(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je paní poslankyně Karla Maříková s interpelací na paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, důchodový systém se v současné době nachází na rozcestí. Pokud v dohledné době nedojde k určitým úpravám, hrozí, že se na něj budoucí generace už nebudou moci stoprocentně spolehnout. Podle vás, jak jste se v médiích vyjádřila, je proto potřeba začít jednat o tom, aby si mladé generace musely povinně přispívat na důchod.

Určitě s vámi souhlasím, že by každý člověk měl myslet i na stáří, ale je nutné si uvědomit, že velká část občanů nemá z čeho spořit. Proto jsem si pro vás připravila takovou modelovou situaci. Představte si, paní ministryně, že žijete třeba v Karlovarském kraji a máte plat 15 tisíc čistého, což v našem kraji není nic neobvyklého. Z této části zaplatíte 9 tisíc korun za služby, vodu a nájem za pronajatý byt, jelikož ze svého platu si na vlastní byt neušetříte. A 1 000 korun zaplatíte za elektřinu, 500 korun za telefon. Zbývá vám tedy 4,5 tisíce korun na 30 dní, ze kterých musíte uhradit cestu do práce, což asi 1,5 tisíce korun, a jsme na 3 tisících korun. Z toho se musíte stravovat a zaplatit hygienické potřeby a ušetřit si na ošacení, které si v průběhu roku prostě koupit musíte.

Můžete mi, paní ministryně, říct, kolik jste si ze 3 tisíc korun ušetřila na důchod? A jak byste se stravovala?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, vy jste zřejmě poslouchala debatu v neděli v Partii na Primě, kde jsme hovořili na téma důchodové reformy, a samozřejmě ta debata byla komplexnější než to, co jste teď z ní použila. Já jsem - nebylo to jenom na tomto místě - uvedla, že se prostě bude muset hledat nějaké řešení důchodů do budoucna, těch řešení může být celá řada, a zmínila jsem také vyšší spoluúčast občanů. Ale neuvedla jsem žádné explicitně povinné - já jsem přesně nevěděla, kam bude směřovat vaše interpelace, takže jsem vycházela jenom z toho kusého znění interpelace.

To znamená, já jsem nehovořila o žádných povinných příspěvcích kohokoliv, ať už mladých lidí, nebo jiných skupin, ale hovořila jsem o nějaké vyšší spoluúčasti. A hovořila jsem o ní proto, že již dnes existuje doplňkové penzijní spoření, tzv. třetí pilíř, který prostě legislativně má v kompetenci Ministerstvo financí, a je to koncipováno jako určitý dobrovolný produkt, kterého se ale mohou účastnit i nezletilí, to znamená, za které potom ty příspěvky hradí jejich rodiče. A já jsem otevřela debatu nad tím, zda by jedna z cest, neříkám, že jediná, neměla být i námět právě na nějaké povinné zapojení, ale s tím se samozřejmě pojí celá řada otázek, které by musely být vydiskutovány, a říkám poctivě vydiskutovány v tuto chvíli nejsou, a ty otázky by byla například případná výše příspěvku, možnosti nějakých důvodů přerušit placení, kdyby se třeba člověk dostal do situace, kterou jste popsala ve svém modelovém případu, to se samozřejmě může stát, a další podobné věci, které by se musely vydiskutovat.

Je pravda, že mladí lidé, a nakonec vidíme i podle těch dat z třetího pilíře, se soustředí spíše na zabezpečení rodiny a bydlení, než se soustředí třeba na spoření na důchod. Ale v současné době my se zaměřujeme na podmínky poskytování státního příspěvku a jeho případné úpravy, protože vlastně s tím, když si spoříte, tak vlastně víte, že je s tím spojen určitý státní příspěvek, navíc si to můžete odečíst ještě jako určitou formu položky, která se odčítá od základu daně.

Takže v tuto chvíli není žádný návrh na stole. My v tuto chvíli žádnou povinnou účast ve třetím pilíři nenavrhujeme, protože to se ani nedá dělat odděleně od nějakých vizí, které by se týkaly důchodové reformy, nemáme to v plánu, není to v programovém prohlášení vlády, ale řekla jsem, že by to mohla být jedna z cest.

A já mám ještě takovou zajímavou - mohu vám to i věnovat, nechala jsem si vytáhnou dnes odpoledne - takovou zajímavou tabulku, která je koncipována podle věku těch střadatelů. To znamená, je to věk, já nevím, do 39 let, 40 až 64, od 65, pak nula a více let, to mám ještě takové shrnutí, a mám to podle výše příspěvku. To znamená, kdo si spoří 300, 399 korun, 400, 990 atd., a mám tam počet vlastně těch, kteří se podílejí na tomto dobrovolném třetím pilíři. Ono celkově je to přes 4 miliony lidí. Nevím, jestli to je hodně, málo, to nedokážu teď úplně zvážit, ale já jsem to otevřela prostě a řekla jsem, že je to určitá cesta. Protože když se podíváte i do zahraničí, tak i tam jsou vlastně určité tyto formy spoření na důchod poměrně známé, není to nic nového. My to máme postaveno tak, jak to máme. Určitá skupina lidí se na tom podílí.

A samozřejmě já vnímám to, že jste tady popsala nějakou modelovou situaci. Rozumím, že taková situace může existovat. Tam je také otázka prostě, jestli takový člověk by třeba nedosáhl na nějaké dávky, a pak by tam třeba musely být i podmínky pro nějaké přerušení placení atd., ale to je příliš mnoho už technických věcí, které v tuto chvíli nejsou na stole. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem ani neočekávala, že odpovíte konkrétně. Spíš jsem chtěla, abyste se zamyslela nad tím, že velká část občanů opravdu nemá z čeho spořit, protože řeší situace, aby přežila z měsíce na měsíc, a spíš jsem chtěla otevřít tu otázku, pokud by se někdy zavádělo nějaké povinné spoření na důchod, jestli by to nebylo vhodnější spíše naopak od nějakého věku výš. Třeba dám příklad - 35 a výš. Jelikož přece jenom ty mladé lidi by to mohlo odradit od zakládání rodin, protože už teď máme vysoké odvody z příjmů.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Určitě, paní poslankyně, taková debata by chtěla široký konsenzus. Neměla by to být otázka jenom vládní koalice, ale napříč politickými stranami, protože bychom nechtěli zažít to, co už tady jednou bylo, že se vytvořil nešťastný druhý pilíř, který se potom raději zrušil, protože to prostě význam nemělo. V té době, kdy se zaváděl, tak veškeré okolní státy od něj ustupovaly, takže určitě ano. To jsou ty parametry, které dneska nejsou vydiskutovány, nejsou na stole, možná na to nebude ani politická vůle. Já jsem se dívala na ty návrhy důchodové komise, která nyní pracuje, tak ta se zatím touto otázkou příliš nezaobírala, aby to nějakým způsobem zpracovala. Takže to byla taková úvaha, když jsme se bavili v té debatě, které cesty se dají zvolit. Je jich skutečně víc. Tohle by měla být jedna z nich a tyto věci, které říkáte, by měly samozřejmě být vzaty v potaz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je paní poslankyně Barbora Kořanová s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka, který je omluven. Prosím.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane místopředsedo vlády, chtěla bych se vás dnes dotázat na evidenci cizinců v České republice. Této problematice se věnuji téměř rok už z toho důvodu, že Plzeňský kraj je velmi zasažen přílivem zahraničních pracovníků, hlavně těch na krátkodobá víza. Zajímalo by mě tedy, zda jsou podle vás parametry současné evidence nastaveny dobře. Zároveň bych se ráda zeptala, zda by podle vás bylo reálné poskytovat tyto údaje zástupcům samospráv, a to bez jakékoliv předchozí registrace, ideálně na základě požadavku daného samosprávného celku, obce nebo města. A můj třetí dotaz se bude týkat možné povinné evidence cizinců, kteří jsou občany Evropské unie, a tudíž se dnes nemusí v České republice přihlašovat do evidence. Avšak od paní ředitelky Novotné z vašeho úřadu mám informace, že v některých zemích tato povinnost existuje. Bylo by podle vás možné zavést tuto povinnost i v České republice? Děkuji předem odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuhle interpelaci bude v souladu s jednacím řádem odpovězeno písemně.

A přistoupíme k další interpelaci, kterou je pana poslance Petra Bendla na vicepremiéra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, v České republice existuje dopravní značení zákazu předjíždění kamionů. Podle mých informací doposud nebyla udělena žádná pokuta v tomto opatření, zjevně nikdo se této záležitosti nevěnuje, nekontroluje ji, nevymáhá. Možná že kdyby někdo se té situaci věnoval, mám tím na mysli zejména Policii ČR, tak bychom v praxi zjistili, co vlastně tento zákon přináší, zdali vůbec se máme bavit o plošném zákazu předjíždění, nebo jestli náhodou by nebylo lepší zavést v některých částech opatření, tzv. proměnlivé značení.

Vy jste minulý týden nebyl na projednávání příslušného zákona, který se tímto zabývá, proto mě zajímá váš názor, jak se na zavedení plošného zákazu předjíždění kamionů díváte a zdali by opravdu nebylo lepší v některých lokalitách zavést proměnlivé značení a v některých třeba, kde je to vyhodnoceno jako klíčové opatření, tak by tam zůstalo, ale také, aby bylo kontrolováno. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP