(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím o dodržování času na otázky i na odpovědi. Omluva. Pan poslanec Jaroslav Faltýnek se omlouvá dne 30. 1. mezi 16. a 21. hodinou z důvodů rodinných.

Poprosím pana poslance Martina Kupku, aby přednesl interpelaci, opět na pana vicepremiéra Karla Havlíčka. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane vicepremiére, moje otázka směřuje jednak k rezignaci šéfa ČTÚ Jaromíra Nováka, ale zejména směřuje k tomu, jaký bude další osud celé akce 5G sítí v České republice. Všichni si od toho slibujeme, že přijde do České republiky čtvrtý operátor, že se významně zlepší konkurenční podmínky a že to pro spotřebitele bude znamenat jednak kvalitnější služby a druhak také nižší ceny. Tak se koneckonců vysvětlovaly všechny předchozí kroky v souvislosti s přípravou oné akce.

V pondělí tedy rezignoval předseda ČTÚ Jaromír Novák. V následných rozhovorech i v samotném vyjádření to odůvodnil tlakem, kterého se mu dostávalo ze strany MPO, z vaší strany, směrem k zásahu do podmínek té samotné aukce. Vzhledem k tomu, že je to věc sledovaná, vzhledem k tomu, že je to věc, od které si nepochybně i vláda slibuje významné zlepšení podmínek pro spotřebitele i pro Českou republiku, tak se chci zeptat, jak ty zásahy z vaší strany vypadaly, zda jste tedy ovlivňoval podmínky aukce a v jakém směru jste je ovlivňoval, jakým způsobem se bude dál ona aukce vyvíjet, kdy by se měla vyhlásit a co si od ní v tuto chvíli slibujete. Zda máme opravdu šanci získat čtvrtého operátora, tak jak všichni avizovali a tak jak v to všichni doufají.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Děkuji za dotaz. Předně je třeba říct, že ČTÚ je nezávislý regulační úřad, do kterého my nemůžeme zasahovat. My jsme jedním z konzultačních míst, čehož jsme využili. Faktem je, že jsme k ČTÚ nejblíže, protože jmenujeme Radu ČTÚ, nebo doporučujeme členy Rady ČTÚ a následně to vláda odsouhlasuje.

Aukce byla vypsána přibližně před rokem a my jsme po dobu takřka půl roku, možná i tři čtvrtě roku, poměrně zásadním způsobem upozorňovali na to, že hrozí to, že tak jak jsou vypsány podmínky aukce, nemusí nastat ta tížená změna, na které se s vámi shodnu, a to je to, že by se v čase měly snížit ceny za datové služby a současně připravit prostředí pro 5G. To principiálně - a to už bych souhlasil méně - neznamená, že tady bude pouze čtvrtý operátor. Čtvrtý operátor je možná trošku mantra, že si vytváříme pocit z toho, že přijde-li někdo čtvrtý, zásadním způsobem se to změní. Může to být čtvrtý, ale můžou to být třeba také dva menší. Podstatné je to, že vytváří prostředí, které by mělo umožnit to, co jsem říkal a na čemž, opakuji, říkám, se asi shodneme.

A my jsme se na tom shodli i s ČTÚ, na tom cíli. Problém byl v tom, že jsme se neshodli - ale my jsme byli pouze konzultačním místem - na tom, jakým způsobem tu aukci připravit. Několikrát jsme upozorňovali, že není atraktivně připravená, několikrát jsme upozorňovali na to, že to může být pouze pro jednoho zájemce, který opakovaně projevoval svůj zájem. Nic proti tomu, ale faktem bylo to, že jsme, i vědomi si velmi citlivých informací z bezpečnostních složek, upozorňovali na to, že tam dochází a může docházet dále k určitým nestandardním krokům. Byli jsme ubezpečeni o tom, že ta aukce dopadne výborně, byli jsme ubezpečeni o tom, že splní svůj účel, byli jsme ubezpečeni o tom, že tam bude dostatečně kvalitní konkurenční prostředí těch, kteří se o to budou hlásit.

Finále bylo takové, že těsně před spuštěním aukce bylo takřka jisté, že bude nula zahraničních zájemců, že bude s největší pravděpodobností pouze jeden tuzemský zájemce, o kterém se notabene půl až tři čtvrtě roku vědělo. A v tu chvíli vědomi si informací, které jsme měli z bezpečnostních složek, že tam došlo k celé řadě nesystémových kroků, které by mohly ohrozit důvěryhodnost celé aukce, v tuto chvíli jsme nemohli činit jinak, než že jsme navrhli to, aby se aukce přestrukturovala, přepracovala. Principiálně nešlo o předsedu, šlo o to udělat aukci nově, možná trošku jinak ve smyslu toho, aby se prostě ty podmínky přenastavily pro, řekněme, i jiné účastníky než ty, kteří projevili zájem v danou chvíli, a během několika měsíců připravit vlastně aukci novou tak, aby se splnilo to, co jsme chtěli.

Co se týká pana předsedy Nováka, já jsem několikrát řekl, že je to člověk, který je odborně zdatný, nicméně člověk, který manažersky nezvládl svoji práci. Ad jedna to, že aukci připravil tak, nebo pod jeho vedením se připravila tak, že ve finále to, na co se upozorňovalo tři čtvrtě roku, že tam bude pouze jeden zájemce, tak přesně tak to dopadlo, že ten jeden zájemce byl. A ad dva k tomu, a to jsem říkal už několikrát v minulosti, že řízení dovnitř úřadu a řízení mimo úřad bylo nedostatečně důsledné a z našeho úhlu pohledu nedostatečně kvalitní. Konečně to, jakým způsobem tady funguje trh, a to, že jsme v situaci, kdy jsou u nás relativně drahá data, zejména u těch menších nebo těch levnějších tarifů, je i v důsledku toho, jakým způsobem ČTÚ vlastně k tomu trhu přistupoval.

Nicméně ta zpráva lepší je ta, že díky vládě, ale i díky Poslanecké sněmovně se podařilo protlačit zákon o elektronických komunikacích, který bude platný od 1. dubna a bude to jeden z prvních konkrétních kroků, kdy se vlastně začne jednodušeji přistupovat k jinému operátoru, a tím pádem očekáváme, že začne cena za mobilní data klesat.

Druhá věc je ta, že se velmi aktivně začalo i na úrovni vlády jednat s jednotlivými operátory a rovněž jsou tam první kroky toho, že klesají ceny. Zatím se nám to daří v těch takzvaných vyšších tarifech. Bohužel v těch nižších tarifech to stále ještě ono není. Ano, očekáváme, že ta aukce, která by měla v každém případě proběhnout v následujících měsících - je to otázka tří, čtyř měsíců - by mohla tomu napomoci.

A ještě třeba říct jednu věc, a to je důležitá věc, že v té aukci se musí změnit to, na co upozorňovala Evropská komise, upozornila na to všechny operátory, a to je to, že sdílení sítí, které je v současné době u nás, je v důsledku takové, že brání dalším investicím, brání dalším inovacím, a tím pádem i brání komfortu, respektive spotřebitelskému komfortu, snižuje spotřebitelský komfort jednotlivých zákazníků. I to je důležitá věc, na kterou jsme upozorňovali a která se musí dát do podmínek té nové aukce.

Jinak to není nic vůbec mimořádného, tak aukce se prostě přestrukturuje a musí dojít ke shodě mezi ČTÚ (upozornění na čas) a odbornými aktéry včetně vlády, aby ta aukce splnila svůj účel. Nic více, nic méně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec má zájem o doplňující otázku? Prosím máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Jednotlivé fáze toho aukčního řízení ovšem byly veřejně přístupné, bylo možné sledovat i na internetových stránkách ČTÚ, jak se ta práce vyvíjí, bylo to připomínkováno veřejně. Vy jste zmínil, že jste tam odhalil nesystémové kroky, cituji doslova. Chci se zeptat, jaké nesystémové kroky jste tam konkrétně odhalil, o co se mělo jednat. Chci se zeptat dále na to, jak se tedy bude měnit podoba těch podmínek aukčního řízení, zda například nedojde k tomu, že bude vypuštěna ona povinnost poskytování roamingových služeb těch stávajících operátorů, kteří se tomu přirozeně bránili, ale může to významně podvazovat vůbec možnost, aby sem kdokoliv další vstoupil, ať už bude jeden, budou dva, budou menší, nebo větší. Jak prosím odpovíte na tyto připomínky a otázky?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: My jsme byli účastníky veřejných konzultací. Ty pochopitelně jsou dohledatelné. Mimo jiné jsme tam i navrhovali, že by se měla snížit tzv. výkopová cena, a to z toho důvodu, že jsme se domnívali, že bude-li nižší, přiláká to více menších operátorů, kteří by potom mimo toho jednoho, který to říkal vždycky, mohli stát vedle něj, a dokonce se mohli nejenom zúčastnit, ale mohli být současně prostě i ti, kteří by určité frekvence získali. To nebylo akceptováno, ale my jsme do určité míry respektovali ten odborný názor.

My nejsme od toho, abychom prostě ČTÚ poučovali. My jsme pouze řekli svůj názor, a pokud ČTÚ řekne, zjednodušeně řečeno, nemluvte nám tolik do toho, něco vyslyšíme, něco ne - vyslyšeli velmi málo, ale respektuji to - my to vytvoříme tak, že to bude dobře fungovat, my to bereme. Já s tím nemám vůbec nejmenší problém. Ale ono to nedopadlo. To je ten problém. To znamená, nám nevadí přístup ČTÚ. Nám vadí to, že pokud se neakceptovaly ty připomínky a ve finále to nedopadlo, a bylo zřejmé, že to tak nedopadne, že tam bude skutečně jenom jeden zájemce, tak to považujeme za pochybení.

A co bylo u těch nesystémových kroků, tak to je v bezpečnostním režimu. My jsme průběžně dostávali zprávy a dostáváme je správně. Jsou to zprávy, které byly důležité, jsou to zprávy, které jasně ukazovaly to, že tam dochází k celé řadě nesystémových kroků. Byly to zprávy, které nás varovaly před celou řadou věcí. Některé jsme mohli sdělit, ale některé jsme nemohli sdělit, pouze je můžeme maximálně naznačit, ale musíme s nimi pracovat. Nicméně snažili jsme se managementu nebo, řekněme, předsednictvu nebo předsedovi ČTÚ některé transferovat, vysvětlit jim náš postoj, do určité míry ho i varovat. Nic z toho nebylo bráno na zřetel. A při všem respektu, já si nemůžu dovolit, vědom si určitých informací, vážných informací, vědom si toho, že to dopadne pro jednoho partnera, že to pro něj tak vypadalo, že to dopadne, nečinit. Navíc, my jsme nezrušili ten tendr. My jsme dali jasné doporučení toho, aby se přeformulovalo, a mezitím pan Novák odstoupil, nebo současně byl odvolán, ale to už je jenom technická věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP