(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Děkuji za vystoupení a ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy, protože žádnou přihlášku nemám. Nikdo se nehlásí, rozpravu ve třetím čtení končím. Můžeme se dotázat, jestli je zájem o závěrečná slova. Není. V tom případě požádám zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. O totéž požádám paní ministryni. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, před vámi leží hlasovací procedura, která je na první pohled složitá, ale není tomu tak, protože při těch hlasováních bude velké množství dalších zrušeno.

Já bych jenom upozornil na to, co tady přednášel pan poslanec Benda na minulém jednání o tomto zákonu, že před závěrečným hlasováním projednávání tohoto zákona přerušíme. Přerušíme to z toho důvodu, že jsme předtím odhlasovali změnu Ústavy a Senát na změnu Ústavy má prakticky neomezenou dobu, kdežto na schválení tohoto zákona by měl pouze třicet dní. To znamená, že pokud projde schválení Ústavy v Senátu, popřípadě její vrácení a odhlasování v Poslanecké sněmovně, potom bychom jedním hlasováním dohlasovali tento zákon.

Já si dovolím navrhnout proceduru, kterou přijal kontrolní výbor na své 27. schůzi 6. února 2020, a to následujícím způsobem.

Doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí:

Návrh legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny přednesených ve třetím čtení. Tyto předneseny nebyly, takže hlasovat nemusíme.

Dále budeme hlasovat návrh A1. Bude-li schválen návrh A1, je návrh C, sněmovní dokument 4170, bod 1, nehlasovatelný. Nebude-li schválen návrh A1, budeme hlasovat návrh C, sněmovní dokument 4170, bod 1.

Dále návrhy A2 až A5. Budou-li schváleny návrhy A2 až A5, jsou návrhy B1 a B2 a D1 až D4 nehlasovatelné, jsou totožné s návrhy A2 až A5.

Dále návrh A6. Bude-li schválen návrh A6, je návrh D5 nehlasovatelný, je totožný s A6.

Dále návrhy A7 a A8.

Dále návrh C, sněmovní dokument 4162, body 1 až 5 a bod 6 v části týkající se změny zákona o kontrole.

Za sedmé návrh C, sněmovní dokument 4162, bod 6 v části týkající se změny daňového řádu.

Za osmé návrh C, sněmovní dokument 4170, bod 2.

Dále, pokud nebudou odhlasovány návrhy pod písmenem A, návrh D1 až D4. Jsou totožné s návrhem A2 až A5.

Dále návrh D5, který je totožný s návrhem A6.

Na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku, ale to jsem avizoval jako přerušení. To je můj návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Je nějaký návrh na změnu procedury? Nevidím.

 

Všichni jsme si vědomi toho, v jaké jsme situaci, takže bychom proceduru schválili v hlasování číslo 221, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru, včetně přerušení před závěrečným hlasováním. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 221, z přítomných 186 pro 167. Procedura byla schválena.

 

Můžeme tedy začít návrhem A1, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji. Já seznámím ve stručnosti s pozměňovacím návrhem pod písmenem A, byť byl doporučen legislativou rozdělit. Je to komplexní pozměňovací návrh garančního kontrolního výboru. Zužuje působnost NKÚ ve vztahu k obcím pouze na statutární města, původně byly trojkové obce, vylučuje veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy z působnosti NKÚ, navrhuje zvýšení členů NKÚ z 15 na 17 a posunuje účinnost zákona z roku 2021 na rok 2023.

Já nyní budu přednášet jednotlivá stanoviska, přednesená výborem, a požádám předkladatele o vyjádření.

Takže zahajujeme hlasování návrhem A1. Výbor doporučuje. (Ministryně souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 222 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 222, z přítomných 185 pro 127, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji. Tímto se stal nehlasovatelným návrh C, sněmovní dokument 4170.

Budeme pokračovat hlasováním o pozměňovacích návrzích A2 až A5. Výbor doporučuje. (Ministryně souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 223 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 223, z přítomných 186 pro 155, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji. Tímto se staly nehlasovatelné návrhy B1 a B2 a D1 až D4.

Nyní budeme hlasovat návrh A6, to je zvýšení z 15 na 17 členů. Výbor nepřijal stanovisko. (Ministryně stanovisko nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 224 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 224, z přítomných 186 pro 56, proti 34. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Tím je nehlasovatelný návrh D5. Dalšími návrhy jsou A7 až A8. Výbor doporučuje. (Ministryně souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 225 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 225, z přítomných 186 pro 135, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat návrh C, sněmovní dokument 4162, body 1 až 5 a bod 6 v části týkající se změny zákona o kontrole. Výbor nedoporučuje. (Ministryně nesouhlasné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 226 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 226, z přítomných 186 pro 40, proti 119. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem C, sněmovní dokument 4162, bod 6 v části týkající se změny daňového řádu. Výbor nedoporučuje. (Ministryně nesouhlasné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 227 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 227, z přítomných 186 pro 39, proti 125. Návrh byl zamítnut. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP