(14.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Kritizuje se prodloužení lhůty o 15 dní pro vrácení nadměrného odpočtu u nekontrolovaných daňových subjektů, ale už se nedodává, že je to nezbytný důsledek pro to, aby správce daně mohl ulevit těm kontrolovaným, kterým je celý nadměrný odpočet zadržován leckdy déle než rok.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já vás poprosím o klid, aby se paní ministryně mohla vyjádřit, protože ani já tady nahoře přesně už neslyším, o čem vlastně paní ministryně hovoří. Tak prosím o klid!

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Díky zavedení zálohy na daňový odpočet bude možné nespornou část zadržovaných prostředků vyplatit bez nutnosti čekat na ukončení vyměřovacího řízení.

Je namítáno, že se ruší toleranční doba pro pozdní platbu daně a pro podání daňového přiznání, ale už se nedodává, že je nahrazena zvýšením limitu pro vznik sankcí a jejich současným snížením, v důsledku čehož bude pro drtivou většinu subjektů tolerance daleko delší. Malí a střední podnikatelé tak budou moci delší dobu meškat se zaplacením daně bez rizika vzniku úroku z prodlení. Použiji-li příměr používaný kolegy z opozičních stran, že si patnáctidenním prodloužením lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu veřejné rozpočty meziročně půjčují 24 mld., tak by bylo spravedlivé přiznat, že díky novému pojetí tolerance bude garantována i bezúročná půjčka ze strany státu, a to nejen na dani z přidané hodnoty, ale na všech daních. Například ten, kdo platí 50 tis. korun, bude moci bezúročně meškat 74 dnů, při dani 100 tis. korun to bude 37 dní.

Asi nikoho nepřekvapí, že stanovisko Ministerstva financí k většině pozměňovacích návrhů uplatněných ve druhém čtení bude negativní. Důvody našeho postoje byly uvedeny v písemném stanovisku a podrobně diskutovány na garančním rozpočtovém výboru.

Dovolím si zde však okomentovat pozměňovací návrh, na jehož přípravě Ministerstvo financí spolupracovalo. Jde o pozměňovací návrh paní předsedkyně rozpočtového výboru Vostré, který reaguje na nedávný nález Ústavního soudu ve věci formulářových podání. Ačkoliv dlouhodobě považuji za žádoucí, aby legislativní změny v daňové oblasti pokud možno procházely komplexním legislativním procesem a diskusí s odbornou veřejností, jako je tomu u vládních návrhů zákonů, v tomto případě bylo nutné operativně zareagovat na situaci, která nastala v době, kdy už vládní návrh byl předložen Poslanecké sněmovně. Ústavní soud zrušil ustanovení daňového řádu u formulářových podání ke konci letošního roku, a tím fakticky určil vládě a zákonodárcům lhůtu pro přijetí úpravy nové, která zrušenou úpravu nahradí v duchu závěrů nálezu Ústavního soudu. S ohledem na skutečnost, že standardní legislativní proces zpravidla trvá v České republice déle než jeden rok, považuji cestu poslaneckého pozměňovacího návrhu k již předloženému sněmovnímu tisku, který navíc novelizuje stejný paragraf, za prakticky jedinou, která garantuje včasné přijetí a současné vytvoření dostatečného prostoru pro následný legislativní proces vyhlášek ve věci daňových formulářů, k jejichž vydání by mělo být Ministerstvo financí nově zmocněno. Z tohoto důvodu tedy pozměňovacímu návrhu paní předsedkyně Vostré vyjadřuji podporu.

V tuto chvíli děkuji za vaši pozornost a jsem připravena odpovídat na případné další podněty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu, do které je s přednostním právem přihlášen pan poslanec Miroslav Kalousek. Připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, dovolte, abych ještě před hlasováním požádal o podporu... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid v levé části sálu, na levici.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte, abych ještě před hlasováním požádal o podporu kteréhokoliv z pozměňujících návrhů, který zamezuje prodloužit lhůtu k zadržení nadměrného odpočtu ze 30 na 45 dní. Těch pozměňujících návrhů je podáno několik. Jeden z nich je můj... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já vás musím znovu požádat o klid. Tak já vás chci opravdu požádat o klid, protože pan poslanec není slyšet a přerušuje své vystoupení, takže pak bych musel já vyhlásit pauzu, aby nemusel pan poslanec přerušovat. Tak prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Těch pozměňujících návrhů je několik, jeden z nich je můj. A mně naprosto nezáleží na tom, zda bude podpořen ten můj, nebo jakýkoliv jiný, ale záleží mi na tom, aby ta lhůta nebyla prodloužena z 30 na 45 dnů. Tuhle žádost chci opřít zejména o skutečnost, že Ministerstvo financí při zdůvodňování této lhůty argumentuje naprosto nepravdivě. I paní ministryně zmínila teď ve svém vystoupení, že ono prodloužení z 30 na 45 dnů je nezbytným důsledkem zavedení takzvané zálohy na nadměrné odpočty, to znamená, že nově se zavádí institut, kdy finanční orgán vrátí tu část nadměrného odpočtu, kterou v rámci kontrolní činnosti nemíní prověřovat, a tvrdí, že to je ten důvod, proč onu lhůtu je potřeba prodloužit ze 30 na 45 dnů.

Prosím pěkně, to je lež jako věž. Jestli dovolíte, rád bych to popsal na srovnání současné situace a situace, kterou navodí tento zákon, bude-li schválen.

Za současné situace v okamžiku, kdy je podáno daňové přiznání a s ním nárok na nadměrný odpočet, běží správci daně třicetidenní lhůta, během které zváží, zda nároku vyhoví, požadavku vyhoví, anebo zda nadměrný odpočet zadrží a zahájí kontrolní činnost. Ta třicetidenní lhůta je vyhledávací a v 95 % po té třicetidenní vyhledávací lhůtě finanční... Kdyby ten Stanjura tak neřval!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já vás musím znovu požádat o klid. Už žádám potřetí, tak pak asi budu muset přistoupit třeba k minutové pauze, aby si to ti, co řeční mimo řečníka, uvědomili.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegové, nehněvejte se. Já své projevy nečtu. Já se snažím mluvit spatra, abych byl srozumitelnější, ale pak to vyžaduje o něco víc soustředění. Nejsem schopen simultánek, omlouvám se.

Ještě jednou. Takže po té třicetidenní vyhledávací lhůtě, statisticky tak zhruba v 5 % případů, se Ministerstvo financí rozhodne, že přeplatek zadrží a zahájí kontrolní nebo vyměřovací činnost, během které si buď ujasní, že je všechno v pořádku, a pak to někdy vrátí, nebo to také někdy nevrátí, doměří, to už je běžný proces. Teď ministerstvo říká: Protože z toho, co kontrolovat nebudeme... (Odmlka kvůli hluku, řečník vyčkává.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP