(13.50 hodin)
(pokračuje Luzar)

Náš návrh se zaměřuje jak na nebankovní, tak bankovní sektor. A pevně věřím, že v rámci projednávání tohoto bodu se i vy, kolegyně a kolegové, upomenete na to, co běžně vnímáme a čteme v médiích, vidíme na internetu, proudí k nám televize, a dáte mi za pravdu, že ten segment nabízení těch rychlých, jednoduchých, lehce splatitelných drobných půjček, který se nám neustále předvádí, je velice, velice nebezpečný. A když se bavíte s lidmi, kteří by normálně na takovýto princip reklamy vůbec nenaskočili, protože si uvědomují rizika, prostě dostanou se do určité finanční tísně, byť drobných prostředků, a prostě nevidí jinou cestu a říkají si, vždyť je to jednoduché, byť to tam je napsáno, nula úrok, můžu do toho jít, a potom se diví, že z dvaceti tisíc korun, které si půjčili třeba na vybavení domácnosti, které mělo poruchu, najednou se dostávají do dluhové pasti.

Hovořil jsem dlouho, omlouvám se za to, ale je to téma, které si, myslím, zaslouží tu diskusi, a měl by to být první krok, který by se nám měl podařit v rámci boje s těmi problémy, které tato společnost má, což jsou problémy exekucí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, a než dám slovo zpravodaji k tomu, aby nás uvedl do projednávání tohoto zákona, seznámím vás s omluvenkami. Pan poslanec Mašek se omlouvá od 13.30 hodin do konce jednací doby z pracovních důvodů a paní poslankyně Kateřina Valachová se omlouvá od 13.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A ještě jedna, pan poslanec Dvořák se omlouvá od 13.45 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

Paní poslankyně se hlásí s přednostním právem? Ano, k hlasování. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Já bych ráda nahlásila, že u posledního hlasování 203 jsem hlasovala proti, a chtěla jsem hlasovat pro. A nezpochybňuji hlasování. Je to jen pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To bylo pro stenozáznam a nyní tedy má slovo pan poslanec Berkovec, aby jako zpravodaj pro prvé čtení nás uvedl do projednávaného zákona. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám hezký den, hezké brzké páteční odpoledne. Dovolte několik slov k tomuto návrhu zákona, k tomuto sněmovnímu tisku číslo 180.

Já naprosto chápu lidský a sociální rozměr motivace k tomuto zákonu a naprosto se s ním ztotožňuji. Jako člověk, který studoval a poté profesionálně působil v oboru reklamy a propagace se musím také ztotožnit s připomínkami vlády. A nakonec jako člen našeho poslaneckého klubu musím také respektovat dikci stávajících souvisejících zákonů a judikátů příslušných evropských orgánů, což je někdy těžké skloubit, to všichni moc dobře víte. Vznik solitérního precedentu by v tomto případě vyvolal řetězovou reakci v právním prostředí, která by k ochraně spotřebitele nepřispěla. Navíc na tento systém angloamerického práva není náš kontinentální právní systém nastaven.

Jinak historie reklamy a propagace má v naší zemi vynikající úroveň a bohatou historii. Jenom dovolte krátkou exkurzi do této slavné historie. Naše země byla světovým lídrem například na Světové výstavě EXPO 58, kterou navštívily 42 miliony lidí, z tohoto 6 milionů naši expozici. Československo získalo zlatou hvězdu a dalších 13 ocenění. Za nejlepší pavilon byl vyhlášen ten náš, československý, od autorů Františka Šubra, Josefa Hrubého a Zdeňka Pokorného. Pozornost vzbudily, mimo jiné, i ambiciózní projekty Laterna Magika nebo Polyekran Josefa Svobody. U nás to byl například projekt Exponata 1964 na mezinárodním veletrhu v Brně, propagující těžní stroje.

Po roce 1989 zde ovšem došlo k naprosto bezbřehému rozvoji reklamy, anebo takového paskvilu, který byl nazývám reklamou, a k porušování všech formálních, obsahových a etických norem. A samozřejmě, že nepřipravený občan naletěl na všechny tyhle fígle. Například jenom terminál České lotynky a s tím související záležitosti, které nás de facto připravily o dům U Černé Matky Boží a palác U Hybernů. A další a další. To samozřejmě nastolilo nepsané normy a zvyklosti, které přežívají dodnes. S tím například souvisí i billboardy u dálnic, kdy v době devadesátých let byly uzavřeny dlouhodobé, jednostranně výhodné smlouvy, které dodnes komplikují likvidaci a hrozí arbitrážemi pro náš stát. A jsou a budou finanční zátěží, protože náklady na likvidaci půjdou v mnoha případech také na vrub státu.

Jinak tedy já tady nehodlám číst to stanovisko vlády, vážený kolega pan poslanec Luzar už o něm mluvil, o těch připomínkách. Takže děkuji za vaši vzácnou pozornost. Já si myslím, že určitě bychom se měli tímto sněmovním tiskem zabývat i ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nezbývá mi než otevřít rozpravu, do které mám v tuto chvíli tři přihlášené, se kterými se můžete seznámit na tabuli. Jako první je přihlášena paní poslankyně Němcová. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, máme už asi pouze pár minut do konce dnešního jednacího dne, předpokládám tedy. Pokusím se být stručná a seznámit vás s postojem Občanské demokratické strany k tomuto návrhu zákona.

Hned úvodem sdělím, že po projednání na našem klubu jsme proti tomuto návrhu, a dávám tedy oficiálně návrh na jeho zamítnutí v prvním čtení. A nyní dovolte několik poznámek.

Ta první se týká spíš průběhu projednávání zákonů, kterých jsme svědkem během dnešního dne. Před chvílí ten předchozí bod, který se zabýval pojistným na veřejné zdravotní pojištění, vláda okomentovala svým neutrálním stanoviskem. Dodala nám tedy do Poslanecké sněmovny své stanovisko jako neutrální. Nakonec tady vystoupil pan ministr zdravotnictví s naprosto zásadním postojem, který je proti tomu návrhu. Čili bych očekávala, že ve vládě už nějakým způsobem to bude prodiskutováno a Sněmovna dostane nějaké opravdu jasné stanovisko vlády. Ale chci říci a kvitovat to v dobrém, že tady alespoň pan ministr zdravotnictví byl, té debaty se zúčastnil, obě strany pro a proti mohly vznést své argumenty a Sněmovna slyšela kvalifikovanou diskusi na toto téma.

Teď jsme u bodu, u kterého vláda dává opět neutrální stanovisko, přestože v tom obsáhlém zdůvodnění, které máme k dispozici, vyjmenovává jednu vážnou výhradu za druhou, z čehož logické vyústění by muselo být, že je proti tomu návrhu zákona. Ona to ale neudělá a dá neutrální stanovisko. Pak s takovým zvláštním postojem jsem zaznamenala i vyjádření pana zpravodaje, který říká, že z různých pohledů by byl pro i proti. Dobře, to přijmu jako jeho postoj, ale pro Poslaneckou sněmovnu vláda v tomto případě žádnou práci neodvedla, aby pro nás byla nějakým měřítkem toho, jak k tomuto návrhu přistupuje. (V sále je velmi hlučno.)

A k tomu je třeba dodat, že sem nevyslala nikoho, kdo by se za ten zákon postavil. Ve vší úctě, pan ministr Brabec, jsem velmi ráda, že se zúčastnil celého dnešního jednání, byli tady také přítomni pan ministr zdravotnictví, paní ministryně pro místní rozvoj, ale ani jeden z nich, předpokládám, nemá ve své kompetenci to, aby mohl tady zodpovědně posoudit všechno, co návrh obsahuje. Vždyť i pan navrhovatele, pan poslanec Luzar, se opírá zejména o tu otázku exekucí a o tu sociální otázku, spojenou s tím úpadkem lidí, kteří podlehnou-li reklamě a přijmou na sebe větší závazky, než potom mohou plnit, tak se dostávají do velmi bezvýchodných životních situací. Očekávala bych tedy, že tady bude paní ministryně financí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP