(13.40 hodin)

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl návrh zákona, který by mohl pomoci tisícům lidí postižených exekucí, samozřejmě ne zpětně, ale umožnil občanům se podívat taky na věc spojenou s tím, jak se do exekuce dostávají, a mohl by pomoci částečně jako drobný kamínek k tomu, abychom se konečně vymanili ze snadného upadání občanů do exekuce.

Spolu s navrhovateli navrhujeme zapojit do zákona tzv. finanční půjčky. Je to terminus technicus, který by usnadnil chápání toho, jak je momentálně ve společnosti lehké přijímat peníze. My máme zákony, které regulují spotřebitelské úvěry, regulují hypoteční úvěry, regulují všechny tyto finanční prostředky, které občan může na volném trhu finančních prostředků nebo půjček nabýt. Ale základní problém v této věci je, že my vždycky taháme za kratší konec. Hovoříme o tom, že občan je neustále obtěžován, je mu nabízeno, je mu vnucováno, a on přijímá. Když my vymyslíme nějakou regulaci a řekneme "toto je regulace, která by tomu měla pomoci", tak ti, kteří tou regulací měli být postiženi, okamžitě vymyslí nový název. Okamžitě vymyslí nový produkt, kterým obchází základní problém lehkého získávání peněz a velice složitého splácení těchto prostředků občany, kteří takovou půjčku dostali nebo získali.

Náš návrh se zaměřuje na to, že základní podmínkou úspěchu tohoto byznysu s chudobou a snahou neumožnit občanům splácet je reklama. Základní problém všech těch, kteří poskytují takovéto lichvářské úvěry, lichvářské půjčky, lehké nabývání prostředků, je, že musí mít možnost reklamy, aby ti lidé o nich věděli, aby mohli na ně působit a mohli je zneužívat k tomu, aby jim tu půjčku svým způsobem i vnutili. To vše se děje pod dojmem svobody médií, svobody slova, svobody nabízet produkty ve společnosti. Ale český zákon již zná omezení reklamy. Zná omezení v rámci tabáku, zná omezení v rámci jiných produktů, alkoholu a dalších, o kterých bychom se mohli tady dlouze bavit a které jsme už dlouho probírali. Nezná ale omezení v rámci reklamy na finanční půjčky.

Jistě si všichni vzpomenete a znáte ze svého okolí, když si zapnete televizi, tři mladí usměvaví občané jedoucí v dopravním prostředku si pozpěvují melodii a říkají, jak je snadné získat tu půjčku! Jak je snadné ji dostat! A můžete si koupit za to něco, co zrovna byste chtěli! Znáte další desítky těchto reklam, které vám říkají, jak je to snadné a jednoduché získat ty prostředky, které zrovna potřebujete. A už se nejedná o půjčky v řádu statisíců, milionů, ale o drobné půjčky postavené na základě 20, 30 tisících korunách, ale již se nezdůrazňuje, nebo drobným písmem dole je umístěno, jaké jsou vlastně úroky, jaká je úroková míra. Jistě jste se setkali také s tím, že se ukazuje, že máte napsáno nulová úroková sazba. Ale už se neříká, jaké jsou poplatky, a nezdůrazňuje se RPSN, které by se u této půjčky mělo objevit jako základní údaj, jak je ta půjčka vlastně drahá. A co se stane, když nesplatíte jednu splátku? Co se stane, když nesplatíte druhou splátku? To už všechny ty reklamy pomíjejí.

Česká republika v minulosti se snažila tomu zabránit a dávala k reklamám nutnost uvádět tyto údaje. Sami víte, že když se podíváte na reklamu, která se někde objeví na internetu, a hledáte podmínky půjčky, vidíte tam vzorový příklad. Ano, Česká republika se snažila touto metodou jít a zjistili jsme, že to nepomáhá. Že mnohdy ten vzorový příklad, který se u těch půjček objeví, není reálný. Mnohdy zjistíte, že ty úroky, které potom, když si to přepočítáváte do reálné podoby, neodpovídají tomu, jak ta půjčka byla zaměřena. Jinými slovy, dochází k pokřivení reklamního trhu a pokřivení myslí těch odběratelů, že ta půjčka přece jenom je dobrá, jednoduchá k splacení. Je to obrovský nešvar reklamních agentur, které je provádí. A bohužel neznáme jinou metodu, jak působit na nebankovní a bankovní instituce, aby byly schopny v nějaké formě blokovat své vlastní choutky, vnutit lidem peníze, ale hlavně je potom seknout za to, že nesplácí, a brát od nich peníze navíc.

Snažili jsme se apelovat na nebankovní a bankovní sektor, aby přijaly nějaké kodexy, aby fungovaly v nějakém režimu, který by byl přijatelnější pro zákazníky. Bohužel se tak nestalo a neděje v České republice. Proto jsme se rozhodli připravit návrh zákona, který ve svém základním bodě číslo 1 zakazuje reklamu bankovních a nebankovních finančních půjček, jejichž cílem, nebo přímým nebo nepřímým účinkem je propagace výhodného a snadného získávání finančních prostředků šířená prostřednictvím televizního a rozhlasového vysílání nebo prostřednictvím služeb informační společnosti, v periodickém tisku, neperiodických publikacích, na letácích, plakátech nebo jiných tiskovinách s výjimkou publikací a tiskovin, které jsou k dispozici v obchodních prostorách bank, nebankovních subjektů, informujících o nabízených finančních produktech.

Tato docela široká škála zákazu reklamy je dle mého názoru velice důležitá. Protože již jsme se setkali i s agresivní reklamou na místech, kde byste ani nečekali, že je možné toto získat. V ordinacích lékařů, na sportovištích, při nějaké příležitosti, kde se sdružuje velice hodně lidí, se snaží tyto bankovní a nebankovní instituce využít toho, že tam ti lidé jsou, a nabízet jim své finanční produkty. A toto si myslíme, že už se dostává za absolutní hranu seriózní snahy těchto institucí o nabídku prostředků pro občany.

To jsou věci, které nás vedou k předložení tohoto zákona. Pevně věříme, že se Poslanecká sněmovna s tímto návrhem vypořádá tak, že ho pustí do dalšího čtení, protože si myslíme, že česká společnost si zaslouží i tu ochranu před těmito institucemi. Navrhujeme i sankce a samozřejmě upravení, tu část sankcí, která by se těchto institutů týkala.

Já si dovolím ještě trošku okomentovat stanovisko vlády k tomuto návrhu. Vláda k tomu zaujala neutrální stanovisko, jsem za to velice rád. A v textu si uvědomuje tu problematiku, kterou se tento návrh zabývá. Je opravdu velice těžké bujný trh, který tady řádí, zregulovat. To si asi uvědomujeme všichni, a i má otázka na guvernéra České národní banky, který při předešlém vystoupení v této Sněmovně při projednávání svého zákona tady byl, a když jsem se ho ptal na to, jak Česká národní banka, která by měla být regulátorem, je schopna tyto záležitosti regulovat, tak svým způsobem bezradně pokrčil rameny, protože tento trh to je džungle, která je vyloženě závislá na nabídce a poptávce. A také, a to je to nejdůležitější, na reklamě.

Vládní legislativci nás upozorňují na to, že předložený návrh zavádí do českého právního řádu novou terminologii. Ano, mají pravdu, protože finanční půjčky v tom charakteru, tak jak je to napsáno, nejsou zatím definovány. Ale můžu říct za předkladatele, že to je svým způsobem i úmysl tuto terminologii dát, protože jsme se setkávali s tím, že když se konkretizovala ta konkrétní půjčka, ten úvěr, a byl docela dobře specifikován, tak okamžitě po schválení tohoto zákona všichni poskytovatelé přešli do jiného modelu, nazvali to jinak a snažili se tady z této regulace vyskočit.

Všichni si moc dobře pamatujete na zákaz, který se objevuje např. na krabičkách cigaret - Kouření škodí zdraví. V ten moment se vyrojily tisíce výrobců, kteří nabízejí obaly, aby to nebylo vidět. Jinými slovy, toto obcházení toho smyslu zákona se bohužel objevuje i v tomto segmentu, který se před občany tváří jako velice seriózní, ale zneužívá i svého postavení, hlavně finančního postavení, a působí negativně na reklamním trhu.

Jsme si vědomi toho, že proti nám bude stát obrovská síla, která z této reklamy žije. Jsme si vědomi toho, že proti nám se objeví v rámci tohoto návrhu desítky útoků spojených s tím, že chceme něco regulovat, ale za tím v tom záměru bude to, že přijdou reklamní společnosti o velké prostředky z reklamy. Ten trh je miliardový, ve kterém se pohybujeme, a (mezi) největší zadavatele právě patří poskytovatelé takovýchto úvěrů a půjček, mnohdy samozřejmě skryté za oficiální instituty a banky.***
Přihlásit/registrovat se do ISP