(16.30 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Vím, že jste ve funkci teprve krátce, ale ráda bych vás na tento závažný problém upozornila. Chtěla bych se vás zeptat, jak se koukáte na tento nekoncepční postup v případě zpoplatnění silnic prvních tříd, zda už máte nějaká aktuální čísla, jak probíhá vývoj právě na takovýchto úsecích a zda hodláte reagovat na tuto situaci. Protože máme už tady řadu příkladů, jako je například silnice I/2 z Prahy do Kutné Hory přes Mukařov, kde občané dali petici; Kostelec nad Černými lesy; severočeská Mimoň si začíná stěžovat; nebo Všeruby v čele s panem starostou Bernardem zaznamenává již rekordní nárůst. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana vicepremiéra o odpověď.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážená paní poslankyně, děkuji za dotaz. Já se rozhodně nechci ani vymlouvat, ani něco házet na své kolegy. Čili berme to tak, že já jsem dneska za to zodpovědný se vším všudy. Nicméně myslím si, že tady se to možná trošku démonizuje. Uvedla jste, že k tomu dochází na celé řadě míst, že tam je nárůst o desítky procent. A myslím teď v dobrém, já bych potřeboval ty informace. Potřeboval bych vědět, kde to je. Potřeboval bych vědět případně, pokud to máte třeba změřeno, říkáte o desítky procent, tak to i něčím doložit. My to pochopitelně rovněž začínáme měřit. Je třeba si ta data srovnávat, protože právě jedná se o 860 km silnic první třídy.

S ohledem na určité obavy krajů, aby k tomu nedocházelo, se zřídila určitá specifická pracovní skupina, která to začíná velmi monitorovat, začíná vytvářet nástroje, aby k tomu nedošlo. Jsou tam zástupci Ministerstva dopravy, vnitra, životního prostředí, SFDI, ŘSD, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, místní samosprávy. A mám-li správnou informaci, paní poslankyně, i vy jste v té skupině, což si myslím, že je dobře. Takže víte, že se tam řeší krátkodobá opatření a dlouhodobá opatření. Mezi ta krátkodobá patří určitá případná omezení vjezdu vozidel podle § 24a, rozšíření třeba určité výkonově zpoplatněných silnic první třídy, nebo prostě dlouhodobá opatření, jako je vymezení přestupků za porušení atd., omezení tranzitu dokonce na silnicích druhé a třetí třídy zákonem atd.

Zatím musím dodat, že Ministerstvo dopravy je toho názoru, že k objíždění nově zpoplatněných silnic nebude docházet v takové míře, jak třeba někteří měli obavu. Nicméně jedna věc je se to domnívat, druhá věc je to mít něčím podložené. To znamená, teď tady opravdu nechci působit příliš šafářsky, abych říkal, k ničemu nedochází, ani nemůže dojít. Právě proto ta skupina by měla pracovat, měla by to vyhodnotit, bez emocí, bez nějakého politického záměru a fakticky si říct, kde to případně nastává, a okamžitě tam začít činit.

Podle mých informací Ministerstvo dopravy neobdrželo stížnosti na nárůst nákladní dopravy v rámci těch 860 km první třídy. Nicméně na druhou stranu je třeba si zase říct, že je třeba věrohodně doložit, jaký byl stav předtím a jaký je stav dnes, to znamená změřit to. O nic jiného nejde. Doba, kde to funguje, zatím není ještě dostatečně dlouhá, abychom to mohli takto vyhodnotit. Ale já jsem připraven, tak jako i na jiných věcech, s vámi konstruktivně diskutovat. A pokud nám prokážete to, že někde ten problém je, tak já slibuji, že se tomu budeme věnovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Z tisku mám informace, že k nárůstu zhruba o 30 % došlo na dvou naprosto paralelních silnicích prvních tříd v Blatné a Katovicích na Strakonicku, takže tam zřejmě to sčítání proběhlo. A řada obcí se chystá k tomu, že bude provádět měření - například v Mukařově bude od února to měření. Myslím, že i v Kostelci nad Černými lesy se k tomu chystají. A Všeruby vám také mohou dodat určitě nějaká čísla. Takže se ptám, pokud tedy by skutečně došlo podle měření obcí k velkému nárůstu, tak pak je Ministerstvo dopravy ochotno jednat o tom, že by se popřípadě ty nezpoplatněné, kde došlo k tomu nárůstu, zpoplatnily a v jakém časovém horizontu je to možné.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Ano. A vy u toho budete moci pochopitelně být, protože jste součástí té skupiny, která ta opatření připravuje. A v rámci těch opatření to, co jste říkala, jsou jako alternativy. Čili pak si to tam musíme říct. Musíme si skutečně zdokladovat, že to tak je, že tam ten problém nastává. A to je i ten důvod, proč ta skupina vznikla, aby vlastně na to byla schopna okamžitě reagovat. Myslím, že je dostatečně vyvážená. Jsou tam v zásadě všechny resorty, kraje, Svaz měst a obcí atd. Takže si troufám tvrdit, že je to nejrelevantnější sestava těch, kteří mají vliv na regionální infrastrukturu a dopravu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Pavel Plzák s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobré odpoledne všem. Vážená paní ministryně, možná se i do vašich rukou dostal otevřený dopis, se kterým se na mě jako na poslance za Královéhradecký kraj obrátili ředitel základní školy společně se starostou města Úpice. Ten dopis mám tady. (Ukazuje.) Pokud jej nemáte k dispozici, tak vám jej mohu případně později předat. Ohledně toho dopisu vás interpeloval minule již můj kolega Karel Rais.

O co se jedná? S přistěhováním většího množství rodin žijících ze sociálních dávek se město potýká v současné době s výskytem řady sociálně nežádoucích jevů souvisejících s vytvořením takzvaných vyloučených lokalit. Ale za nejzávažnější považuji přístup rodin z těchto lokalit k základnímu vzdělávání svých dětí. Učitelé a učitelky musí neustále řešit katastrofální školní docházku, absolutní nezájem o výuku, problémové chování, odmítání pomoci školního asistenta, špatné hygienické návyky a tak dále. Škola není schopna tyto negativní jevy řešit vlastními silami a ani k tomu nemá dostatek pravomocí. Škola má vzdělávat, ale vychovávat musí rodina. V tom ji žádná škola nemůže nahradit.

S podobnou situací se samozřejmě snaží vyrovnat i řada jiných měst, ve kterých vznikly podobné sociálně vyloučené lokality. Proto pochopitelně žádají stát o pomoc a nalezení prostředků, jak tuto situaci řešit, protože negativně působí na občany, kteří řádně pracují, vychovávají své děti a ze svých daní financují sociální pomoc pro ty takzvané nepřizpůsobivé spoluobčany.

Vím, že to řešení nebude jednoduché. Ale já a občané a učitelé z města Úpice se ptáme: 1. Jak hodlá stát řešit katastrofální docházku dětí do školy, často omlouvanou jejich rodiči? 2. Jak hodlá stát donutit rodiče, aby vedli své děti ke kázni a slušnému chování ve škole a zájmu o vyučování? (Upozornění na čas.) 3. Jakými prostředky stát zabrání tomu, aby rodiče netolerovali ztrátu a poškozování učebních pomůcek, které tyto děti dostávají zdarma? 4. Jakými prostředky zajistí, aby po každém přestěhování rodiny se dítě v novém bydlišti okamžitě přihlásilo do školní docházky? Což se někdy neděje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím o dodržování času na položení interpelace a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče, děkuji za vaši interpelaci, která se týká zejména dodržování základní povinné školní docházky, což je doména zejména mého drahého kolegy pana ministra Plagy, který je ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Nicméně já se touto problematikou také zabývám, a to v souvislosti s revizí dávek, a to z toho důvodu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí se pak s mládeží nebo dětmi, které ukončí předčasně povinnou školní docházku, v podstatě potýká po celý zbytek jejich života. A jsou to zejména klienti našich úřadů práce ve smyslu zaměstnanosti a také žádostí o pobírání zejména nepojistných sociálních dávek. Myslím si, že to je opravdu obrovský problém, kterému tady čelíme. Právě proto se ho snažím tematizovat a snažím se najít nějaké řešení zejména ve spojení s panem ministrem Plagou, a to z toho důvodu, že například v Ústeckém kraji končí 16 % dětí každého ročníku bez ukončené školní docházky. Často říkám, a teď se omlouvám za ten lidový výraz, my pak tyto děti, nebo tyto naše klienty můžeme rekvalifikovat od rána do večera, ale pokud nemají ukončenou ani základní školní docházku, tak jsou velmi obtížně umístitelní na trhu práce. A těchto dětí opravdu přibývá v každém ročníku a ten procentuální nárůst se zvyšuje.***
Přihlásit/registrovat se do ISP