(16.00 hodin)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: No tak teď občané v Litvínově vědí, že vy nechcete ten stadion. Oni mají výjimku, poněvadž nemůžou hrát extraligu. A ten stadion je důležitější než ty vaše interpelace.

Já se ptám, a bylo by dobré, aby občané se zeptali, proč my máme písemné interpelace. Abyste tady exhibovali. Co jsou písemné interpelace? Vy mi dáte interpelaci, já vám na to odpovím, a vy samozřejmě jste nespokojený, abyste tady mohl exhibovat. Proto já nechodím na písemné interpelace. Ani nebudu chodit. To není moje práce! A já, věřte mi, že pracuji. Já ráno vstávám, to vy ještě spíte. Takže dneska jsem šel do toho Litvínova, ano, abych to tam odřídil, jo? Takže byl jsem i ve vyloučené lokalitě atd.

Takže já nechápu, nechť mi někdo vysvětlí - a my jsme si tady slibovali, že změníme jednací řád - nevím jestli je tady pan Vondráček tady, není tady - že budeme efektivně pracovat. A vysvětlete mi, na co jsou písemné interpelace. Písemná interpelace je, když já tady panu Michálkovi odpovím písemně, a on je nespokojený, a priori je nespokojený, a potom je ta písemná... Totální nesmysl, ne? (Pobavení v sále, smích.) Nebo já nevím, tak mi řekněte. Jsem normálně nenormální, proč to je? Máme ústní interpelace. Já vám tady věnuji - kolik? Hodinu a půl, dvě hodiny. Ne 14.30 až 16, to je hodina a půl. Víte, kolik je to schůzek, pane poslanče? Strašně moc.

Takže my přece souhlasíme společně, že bude klouzavý mandát, ne? A prosadíme ho! Tak kdybych byl náhodou ještě ve vládě, tak už sem nebudu moct chodit, protože moje práce je ve vládě. Tam mám pracovat. Já se snažím vám odpovídat. Ale vy dobře víte, že ty písemné interpelace jsou nesmysl. Měli byste to zrušit a radši projednávejte ty zákony. Nedal by se udělat nějaký zákon, aby nebyly písemné interpelace? Protože to je vlastně... Jenom znovu opakuju - já vám odpovím, a vy naschvál jste nespokojený, abyste mohl tady mluvit a vlastně útočit na toho Babiše. Tak já tomu rozumím, ale... Dobře, tak to je všechno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dobré odpoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jelikož je 16.01 hodin, končím interpelace na předsedu vlády ČR a budeme pokračovat v dalších řádných interpelacích na ministry vlády.

Vyzývám pana poslance Ondřeje Profanta, aby přednesl interpelaci na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Martin Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, jednoduché a jasné otázky ohledně systému dálničních známek. Budou v systému uchovávány fotky projíždějících aut? Bude systém uchovávat jakékoliv informace o průjezdech? Pokud taková data budou uchovávána, na základě jakého právního předpisu?

V zákoně č. 13/1997 Sb. je jasně popsán systém, snímky z kamer či průjezdy tam však nejsou uvedeny. Takže můžou být pouze jako provozní data, která se okamžitě mažou, nikoliv jakýmkoliv způsobem uchovávána.

A nejdůležitější otázka. Vyvodíte odpovědnost z toho, že vaše ministerstvo a Státní fond dopravní infrastruktury kompromitují bezpečnostní složky tohoto státu tím, že na ně svádějí vlastní neschopnost, či dokonce korupci, které se dopustily při zadávání této zakázky?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. Poprosím pana vicepremiéra o odpověď. Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji za dotaz. Tak tu odpovědnost už jsme vyvodili - já začnu tím, protože od toho to začalo. Víte, že právě proto, že ta zakázka se nám nelíbila, tak se udělala zásadní opatření. Ta zásadní opatření skončila tak, že skončil pan ministr dopravy, čímž neříkáme, že tam bylo za každou cenu něco uděláno ve smyslu protiprávního, ale také právě z tohoto důvodu jsme podali trestní oznámení, shodou okolností dneska. A to trestní oznámení je proto, aby se prošetřilo to, jestli tam něco vzniklo, či nevzniklo.

Nám se ta zakázka nelíbila, ta zakázka neodpovídala z našeho úhlu pohledu, toho, co se očekávalo od toho, i ve smyslu funkcionality, i ve smyslu ceny. A okamžitě poté, co jsme zjistili, že to tak je, tak jsme činili. Je třeba ještě říct to, že SFDI je nezávislá instituce z tohoto úhlu pohledu. To nebyla zakázka Ministerstva dopravy. Na druhou stranu tvrdili jsme, a určitě jste to i slyšeli, že se to manažersky mělo pohlídat výrazně lépe.

Nyní k tomu systému. Ten systém má několik funkcionalit, tak jak byl navržen. A i proto jsme to rozporovali celé. To znamená ten základní systém, následně příslušenství. Mimo jiné i příslušenství je spojeno s tím, co jste zde zmiňoval, a to jsou kamery. Ten systém není tvořen proto, aby někoho špicloval. Ten systém není tvořen a nebylo jeho účelem kohokoli konfrontovat. Na druhou stranu je třeba respektovat i zájem bezpečnostních složek, které do určité míry prostě potřebují v uvozovkách krýt trošku i svoji aktivitu ve smyslu toho, pokud prostě potřebují vykonávat práci, která slouží lidem, která slouží institucím, která slouží občanům, protože bezpečnostní služby tady jsou proto, aby byly schopny ochránit nás před případnými teroristickými útoky, aby prostě byly schopny odchytnou případné trestněprávní stíhané osoby, zločince atd. Takže to je podstatou toho, co oni si dali do svých požadavků.

Nicméně ten kamerový systém - a to jste možná už i dneska zaregistroval z médií, protože nepletu-li se, tak BIS se k tomu vyjádřila - nebyl myšlen a rozhodně nebyl požadavek takový, že by se mělo cokoliv jakkoliv uchovávat. To znamená, tady můžou být všichni naprosto klidní. A i ten nový tendr, který se bude vypisovat, rozhodně nesleduje to, a nikdy to ani nepadlo, že by měl pracovat se záznamy občanů, uchovávat je, archivovat je, nebo dokonce nějakým způsobem potom s nimi později pracovat. Není to tak. Na druhou stranu je zřejmé, že pokud projíždí auto a to auto je snímáno tou kamerou a ta SPZ je nějakým způsobem identifikována, minimálně s tím, jestli prostě zaplatil, nebo nezaplatil, tak tam samozřejmě elektronická stopa je, tomu se vyhnout nejde, to ani technicky není možné. Ale nebyl žádný požadavek toho charakteru, aby se s tím pracovalo jakkoliv dále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Je zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já jsem velmi rád za to, co říkáte, protože já jsem ty příslušné zákony studoval velmi podrobně. Předtím jsem se zabýval i GDPR. A i zaznamenávání průjezdů tam prostě nikde není zákonem zpřístupněno. Je jasné, že účelem toho systému je kontrola dálniční známky. To znamená, můžete vystavit pokutu u těch hříšníků. Ale údaje o autech projíždějících, která mají všechno v pořádku, prostě uchovávat nelze.

Ale mám ještě dvě doplňující otázky na základě vaší odpovědi. Bude tedy pan Kremlík v rezortu dále působit jako poradce nebo jako náměstek? Protože tohle bylo velmi složité v posledních dnech a často se měnila vyjádření pana premiéra.

A další otázka. Podpoříte návrh pana poslanec Polanského na rozšíření pravomocí Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury? Protože ta má zřejmě nedostatečné pravomoci, když to neuhlídala. (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Tak co se týká pana Kremlíka, my s ním nemáme uzavřenou žádnou dohodu, není tam žádný ekonomický vztah. Já jsem pouze vyjádřil určité přání, aby člověk, který se tam choval zodpovědně ve smyslu přístupu k tomu rezortu, který tam vykonal celou řadu pozitivních věcí, díky němu se dotáhly některé projekty v minulém roce, dostavělo se 35 kilometrů dálnic, a byl to člověk slušný a člověk pracovitý - ano, uznáváme, manažerský nezvládl uhlídání té zakázky, nebo spíše bych řekl příliš sázel na důvěru některých lidí pod sebou nebo na organizačních složkách, což ho tedy i konečně stálo tu pozici ministra, tak jsem hledal nějaký způsob, jakým prostě převzít všechny náležitosti, jakým způsobem se dostat do detailů, které pochopitelně on zná a ví. V tuhle chvíli jsme nestanovili žádnou pozici, rozhodně nebude žádným náměstkem, ani politickým, konečně ti tam ani nejsou, političtí náměstci. Nebude ani náměstkem odborným. A je velkou otázkou, jestli tam vůbec budeme mít nějaký vztah. Je to i o tom, aby on si tohleto promyslel. Ale v tuto chvíli my připravujeme novou organizační strukturu na Ministerstvu dopravy a na základě toho se vypíší výběrová řízení na všechny klíčové pozice. A pak budeme řešit to, jestli pan Kremlík tam bude nějakým způsobem figurovat. V tuto chvíli je to předčasné a dejme tomu nějaký čas. Ale opravdu nejde o nic jiného než o to, abychom si prostě v nějakém čase předali všechny informace, a to se tím i sledovalo.

Co se týká Dozorčí rady SFDI, neumím v tuto chvíli říct, jak ji ještě budeme koncipovat. Faktem je to, že tam selhala celá řada. Je to obecně. A teď to fakt není politické nebo ideologické. To je prostě dlouhodobý problém celé řady organizačních složek státu, že tam selhal kontrolní mechanismus i dozorčí rady. Dozorčí rada říká - oni nás informovali pozdě. Oni zase říkají - my jsme to dozorčí radě dali. V každém případě se všichni na to dívali, a kdybychom nezakročili na úrovni vlády, tak by to možná dneska vypadalo ještě jinak. Takže zvážíme to, jestli se ta dozorčí rada rozšíří. (Předsedající upozorňuje na čas.) A hlavně je podstatné, aby ti lidé tam byli aktivní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP