(18.10 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

A v obecné rozpravě korektně avizuji ještě jednu věc, že vás všechny napříč politickým spektrem budu přemlouvat na to, abychom se tady u té předběžné držby, u mezitímního rozhodnutí, podívali primárně na stavby právě ŘSD kvůli konkrétnímu příkladu. Dálnice D35 u nás ve východních Čechách běží, funguje, staví se, pokračuje, výkupy běží, a o deset kilometrů vedle, v mém rodném krajském městě v Pardubicích, podobný typ stavby jednička, silnice první třídy - dívám se na kolegu Ferjenčíka z Pardubického kraje, bude to tam znát - opět stavba, kterou dělá ŘSD. A my tam máme asi tři - a musím to říci opravdu - spekulanty, kteří napadli soudem znalecký posudek toho pozemku a zkrátka říkají: nám je to jedno, my si počkáme, až soud někdy za rok nebo za dva rozhodne. A my, protože nemáme to mezitímní rozhodnutí právě na obchvatu krajského města, tak zkrátka stojíme na místě a čekáme.

Takže i tohle jsou příklady, které chci, abyste viděli z praxe, aby korektně tady v debatě na hospodářském výboru, na ÚPV, zazněly, abychom tu váhu třeba byli ochotni posunout právě v tom smyslu, aby i takovéto typy staveb, jako jsou obchvaty minimálně těch velkých měst, skutečně měly šanci získat nějakou větší dynamiku, abychom je mohli stavět. Děkuji za pozornost a těším se na rozpravu ve výborech.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Předpokládám, že paní poslankyně Balcarová chce reagovat na své předřečníky, to znamená, vystoupí s faktickou poznámkou. Pan poslanec Ferjenčík v obecné rozpravě? Ano. Prosím máte slovo na vaši faktickou poznámku.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Já jsem chtěla reagovat na pana kolegu Adamce s tím, že on tady řekl jeden příklad - jeden příklad - s tím, že Děti Země na poslední chvíli něco zablokovaly. Ale to se bavíme opravdu o jedné věci. Já můžu stejně tak říct, že třeba u dálnice D8 se prokázalo, že prostě byly podceněny projektové dokumentace a díky tomu pak došlo k závalům. Tak takhle se přece nemůžeme bavit.

Pan kolega Kolovratník říkal, že - já to řeknu asi přesně - že převážně a často to přece není nic, o co bychom se mohli opírat. A že on si myslí - pane kolego Kolovratníku, mluvím teď na vás. Já jsem právě říkala, že vy jste používal místo nějakých konkrétních dat a údajů, že jste řekl, že převážně a často se tedy něco stává a že vy si myslíte, že něco. To se přece takhle nemůžeme opírat o to, když chceme prokázat, že něco je na vině, někdo je na vině, proto něco děláme.

Já bych ráda, abyste dali na stůl opravdu konkrétní data, jak často došlo k průtahům ve výstavbě kritické infrastruktury a liniových staveb v důsledku, že to zablokovali občané nebo obec, a jak často dochází k tomu, že jsou na vině průtahy ze strany stavitele nebo nějaké objektivní důvody. Pojďme se fakt bavit nad daty. Děkuji moc. (Silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Poprosím vás o klid v jednacím sále, stále projednáváme tento bod. V obecné rozpravě je přihlášen pan poslanec Ferjenčík. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan Adamec a další předřečníci tu hovořili právě o vyváženosti těch veřejných a soukromých zájmů. Já řeknu jednu konkrétní věc, kde mi to přijde nevyvážené, a to je, aby stát vyvlastňoval ve prospěch soukromých firem. Podle mě v této věci jde ten zákon moc daleko. Podle mě prostě stát nemá vyvlastňovat ve prospěch soukromých firem, a z toho důvodu navrhuji vrátit ten zákon k přepracování, protože podle mě se tady překračuje linie, která by se překračovat neměla. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec, prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážení páni ministři, já tedy musím říct, že to, o čem tady hovořil pan poslanec Ferjenčík, že chápu ten jeho postoj. Ale na druhou stranu je to přesně to téma, které bychom si měli probrat na hospodářském výboru. Nevidím důvod pro vrácení k přepracování, protože vždycky tam něco bude, co se nám nebude líbit, to si řekněme na rovinu. A samozřejmě u tohoto je potřeba hlubší rozbor. Ono je taky potřeba říct, komu ta infrastruktura slouží, jak to vlastně je, když to má soukromého vlastníka a slouží to zase občanům České republiky. Ale to je tenká hranice, o které se musíme pobavit někde jinde než na tomhle plénu.

A chtěl bych k paní kolegyni Balcarové při vší úctě a pozitivně, když říkala o té D8. Víte, když děláte geologické průzkumy, tak je to vždycky o tom, a nejsem odborník, kolik vlastně, jak kvalitní ten geologický průzkum chcete udělat a za kolik peněz. Protože on se geologický průzkum dá udělat za takové peníze, že ta příprava je tak drahá, že si myslím, že žádný státní úředník si tohle dovolit nemůže, a města to nedělají jinak mimochodem. A někdy holt v tom území jsou věci, které se ukážou až při té vlastní stavbě.

Já mám jiný příklad. Ta D8 je známá, ten sesuv tam v souvislosti s tím dolem. Já mám jiný příklad. D11 před Hradcem jde do kopečka, a najednou se tam ta dálnice začala vlnit a přitom tam geologický průzkum také byl. A představte si, na co se vlastně přišlo. Na tom kopečku historicky, někdy ve středověku, byly rybníky. Koho by to napadlo, že na kopci byly historicky rybníky? A samozřejmě v místě toho rybníčku ten podklad měl jiné vlastnosti, než ten geologický průzkum v tom rozsahu, jak byl prováděn, stačil zaznamenat. A také se to muselo opravit. To prostě nese ta stavba.

Každý, kdo stavíte v terénu, který prostě může mít takové problémy - a liniová stavba si ten terén moc nevybírá, protože tam těch předpokladů, kudy to vést, moc není, protože tam se k tomu vyjadřuje kdekdo a hledá se optimální trasa, a někdy geologický průzkum, prostě ten normální, klasický, nemusí odhalit úplně všechno. To máte, jako když rekonstruujete starou stavbu, a teprve když to odkryjete, tak zjistíte, do jakého problému jste se dostali.

To jenom na vysvětlenou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jen velmi stručná reakce. Asi tuším, jaká je atmosféra v sále a že ten můj návrh asi nezíská většinovou podporu, takže předpokládám, že se na těch výborech samozřejmě o tom bavit budeme. Nicméně pro mě je to prostě zásadní věc. Já obecně nejsem příznivec toho, aby se stát zbavoval své páteřní infrastruktury, nesouhlasím s tím, jak se privatizovala voda u nás, nesouhlasím s tím, že se některé klíčové sítě privatizují. A pokud už se privatizují, ať tedy ti soukromí vlastníci nesou i ty náklady a nejenom ty výnosy. A tady se prostě zase státním nařízením řekne, že v jejich prospěch se udělá zákon. A já s tím absolutně nesouhlasím, a proto to navrhuji vrátit k přepracování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli nikoho nevidím a nemám přihlášeného do rozpravy, ani z místa, ještě se jednou rozhlédnu, a tím pádem končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Pan ministr? Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Já už nebudu zdržovat. Jenom si myslím, že je dobré říct jednu věc a to je k tomu vyvlastňování. To skutečně buď není pochopeno, nebo není přečteno. Ale my podmínky vyvlastňování neměníme, vůbec. My pouze zkracujeme lhůty. A platí to, že mimo jiné vyvlastňování dneska v energetickém zákoně je úplně běžné. My pouze jasně říkáme, že to rozhodnutí je vydáno až poté, co ten vyvlastňovací úřad prokáže splnění podmínek zákona o vyvlastňování. Čili není tam nic proti ničemu. Jediná věc je, že se to celé zkracuje.

Nicméně těším se na tu diskuzi, je vidět, že je to velmi důležitý zákon. Budou tam pochopitelně protichůdné názory. Na jednu stranu bezpečnost na silnicích, bezemisní energetika, na druhé straně ekologické požadavky. Ono se to někdy prostě ne úplně potkává. Ale v každém případě si myslím, že to bude zajímavá diskuze. Děkuji mockrát za dnešek.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo, tudíž přistoupíme k hlasování. Já jsem svolal poslance. (O slovo se hlásí poslanec Černohorský.) Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Mě tedy zaujalo, že tady pan ministr říká, že se vlastně vůbec nic nezmění v oblasti vyvlastňování, ale tenhle návrh také říká to, že tu mezitimní držbu upravujeme i pro stavby energetické infrastruktury a vodní stavby. Takže naopak tam se to výrazně mění. Ta mezitímní držba se rozšiřuje nejenom na tu dopravní infrastrukturu.

Další věc je, že i na konci v tom seznamu staveb si přihazujeme ještě jaderné elektrárny k liniovým stavbám. Takže tam ten zákon naopak je docela důležitý a bude potřeba si podrobně projít i seznam těch staveb, který je naprosto bizarní. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP