlení výstavby uděláme jednu chybu za druhou a v důsledku pak spláčeme nad výdělkem. Ten výsledek bude úplně jiný, než jsme čekali. Znovu říkám, že Parlament by neměl spěchat. Neměl spěchat, protože práce kvapná málo platná, říkám, i málo placená. A výsledek právě v tom legislativním procesu většinou, když se dělá rychle, nestojí za nic.

Takže navrhuji propustit tento návrh zákona do druhého čtení, přidělit hospodářskému výboru. A vyzývám všechny, kteří k tomu mají co říct a zabývají se tímto tématem, aby spojili hlavy dohromady, protože skutečně, pokud chceme urychlit přípravu výstavby liniových staveb, tak bychom to měli udělat co nejlépe a nenaskakovat na laciná a líbivá řešení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Přečtu omluvy, než dám slovo dalšímu v pořadí. Poslanec Patrik Nacher se omlouvá dnes od 17.45 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, poslankyně Jana Krutáková dnes od 17.20 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan ministr Tomáš Petříček dnes od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a poslankyně Tereza Hyťhová se omlouvá dnes od 18.15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče Kupko, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, milé kolegyně, vážení kolegové, já chci navázat na Ivana Adamce a především chci vyzdvihnout to, že vládě trvalo téměř rok, než ten zákon předala do Poslanecké sněmovny. Ti, kteří to sledovali a netrpělivě čekali na to, až zákon k nám doputuje, to nepochybně potvrdí, protože všichni vládní představitelé mají plná ústa toho, jak je potřeba rychle stavět všechny liniové stavby, a když má přijít na konkrétní čin, tak potom to trvá rok pro další uvolnění celé řady staveb.

Jsem přesvědčen, že na nás je, abychom se tomu zákonu podrobně věnovali. Osobně bych rád přidal pozměňovacími návrhy ještě další možnosti, zejména pro urychlení výstavby sítí nové generace, protože to by liniové stavby měly v sobě také zahrnovat pro rychlejší rozšíření internetu v České republice i pro to, aby zejména v odlehlých venkovských oblastech byl co nejdříve k dispozici rychlý internet. Je to také jedna z cest, jak zabránit dalšímu odlivu lidí z venkova, a to cesta velmi významná.

Jsem moc rád, že se do toho zákona dostala obecně fikce souhlasného závazného stanoviska v okamžiku, kdy dojde k překročení zmíněných lhůt 30 a 60 dnů. Je to důležitý krok pro to, aby se obecně, nejenom v oblasti liniových staveb, ale i v jiných stavebních řízeních podařilo významně zrychlit celý proces a nedovolit, aby se měřilo lidem a státu jiným metrem.

My jsme jako občanští demokraté už předkládali v případě správního řádu podobnou novelu, tehdy neprošla právě s odkazem na úpravu, kterou přináší právě novela zákona o urychlení výstavby liniových staveb. Budeme podrobně sledovat, jestli v okamžiku, kdy tady je vlastně obdobné řešení, tak jestli narazí, nebo nenarazí. Osobně bych si přál, aby nenarazilo, a uděláme všechno pro to, aby to bylo dobře ošetřeno a abychom případné výhrady legislativců dokázali v tom návrhu vypořádat.

Zároveň pevně doufám, že se podaří odkrýt případné bolesti, o kterých mluvil Ivan Adamec, abychom spolu se zájmem urychlit stavby nezpůsobili jinde vážnější problémy. A bude to také příležitost ukázat, jestli to vláda, když připravuje nový stavební zákon, myslí opravdu vážně s omezováním lhůt, jestli to opravdu myslí vážně se zjednodušováním celého stavebního řízení, protože v řadě případů, například při odstraňování závazného stanoviska orgánů územního plánování, když mělo dojít na konkrétní řešení, tak od toho nakonec stejně cukla. Tak pevně doufám, že to nebude tenhle případ, že tady se podaří opravdu realizovat kroky k urychlení liniových staveb, a s konkrétními pozměňovacími návrhy se pokusíme doplnit celou tu legislativu tak, aby se to promítlo i do dalších oblastí pozitivním směrem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Další v pořadí v obecné rozpravě vystoupí poslankyně Dana Balcarová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Ráda bych se vyjádřila k této předkládané novele, kterou nám předkládá Ministerstvo dopravy, potažmo vláda.

Musím bohužel konstatovat, že vláda se opět pokouší omezit práva obcí, občanů, majitelů pozemků. A co mi na tom vadí asi nejvíc, že toto zdůvodňuje tím, že se obce a občanská společnost snaží tyto stavby blokovat, a nedokládá to vůbec žádnými daty. Neříká, v kolika případech se takto stalo. Podle mě jenom zastírá to, že vlastně orgány, které povolují stavby, se dopouštějí hrubých chyb, a celý ten proces je nepřehledný a podklady jsou často nedokonalé a musí se zpřesňovat, takže ta chyba bývá převážně spíš na straně úřadů a těch vlastních stavebníků. A protože se stát s tímto nechce vypořádat, tak tu vinu svaluje někam jinam a nedokládá to ničím, akorát bere lidem, obcím a majitelům pozemků práva. A to mi opravdu velmi vadí. Vadí mi to, že vlastně v důsledku tohoto bude velké riziko poškození životního prostředí a v důsledku toho zdraví lidí. Tady vlastně stojí proti sobě několik zájmů. Myslím, že zdraví by vždycky mělo být na místě prvním.

A co mi přijde, že je úplně největším paradoxem, že podle Legislativní rady vlády vůbec nejde posoudit, jestli by navrhované změny opravdu vedly ke zrychlení povolování dotčených staveb. Toto je přímo stanovisko rady vlády. Rada vlády má s tímto problém i proto, že podle ní je novela v rozporu s evropskou legislativou. Opravdu chceme takto navrženou novelu projednávat? Podle mě je to poměrně hodně problematické.

Současně bych chtěla říct, že vlastně nedošlo k vypořádání připomínek, které k té novele mělo i Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha a další účastníci mezirezortu.

Takže za mě je to velmi špatně připravená novela, která se opírá o nějaké předpoklady, které nejsou ničím doložené, a ohrožuje kvalitu života našich občanů a jejich práva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám za vaše vystoupení a poprosím poslance Polanského, který vystoupí v rozpravě. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP