(11.20 hodin)
(pokračuje Elfmark)

Dále není jasné, kdo bude platit sankce za nedosažení cílů třídění PET lahví, když nezavedeme zálohování a cílů nedosáhneme. Směrnice však přitom určuje povinnost pro členské státy Evropské unie od roku 2029 zajistit 90% míru třídění. Je potřeba říct, že žádná země na světě nedosáhla vytřídění PET lahví nad 80 %, aniž by to zálohování využila. Já jsem tedy rád, že pan ministr vzpomněl, že nad touto věcí bude debata, a určitě se najde nějaký společný konsenzus, tak abychom byli všichni aspoň rámcově spokojeni. Já jsem za to rád, že to tady řekl.

Další z věcí, co budeme určitě na výborech debatovat, je faktor monopolu firmy EKO-KOM. Je třeba si ujasnit, zda chceme mít jedinou autorizovanou společnost, která se bude zabývat celorepublikovým systémem třídění, recyklace a využívání obalového odpadu, nebo otevřeme konkurenční prostor pro zdravou soutěž v této oblasti i pro jiné firmy. Dle mého názoru některá ustanovení v tomto zákoně konkurenci znemožňují a zpřísňují jí podmínky tak a jsou složitější, než je měla firma EKO-KOM, když ona sama vznikala.

Poslední věc, kterou chci vzpomenout. Chybí implementace takzvané subsměrnice o omezení jednorázových plastů do tohoto zákona. Naskýtá se tedy otázka, proč Poslanecká sněmovna má zhruba za půl roku jednat o změně obalového zákona znovu kvůli implementaci subsměrnice, když tyto požadavky směrnice zná ministerstvo již přes půl roku.

Na konci své řeči bych chtěl znovu jako u těch předchozích tří zákonů navrhnout prodloužení projednání tohoto sněmovního tisku ve výboru o 20 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče, a na řadě je v obecné rozpravě pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, k zákonu o obalech chci tlumočit stanovisko klubu ODS. Podporujeme, aby tento zákon prošel do druhého čtení. Naše výhrady k tomu zákonu nejsou nijak zásadní. Víme, že to je problém, který opravdu je problémem zatěžujícím.

V předchozí debatě jsme již zmiňovali různé negativní aspekty přemíry obalů v naší obchodní síti. Myslím si ale, že ta doba, kdy jsme přicházeli do mlékárny s konvičkou a do pekárny se síťovou taškou, je dávno pryč. Prostě dneska ti samí, kteří kritizují množství obalů, tak zároveň ale také předepisují hygienické předpisy, které nutí pak každé to zboží vložit do nějakého zvláštního mikrotenového obalu včetně té cibule nebo včetně, já nevím, jiných zeleninových výrobků, jak to zmiňoval pan ministr. Nakonec ten systém, který známe ze supermarketů, prostě vyžaduje, aby to jednotlivé zboží bylo uloženo do toho mikrotenového plastového obalu, jinak ten pokladník ani nemůže jej na tom pásu započítat, zaevidovat, zaúčtovat. Je to veliký problém. Co můžu zaznamenat, je poměrně výrazný pokles nákupu igelitových tašek při odebírání zboží v supermarketech, mnoho lidí si nosí s sebou tašky svoje ,a tím tedy aspoň trochu se pomáhá řešit tento problém.

Já jsem už upozornil na to, že součástí toho zákona, myslím, že je to příloha 3, je ta tabulka, která ukazuje povinnost recyklovat obalové materiály. Vždycky je to téma pro diskusi, pro kritiku. Podle mého názoru jsou ty limity zbytečně vysoké. Prostě nepočítají s těmi havarijními situacemi, které mohou nastat, které pak prostě, když my je vytřídíme, tak samozřejmě část těch obalů je možno vrátit zpátky. V podstatě všechny obaly skleněné se takto vrací zpátky do oběhu. U těch plastových to je problém specifický. Obaly papírové se zčásti dají znovu využít, ale z daleko větší části jsou pak samozřejmě odpadem, a nakonec jsme zjistili nedávno, když nám Čína vypověděla možnost dodávat tam papírový odpad, že vlastně dneska to, co bývalo kdysi zdrojem drobného příjmu, odvod papírového sběru, tak dneska naopak za jeho odebrání se musí zaplatit poplatek. Takže tam si myslím, že těch 85 %, potažmo 80 % za pět let nebo za deset let, je podle mého názoru zbytečně moc. Poradíme se také samozřejmě s odborníky, zdali by stálo za to navrhnout snížení tohoto limitu.

Ještě k těm zálohovaným PET lahvím. Já si vzpomínám, že jsme tady před několika lety probírali poměrně také citlivý zákon, který se snažil zabránit tomu, aby lidé z těch nižších příjmových kategorií ve svých topných tělesech, ve svých kamnech nebo kotlích spalovali plastový odpad. To jsme tady dlouze řešili, nakonec to pan ministr prosadil, že jsou na to ty kontroly topenišť, a tvrdí, že to funguje. Já stále tedy to zpochybňuji - narušování domovní svobody, ale je to druhá věc. A jedna z myšlenek, která tady zazněla, i v té diskusi v médiích, byla, že by zpoplatnění nebo tedy zálohování odběru PET lahví mohlo tenhleten problém v určité míře pomoci řešit, že by ti lidé radši to odvedli, vrátili za zálohu, než aby to spálili v kotli. Já si myslím, že funkčnost toho by byla minimální, a také zároveň si myslím, a tady musím tlumočit i stanovisko ODS, že si myslíme, že plošné zavedení zálohování PET lahví není dobrá cesta. Jednak by to samozřejmě narušilo již dobře fungující systém třídění odpadu, jednak by to zatížilo drobné podnikatele další administrativou. Možná by to v určité části trhu a hlavně výrobcům mohlo pomoci, ale já myslím, že za to by to nestálo.

Přestože se k tomu ale nevyjadřuji jaksi souhlasně, přesto bych ocenil, kdyby Ministerstvo životního prostředí prověřovalo možnosti, a tam nějaký takový ten pilotní projekt, který jste říkal, pane ministře, že běží, případně i další možnosti, jak by určitý segment trhu po zavedení zálohování mohl být efektivnější, tak asi by bylo dobře. Takže tady souhlasím s tím, co jste říkal. Dobře, prostě nezakazovat to, dovolit tomu, kdo to chce dělat, ať to tedy dělá, a zároveň hledat důvody, proč by to mohlo být případně postupně zaváděno. Ale jak říkám, v tuhle chvíli s tím naše strana nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To byla poslední přihláška do obecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo z místa? Ne, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nemá ani pan ministr, ani pan zpravodaj. Takže se budeme zabývat přikázáním návrhu výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Návrh organizačního výboru je, aby tento návrh projednal výbor pro životní prostředí jako garanční výbor. Navrhuje někdo přikázat tento návrh jinému výboru jako garančnímu výboru? Žádný návrh nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 191: přihlášeno 156 poslanců, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu

 

Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor, aby se zabýval tímto návrhem. Je zde návrh z pléna. Pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, tady mně paní kolegyně poslankyně (Vildumetzová) napovídá, takže navrhnu oba výbory: hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Žádnou další přihlášku nevidím. Budeme tedy postupně hlasovat o těchto výborech. Nejprve o přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 192: přihlášeno 156 poslanců, pro 133. Návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP