(16.40 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Ještě před deseti lety v různých nálezech například Evropské komise zaznívalo, že i v našich vyloučených lokalitách je velmi pozitivní to, že nečelíme negramotnosti. Toto již bohužel není pravdou. Za těch deset let se to zásadně posunulo, počet vyloučených lokalit se ztrojnásobil a já si myslím, že to je opravdu časovaná bomba. Že bez toho, aby ty děti byly gramotné, měly alespoň ukončenou základní školní docházku, tak nemají budoucnost. A myslím, že bychom to měli řešit všichni a nejenom ve vztahu na pobírání sociálních dávek.

Myslím si, že základní povinná školní docházka je povinná a že je to zejména úloha rodičů, aby dbali na to, aby jejich děti chodily do školy. A myslím si, že by na to měli mít tito rodiče incentivy. Já jako ministryně práce a sociálních věcí to mohu řešit přes ty již zmíněné nepojistné sociální dávky, proto v tuto chvíli meziresortní připomínkové řízení, které bylo ukončeno, tak do něho jsme předložili návrh na to, aby ty poslední dávky, které nejsou podmiňovány, tzn. dávky na bydlení, příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení, aby byly podmiňovány školní docházkou.

Uvědomuji si velmi dobře, že to je nesystémové řešení. Velmi dlouhodobě a konzistentně říkám, že pokud přijde někdo s lepším nápadem, pokud někdo přijde s lepším nápadem, jak dostat tyto děti do školy, protože jde o jejich budoucnost, tak jej velmi ráda akceptuji. Bohužel žádný jiný lepší nápad v tuto chvíli není. A myslím si, že to je v zájmu nás všech, aby se tato problematika řešila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, paní ministryně, za odpověď. Vy jste to trošku přesunula na oblast školství, ale školy dělají, co mohou. Ony tam mají asistenty, ale asistent ve škole je, ale to dítě nepřijde. Protože ráno nevstane, protože rodiče také nevstávají. A já chápu, možná restrikce dávek bude mít nějaký vliv, ale opravte mě, jestli se mýlím, tak se snad má jednat o tu restrikci, pokud počet neomluvených hodin přesáhne nějaký limit. Ale ono se jedná o to, že ti rodiče omlouvají dětem hodiny. Omlouvají z rodinných důvodů, ze zdravotních důvodů a tak dále. Takže já se bojím, že tato páka, pokud to bude takto, jak si to myslím, nebude mít účinné řešení. A já jsem vás tady právě prosil, a vím, že proti té restrikci se postavilo Ministerstvo školství, tak ať vymyslí oni nějakou jinou pomoc. Protože co já vím a co jsem se informoval, byl jsem tam, pracuji tam dokonce v té Úpici, tak ten problém je, že ten OSPOD je tam naprosto bezbranný. OSPOD nemá žádné víceméně pravomoci a ty rodiny si z jakési docházky OSPOD do rodin nic nedělají.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Ano, přesně tak, proto si právě myslím, že byste měl interpelovat zejména mého kolegu. Nicméně já mohu jít cestami, které jsem zvolila. Chci, aby se zásadním způsobem posílila sociální práce na obcích. Bez toho to nepůjde. A říkám vědomě - na obcích. To je ten nejlépe fungující systém. Druhý velmi dobře fungující systém je to, aby rodiče, kteří okrádají své děti o budoucnost, nedbají na to, aby jejich děti chodily do školy, nesli následky. Můžeme se bavit o technice, jak to provést, nicméně v tuto chvíli nejlépe fungující systémy jsou metoda cukru a biče, omlouvám se za tu lidovost. A jsem ochotna ale o tom diskutovat, ale každý měsíc a každý rok, o kterém o tom tady hezky diskutujeme, tak nám narůstá počet dětí, které odcházejí do terénu bez ukončené povinné základní školní docházky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Pavel Jelínek s interpelací na pana vicepremiéra Karla Havlíčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, ze Správy železniční dopravní cesty je od 1. ledna 2020 Správa železnic. Manažer železniční infrastruktury v České republice používá od nového roku nový název. Na webu Zdopravy.cz byl citován předkladatel návrhu zákona kolega Feranec: "Název je hodně krkolomný, už se přežil. Vznikla SŽDC v roce 2002, měla jen 170 zaměstnanců, dnes je SŽDC daleko dál, má 17 000 zaměstnanců." V důvodové zprávě jsem se nedočetl žádné zřetelehodné důvody přejmenování, a proto jsem v očekávání otevřel tiskovou zprávu, kterou vydala samotná Správa železnic. V podnadpisu, který zní Proč došlo k přejmenování naší státní organizace a kde všude se to projeví? jsem se ale dočetl pouze to, že ke změně názvu naší státní organizace ze Správy železniční dopravní cesty na Správu železnic došlo na základě zákona, kterým se mění zákon číslo 266/1994., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Dále se v tiskové zprávě píše: Naše organizace zahájila neprodleně v souvislosti se změnou názvu nezbytné zákonné a jiné úkony. Jedním z důvodů přejmenování, který jsem vnímal, byl relativně dlouhý název Správa železniční dopravní cesty. Nicméně v uvedené tiskové zprávě se praví: Současně upozorňujeme, že při označení názvu naší organizace lze použít pouze dvě varianty, a to Správa železnic, státní organizace, anebo Správa železnic. Žádné jiné názvy, především však používání jakýchkoli zkratek není dovoleno. Důvodem nevhodnosti je snad možná záměna se slovinskou drážní společností Slovinské železnice. Také může být nevhodná shoda s historickým názvem Slovenských železnic, které vznikly po 14. březnu 1939 při vzniku Slovenského štátu. (Upozornění na čas.)

Moje otázka je prostá. Kolik zatím stálo zjednodušení názvu, který se nesmí používat ve zkratce, a tudíž zjednodušením není? A kolik bude stát celkový účet při změně pracovních oděvů a dalšího? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám a opravdu bych poprosil, abychom si hlídali čas na položení interpelace i na odpověď. Prosím, pane vicepremiére.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Děkuji moc za dotaz. Je to docela zajímavá i marketingová diskuse. I když jsem na dopravě pouze krátce, nejsem si jistý, kdyby se někdo zeptal běžných lidí v minulosti, co to je SŽDC, že by byl vůbec někdo schopen říct, co to znamená. To si myslím, že už takový intuitivní pohled možná by měl svádět k tomu, že by se to mělo přejmenovat, protože přece ty názvy jsou proto, aby to užívali spotřebitelé, lidé, a opravdu to SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, troufám si tvrdit, že to by nerozlousknul skoro nikdo, jakkoliv možná v minulosti to asi dávalo nějaký smysl.

Čili to byl ten hlavní důvod - zjednodušit, což už jste pane poslanče správně řekl, že ten název byl krkolomný a teď se hledal nějaký uchopitelný název. SŽ, resp. Správa železnic je z tohoto úhlu pohledu logická. Je to správné a nepochybně to bylo, tak jak mám informace, komunikováno s celou řadou marketingových odborníků. Nemluvě o tom, že to navazuje na původní označení a do určité míry ho zásadním způsobem zjednodušuje.

Daná legislativní změna probíhala ruku v ruce s tím tzv. rebrandingem čili s přeznačkováním. A do určité míry byla spojena i s celou změnou vizuálního konceptu této klíčové státní instituce. Čili i to byl ten důvod, proč se nakonec Ministerstvo dopravy s tou legislativní změnou - tady bych si dovolil na upozornění pana poslance Kolovratníka upřesnit, že to byl návrh právě pana poslance Kolovratníka, ke kterému se potom kolega Feranec připojil. Ale to je detail. Vy jste i správně řekl to, že to pouze SŽ může trošku mást s tím, že existuje slovinský, nikoli slovenský železniční dopravce, který se jmenuje kupodivu nikoli Slovinské železnice, ale Slovenské železnice, ještě jsem si to ověřoval - nicméně tam by to asi nemělo nějakým způsobem mást, protože tento slovinský železniční dopravce na území České republiky neoperuje a nemělo by tam snad tedy dojít k žádnému konfliktu.

To důležité, co jste se ptal, je, kolik vše bude stát. Náklady, tak jak mám vyčíslené, by se měly pohybovat na kompletní rebranding, přeznačkování, v řádu jednotek milionů korun. Zatím je předpokládána částka 5 milionů korun, která by měla zahrnout komplexní implementační plán celého procesu a vše, co je s tím spojeno. Jak už jsem uváděl, ta změna, redesign, už započala, nabíhá postupně. A je dobré i zmínit, že řada věcí a kroků byla na tento proces připravována, aby negenerovala opětovně nějaké další náklady. To znamená různé písemnosti, staré popisy či loga atd. Jinými slovy resort se na to připravil, resp. Správa železnic se na to připravila tak, aby dojížděly staré věci a najížděly věci nové. Obdobně i nápisy na budovách budou kontinuálně vyměňovány až při rekonstrukcích či investicích, to znamená, proto i ta částka, domnívám se, že na tak velkou, významnou organizaci je relativně velmi rozumná. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP