(17.40 hodin)

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já bych chtěl říci, že sociální demokracie považovala toto téma za jedno z prioritních v oblasti dopravy. S tím jsme také vstupovali do vlády, že chceme urychlit stavby a chceme také zavést jasná pravidla v této oblasti. Já si myslím, že žádný systém nebude nikdy ideální. Toho se nemůže nikdy docílit. Vždycky bude nějaké ale. Ale zde opravdu na základě práce, která zde byla odpracována před dvěma lety, jak pan kolega zmínil, na půdorysu všech politických stran a dotčených ministerstev, se ukázala nějaká cesta, ta se zde nachystala dokonalejším způsobem, a pro mě je stěžejní, že se tímto dává na to hřiště nějaká předvídatelnost, nějaká pravidla. Říkám, nemusí je všichni schvalovat, ale tento zákon říká, jak se bude postupovat. Je to důležité pro obce, je to důležité pro kraje, pro investory, ale především i pro majitele pozemků. Díky tomuto zákonu každý bude vědět, že když se chystá stavba, která podléhá tomuto zákonu, nebo kde se dá využít tento zákon, tak ví, podle jakých pravidel se s ním bude jednat, a nedostaneme se do těch patových situací, kde jsme bohužel v minulých letech někdy byli.

Ještě jednou říkám za sociální demokracii - ještě kolega potom naváže - že je to pro nás prioritní zákon a zároveň tím bereme, že plníme jeden z úkolů, které jsme si dali, když jsme do vlády vstupovali.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Birke v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já myslím, že navážu na své předřečníky. Neřeknu nic nového, jen zopakuji slova, nejen zopakuji slova, ale spíše náladu nebo pocit, kdy zpravodaj, který vlastně dneska sedí v roli zpravodaje, byl ten, který do jisté míry propojil vlastně celý ten poslanecký politický blok k tomu prvnímu návrhu zákona 416, což byla vlastně poslanecká iniciativa mých předřečníků a ještě mých následujících řečníků, kteří po mně budou vystupovat, prostě všichni ti se vlastně jako politickou shodou domluvili na tomto zákoně. Myslím si, že to byla přesně ta cesta, kdy všichni cítíme a cítili jsme do jisté míry, že vlastně je to jedna z cest, jak pomoci dopravní infrastruktuře, nebo liniovým, chcete-li, stavbám. Je pravda, že do jisté míry byli někteří skeptičtí, někteří byli především skeptičtí k tomu seznamu, který byl doprovodným jakýmsi usnesením, a rozumím tomu, že do jisté míry byl kompromisem.

Já chci říci, že v tuhle chvíli je dobře, že z pera Ministerstva dopravy, a pane ministře, vaším prostřednictvím, vlastně je předložen tento návrh, protože vlastně může navázat na tu řekněme politickou dohodu, a já bych tuto chtěl, přestože nejsme v Severní Koreji, omlouvám se, ale zásadně bychom se mohli shodnout na tomto zákoně, protože on opravdu není pravý ani levý, do jisté míry. Není to pravý ani levý, ale v tuhletu chvíli je to jeden z možných nástrojů, který dopravní infrastrukturu jednoznačně urychlí.

Těch důvodů, které řekl můj předřečník, pan kolega Dolínek, a další, a určitě i vystoupení pana starosty, kolegy, mého oblíbeného starosty a kolegy Ivana Adamce, který naváže po mně, bude samozřejmě mluvit o stejných věcech jako já, kdy my jako starostové nebo členové samosprávy pro nás, kdy máme ve svých správách výkon státní správy, to znamená udělování stavebních nebo územních rozhodnutí a stavebních povolení, tak musím říci, že do jisté míry zcela určitě by neměl být kritický, protože se oba dva potýkáme se stejnými problémy.

Na druhou stranu je pravda ta, že pořád ale to není to největší gros, které urychlí dopravní infrastrukturu, a je to samozřejmě ten dále zmiňovaný stavební zákon, ale ten se netýká především této novely, a prosím, neslučujme tu debatu, která nás čeká ve Sněmovně ohledně stavebního zákona, která bude složitá, bez diskuse, ale prosím, tato záležitost, co se týče urychlení výstavby dopravní infrastruktury, je individuální.

Dámy a pánové, dovolte mi tedy, abych i já vás požádal - a myslím si, že možná skutečně brečím dobře, ale na špatném hrobě - v tom slova smyslu, abyste podpořili tento návrh, protože dle mého názoru, znovu říkám, je jedním z nástrojů, jak zrychlit dopravní infrastrukturu v České republice. Poprosím ještě možná s tím, že je otázka, že bychom neměli zapomínat kromě těch liniových staveb, což jsou železniční stavby, dopravní liniové stavby dálnic a silnic, tak nesmíme samozřejmě zapomínat na rychlostní tratě, to znamená takzvané vrtky, a neměli bychom zapomínat v žádném případě ani na vodní díla, to znamená otázka implementování vodních děl do tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jako další v rozpravě vystoupí pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan poslanec Martin Kupka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já úvodem nevím, proč pan kolega Birke mi rozdává smrticí polibky tady z hlediska politiky, ale dobrý, snesu to.

Ale musím říci, že samozřejmě, aby bylo na začátku jasno, já podpořím poslání tohoto návrhu zákona do hospodářského výboru, protože si myslím, že té diskuse by tam mělo proběhnout ještě hodně, protože dobrý záměr nemusí ještě splnit naše představy. Já jsem vždycky velmi opatrný, když tady slyším ve Sněmovně jásavé ano ze všech stran, že bychom měli urychlit. Tak já říkám naopak, pěkně pomaličku, podrobně se tomu věnujme, protože skutečně zasahujeme vážně do právního řádu České republiky a rozhodně to není legrace.

Ta 416, já jsem na to upozorňoval, když jsme ji probírali, nejsem takový optimista, že je potřeba se na to dívat střízlivým pohledem, a navíc je potřeba říci, že ta 416 řeší pouze jednu z částí legislativy, která je potřebná k výstavbě liniových staveb, a je to ta část, řekl bych, až ve druhé linii, možná ve třetí.

Řeknu vám své zkušenosti z přípravy výstavby liniových staveb. Víte, můžeme říkat, že máme nedostatečnou legislativu, můžeme se inspirovat v okolních zemích, jako je třeba Polsko, Slovensko. Na druhou stranu, víte, já nechápu jednu věc. Tady se kritizuje, že stavební úřady na obcích s pověřenou působností nejsou schopny zvládat takovéto složité věci, jako je územní rozhodnutí. Já vás chci vyvést z omylu. Nám se to na úseku D11 z Trutnova Stříteže na polskou státní hranici podařilo, jak se říká, bez ztráty kytičky a jediný, kdo se odvolal, byli lidé, kteří mají zájem o dálnici a v souvislosti s dálnicí potřebují sjezdy k výstavbě energetického centra na výstavbu nových technologií v oblasti právě energetiky, a jednání ministerských úředníků, a to teď není kritika stávajícího pana ministra, bylo tak děsivé, že prostě oni to odvolání podali jenom proto, aby na sebe upozornili, oni tam vlastní pozemky v té trase, že takto se prostě jednat nesmí.

A řeknu vám ještě jednu perličku. Víte, co bylo na tom řízení vůbec nejhorší? Na tom územním řízení? A to stejně musíme jakoby absolvovat, než dojdeme k té 416. No, že stát dával podklady k územnímu řízení 502 dní. 502 dní! Přeložte si to, jak je to dlouhá doba. Jinak to územní řízení prošlo, je pravomocné, právoplatné a stát se může dál ukázat, jak to myslí vážně, může vykupovat, může připravovat, dělat geologické průzkumy, uvidíme, jak nám to půjde. Takže tím jsem chtěl říci jenom to, abychom neříkali jenom že máme nejhorší legislativu, ale také jaký máme výkon státní správy.

Teď slyším samozřejmě - nehodnoťme tady nový stavební zákon, který se připravuje. No, ono to bude mít velkou souvislost a já si myslím, že nový stavební zákon, jak je připravován, je připravován sice s dobrým záměrem, ale úplně špatně. Ale to budu kritizovat, až tady bude.

K té 416. Víte, mě by zajímalo, kolikrát ta 416, která už platí, byla použita, kolikrát bylo použito tohoto zákona vlastně k urychlení výstavby. To by mě zajímalo, v kolika případech jsme tu 416, vlastně ten schválený poslanecký návrh, použili a co nám to přineslo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP