(11.10 hodin)

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za podporu, vážený pane místopředsedo. Já jsem na ústrky zvyklý ve své funkci, ale vždycky mě potěší, když se mě někdo zastane.

Jenom k té ekomodulaci, protože pod tím slovem se skrývá něco, co se těžko představuje, ale klasická situace je, že nejlíp recyklovatelným plastem, a také nejvíc poptávaným plastem je takzvaná transparentní petka. Naopak nejhůř recyklovatelné plasty jsou různé lahve, které jsou třeba v rámci té takzvané PETdrogerie, tedy ty různě barevné, z několika plastů složené, z několika typů plastů složené obaly, které jsou naopak recyklovatelné velmi špatně. Co to znamená? Podle ekomodulace, podle principu ekomodulace by potom měl být výrobce významným způsobem znevýhodněn za to, že uvádí na trh špatně recyklovatelný nebo nerecyklovatelný plast. To je velmi důležité, protože za prvé povede to k větší recyklaci a povede to velmi pravděpodobně také ke zmenšení a snížení počtu především obalových odpadů, především plastů, ale nejenom plastů.

Je to to, o čem hovoříme opakovaně. Svět úplně zešílel, a já vždycky, když se dívám různě v těch obchodech a vidím tam oloupanou cibuli, kterou někdo zabalí do celofánu, přitom cibule má od přírody svůj přirozený obal, anebo zabalí samostatně deset kuliček hroznového vína, tak je to opravdu na zabití. A to je něco, čemu je nutno se bránit. Není to boj proti plastům jako celku, ale je to boj proti nadužívání plastů a také boj proti tomu, že výrobci dneska v zásadě nejsou odpovědni za to, zda ten jejich výrobek je recyklovatelný, nebo dobře recyklovatelný. A to by právě měla zavést ekomodulace. Autorizované obalové společnosti, jak jsem říkal, budou mít povinnost při stanovování peněžních příspěvků zohledňovat opakovanou použitelnost obalů a zvýhodňovat je před obaly, které nejsou opakovaně použitelné.

Dochází také ke stanovení nových, ambicióznějších cílů pro recyklaci jednotlivých materiálů a celkové využití obalového odpadu. K významným změnám také dochází v případě takzvaných autorizovaných obalových společností, kdy návrh rozšiřuje povinnost autorizovaných obalových společností podrobit své hospodaření a vykazované údaje o zpětném odběru a zpracování odpadu z obalů povinným auditům, aby byla zajištěna vyšší kontrola jejich finančního řízení a transparentnost vykazovaných výdajů. Pro případ, že bude na trhu působit více autorizovaných obalových společností, je navrhován způsob vyrovnání nákladů na zajištění zpětného odběru, které představují většinové náklady autorizované obalové společnosti.

Na závěr bych, dámy a pánové, jenom krátce okomentoval situaci, kdy v rámci diskuse zákona o obalech, který opravdu zahrnuje celou řadu velmi důležitých bodů, právě hlavně té ekomodulace, se v posledních týdnech rozpoutala mediální debata pouze o jedné poměrně malé součásti, nebo střípku, a to je zálohování. Chtěl bych tady velmi rychle uvést na pravou míru několik mýtů. Za prvé. Ministerstvo životního prostředí nezakazuje zálohování. Ani není proti dobrovolnému zálohování, ale jenom ho nechce povinně nařizovat všem. Dneska jsme v situaci, kdy je na tom shoda Svazu měst a obcí, Hospodářské komory a Svazu průmyslu, opět těchto subjektů, že nechtějí povinné zálohování. Takže ten návrh na to, že zálohování nebude povinné, nevyšel z Ministerstva životního prostředí, ale vyšel prostě z vypořádání meziresortního připomínkového řízení.

Tady chci zdůraznit to, že nám se velmi líbí norský model, kde Norové mají dobrovolné zálohování a říkají výrobcům, že výrobci jsou odpovědni za osud svých obalů, a stanovují jim pravidla, která musí splnit. Ta pravidla jsou přísná, nicméně Česká republika už dnes plní pravidla, které Evropská unie vyžaduje od členských států až v roce 2025. A my už je dnes plníme z hlediska PET lahví.

Takže znovu. Nejsme proti zálohování, koneckonců rozbíhají se některé pilotní projekty některých subjektů, ale nechceme nařizovat natvrdo zálohování, protože ten systém zálohování stojí několik miliard, bude stát několik miliard, ve finále by ho zaplatil zákazník, zatížil by menší prodejny. A hlavně uvádím na pravou míru další mýtus. Celá řada lidí si myslí, že když se budou zálohovat PET lahve, tak že se ta PET láhev znovu naplní jako láhev od piva. To je nesmysl. Ta zálohovaná PET láhev úplně stejně jako PET láhev ze žlutého kontejneru se prostě vezme, rozemele se na vločky, nebo rozdrtí se na vločky, a z těch vloček se potom udělá buď nová PET láhev, nebo nějaká jiná surovina. Je paradoxní, že takhle obrovská debata o PET lahvích, ale PET lahev je nejlépe recyklovatelnou a nejlépe poptávanou surovinou z plastů. To znamená, že daleko více bychom měli diskutovat o těch plastech, které nejsou takhle dobře recyklovatelné, které zatěžují životní prostředí, které zatěžují recyklaci a které právě by měly být řešeny ekomodulací.

Takže to jsem jenom chtěl uvést trochu na pravou míru. Předpokládám, že se to tady objeví. My jsme, jak jsem deklaroval, jednoznačně připraveni diskutovat dále v příštích měsících o výhodách, nevýhodách zálohování, ale znovu říkám, to není jenom stanovisko Ministerstva životního prostředí, je to stanovisko našich klíčových partnerů v oblasti odpadového hospodářství. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. A prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, což je poslanec František Elfmark. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pan ministr tady obsáhl ve své úvodní řeči většinu toho, co jsem tady měl, takže jenom pár technických věcí.

Předloženým návrhem zákona je novelizován zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o obalech stanovuje práva a povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při nakládání s obaly, zpětném odběru a využití odpadů z obalů. Nakládáním s obaly se rozumí výroba obalů, uvádění obalů na trh nebo do oběhu a rovněž použití, úprava a opakované použití obalů.

Celou tuto materii ovlivnilo schválení čtyř směrnic Evropské unie, které vstoupily v platnost v červenci roku 2018 a které jsou součástí takzvaného balíčku oběhového hospodářství. Cílem navržených změn vyplývajících z praxe oběhového hospodářství, které mají zvýšit vyšší transparentnost a efektivitu fungování obalových společností.

Jenom krátce bych chtěl pohovořit o tom, co to vlastně obal je, abychom byli všichni poučeni. Obaly jsou neodmyslitelnou součástí celé řady výrobků. Jejich základním posláním je uchovat zboží v nezměněné kvalitě až do doby jeho spotřeby. Z hlediska funkce je lze dělit na obaly prodejní, dříve to byly obaly spotřebitelské, skupinové a přepravní. Z hlediska četnosti jejich používání na obaly jednorázové nebo opakované, opakovaně použitelné, a z hlediska materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, například na obaly plastové, skleněné, papírové či kombinované.

Z těchto důvodů jejich běžného výskytu v běžném životě zákon navrhuje zejména následující změny. Tak jak tady říkal pan ministr, úprava podmínek plnění povinnosti zpětného odběru, § 10 včetně stanovení minimální hustoty sběrné sítě, povinnosti zařadit sběrná místa pro odpady z obalů do obecního systému odpadového hospodářství nastaveného obcí a povinnost informovat spotřebitele o možnostech předcházení vzniku odpadu. Stanovení povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů tak, aby nedocházelo k nepřiměřené zátěži malých podniků. Povinnost pro společnosti provádět takzvanou ekomodulaci a zveřejňovat vlastnickou strukturu, smlouvy a sazebníky, a také podmínky ověřování dat těchto společností a rozšíření evidenčních povinností autorizovaných společností.

To by bylo za mě tak asi vše. Ještě dám potom krátký komentář v rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a jako první je přihlášen poslanec Elfmark. Takže můžete pokračovat, máte slovo v rozpravě.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji za slovo. Jenom volně navážu. Pan ministr tady vzpomněl zase nějaké třecí plochy, které budeme řešit ve výborech. Já bych je jenom shrnul taky ve třech bodech. Zákon o obalech provází také několik kontroverzních témat, která rezonují napříč společností, a já vám je teď zmíním.

Velká diskuse ve výborech bude o tom, jak dosáhnout cíle vytřídění PET lahví a hliníkových obalů, kde vláda navrhuje požádat Evropskou komisi o výjimku, abychom nemuseli recyklovat tolik, jak se dohodly státy Evropské unie ve svých směrnicích. Přitom zálohování by mohlo vést ke zlepšení životního prostředí, k omezení plýtvání surovinami a také by Českou republiku vedlo k čistší přírodě a cirkulační ekonomice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP