(20.00 hodin)
(pokračuje Luzar)

A bod 2. Žádá vládu, aby zpracovala a navrhla účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takovéto zločiny způsobené při privatizaci stále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení včetně posouzení, zda nedošlo v určité období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet."

Toť citace usnesení, které je schváleno touto Sněmovnou. A prosil bych vládu, aby dle svých možností toto usnesení plnila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pan poslanec Hájek se přihlásil též do podrobné rozpravy. A poprosil bych případně o předání návrhu usnesení i zpravodajce. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, já mám tedy, jak jsem avizoval, mám ještě doprovodné usnesení k závěrečné zprávě vyšetřovací komise OKD, které zní: "Poslanecká sněmovna považuje jednání Zdeňka Bakaly, který se odmítl dostavit k podání svědecké výpovědi, za nepřijatelné pohrdání ústavním orgánem České republiky, navíc zesílené skutečností, že v České republice zbohatl a jeho majetek a investice jsou českými orgány chráněny. Sněmovna konstatuje, že tím, že ostentativně odmítl splnit svou zákonnou svědeckou povinnost, porušil Zdeněk Bakala zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a jeho přílohu." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Také vás poprosím, abyste návrh případně předal zpravodajce. A pokud se již nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, tak v tuto chvíli podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Ze strany navrhovatele ani zpravodajky není tomu tak. V tom případě bychom nyní měli hlasovat o usneseních. Já bych požádal zpravodajku, aby nás procedurou provedla, případně i hlasováním. Prosím. (V sále je hluk.) A prosím o klid v sále, budeme hlasovat.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Takže jako první navrhuji hlasovat o usnesení, které předložila vyšetřovací komise. Jako druhé budeme hlasovat návrh na usnesení pana poslance Luzara. A jako třetí návrh na usnesení pana poslance Hájka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. To je návrh procedury. Je jednoduchá, přesto bych jí nechal schválit. Takže pokud... kolegy už jsem svolal. Je zde žádost o odhlášení. Já vás tedy odhlásím, přihlaste se, prosím znovu svými kartami. A až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat o proceduře. Paní poslankyně...

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já bych prosila, abychom o usnesení hlasovali po bodech. I o tom usnesení, co přečetla paní poslankyně Golasowská.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čili i u návrhu komise po bodech. Já prosím paní zpravodajku.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Takže já to ještě upřesním. Tím pádem budeme hlasovat čtyřikrát. To znamená, návrh na usnesení vyšetřovací komise rozdělíme do dvou částí. Poprvé budeme hlasovat bod č. 1: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí závěrečnou zprávu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD." A pak bude další samostatné hlasování, bod č. 2. "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby postupovala v intencích opatření vyšetřovací komise uvedených v závěrečné zprávě."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Takže já myslím, že ta procedura je teď jasná. Budeme hlasovat postupně všechny čtyři návrhy.

Já zahajuji hlasování o proceduře. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 174 je přihlášeno 97 poslanců a poslankyň, pro 97, proti nikdo. Proceduru jsme schválili. Takže já prosím jednotlivé návrhy usnesení.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Takže jako první hlasujeme avizovaný bod č. 1 - návrh na usnesení vyšetřovací komise, který zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí závěrečnou zprávu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 175 je přihlášeno 97 poslanců a poslankyň, pro 81, proti 2. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Nyní hlasujeme bod č. 2 návrhu usnesení vyšetřovací komise, který zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby postupovala v intencích opatření vyšetřovací komise uvedených v závěrečné zprávě."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 176 je přihlášeno 97 poslanců a poslankyň, pro 51, proti 4. I tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Nyní budeme hlasovat návrh na usnesení pana poslance Leo Luzara, který zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby se vší vážností vůči Poslanecké sněmovně respektovala usnesení č. 653 ze dne 6. 6. 2019."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 177 je přihlášeno 97 poslanců a poslankyň, pro 24, proti 23. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: A hlasujeme poslední návrh na usnesení kolegy Hájka, který zní: "Poslanecká sněmovna považuje jednání Zdeňka Bakaly, který se odmítl dostavit k podání svědecké výpovědi, za nepřijatelné pohrdání ústavním orgánem České republiky, navíc zesílené skutečností, že v České republice zbohatl a jeho majetek a investice jsou českými orgány chráněny. Sněmovna konstatuje, že tím, že ostentativně odmítl splnit svou zákonnou svědeckou povinnost, porušil Zdeněk Bakala zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a jeho přílohu."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak. Prosím klid. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 178 je přihlášeno 97 poslanců a poslankyň, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

To je, pokud vím, vše.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: A já konstatuji, že byly odhlasovány všechny návrhy na usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. To by měly být všechny věci v rámci tohoto bodu, takže tím jej končím. Děkuji všem, kteří s námi vydrželi, a přeji dobrou noc. Uvidíme se zítra v 9 hodin.

 

(Jednání skončilo ve 20.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP