(15.40 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Stejně tak tady již diskutované prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu z DPH z 30 na 45 dnů v neprospěch právě daňových subjektů. Já se skutečně domnívám, že to je opravdu důvod, aby se opticky vylepšily státní finance, aby se vylepšilo hospodaření státního rozpočtu. A jenom tak pro zajímavost, v tuto chvíli státní rozpočet hospodaří s deficitem zhruba 24 mld. korun, takže si myslím, že to má opticky vylepšit cash flow státu, aby to vypadalo lépe. Já tam opravdu v době elektronických podání, kontrolního hlášení, kde ty kontroly skutečně probíhají počítačově a de facto on-line, tak si myslím, že je úplný nesmysl tu lhůtu protahovat. Samozřejmě snížení úroků při neoprávněném jednání správce daně, což jsou třeba zajišťovací příkazy a další chyby Finanční správy, kdy stát tedy musel platit úroky 32 % z té zadržené částky, snižuje se to na deset, to je zase v neprospěch daňových subjektů takto postižených.

To znamená, tuto novelu daňového řádu prostě podpořit nemůžeme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu omluvu. Omlouvá se předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z dnešní schůze od 17 hodin a ze zítřejší schůze z celého jednacího dne, a to z pracovních důvodů.

Takže nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a také na faktickou se připraví pan poslanec Václav Votava. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jen velmi stručně reagovat na kolegu Juříčka a ten jeho výpočet 50 milionů. Pokud se nemýlím, tak DPH se platí každý měsíc. To znamená, každý měsíc stát zadrží ty peníze, takže to musíte ještě vynásobit 12. Takže to není 50 milionů, ale 600 milionů. Já chápu, že se to posouvá, ale vy si tu částku musíte půjčit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Václav Votava. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, také bych rád zareagoval na pana kolegu Juříčka. Je úplně jedno, jestli je to 50 milionů, nebo 600 milionů. Žijme trošku v realitě. Velká korporace - a to neříkám nic samozřejmě, co by nebyla pravda - si s tím určitě poradí, pokud tedy jí přijdou peníze, vratka DPH, později. Hůře je na tom malý živnostník. A tomu třeba nikdo nepůjčí. Pan kolega Juříček tady říkal, že mu půjčí na úrok, a vypočítával, kolik by ho to stálo, nebo kolik by to ty firmy stálo. Ale ten malý živnostník také úvěr nemusí dostat. A jemu to opravdu nabourává cash flow poměrně výrazně a čeká na každou korunu. Říkám jenom, jaká je realita.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Miroslav Kalousek, zatím poslední přihláška na faktickou, takže se připraví pan poslanec Tomáš Martínek. Dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. V reakci na to, co říkal pan Stanjura i pan Juříček. Nemá smysl se tady přít o budoucí cenu peněz, ale přeme se o to, zda skutečně to prodloužení lhůty je, nebo není nezbytné. A jestliže v rámci vyhledávací činnosti s novým jednacím řádem nepřibude jeden jediný úkon, tak to nezbytné není, protože kdyby byla pravda, pravdivé argumenty paní ministryně, tak by to znamenalo, že ty zálohy na nadměrný odpočet budou vyplaceny nejpozději ten 45. den. Ale to není pravda! Z dikce toho zákona jednoznačně vyplývá, že až 46. den se zahájí kontrolní činnost a v rámci té kontrolní činnosti se teprve ta záloha bude stanovovat. Tak jaká větší práce oproti stávajícímu stavu přibude Finanční správě v rámci vyhledávací činnosti, že na ni potřebuje o 50 % navíc? To je naprosto nepravdivý a lichý argument. A jestliže nám někdo nepravdivě argumentuje, tak bychom mu neměli vyhovět.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže nyní požádám o vystoupení v obecné rozpravě pana poslance Vojtěcha Munzara, jelikož tady nemám další přihlášku na faktickou, a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. (Námitky zprava, že k faktické je přihlášen posl. Martínek.) Hlásil se někdo? Vy se hlásíte rukou, z místa? (Gestikulace posl. Martínka.) Aha, omlouvám se, tak to jsem vás posunul omylem. Já jsem chtěl vymazat z faktické pana předřečníka. Tak prosím. Omlouvám se. Máte slovo, pane poslanče Martínku.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Nejdříve bych rád řekl, že jsem rád, že daný návrh obsahuje již mnou dříve podaný návrh na prodloužení lhůty elektronického daňového přiznání o měsíc, aby to za prvé podpořilo digitalizaci, podpořilo pozitivní komunikaci občanů s veřejnou správou formou elektronickou, dále by to mělo přinést větší komfort daňovým poplatníkům a současně ušetřit prostředky státu. Na druhou stranu, jak již bylo řečeno, návrh obsahuje i některé věci, které jsou problematické. Naštěstí zde máme plno pozměňovacích návrhů, které mohou celý výsledný zákon vylepšit a odstranit nedostatky, o kterých tady mluvili předřečníci.

Já osobně bych chtěl upozornit na některé pozměňovací návrhy, které jsem podával já, konkrétně se jedná o pozměňovací návrh G1, který by měl zajistit to, že by se z DIČ již automaticky odstranilo rodné číslo při nově vytvářených daňových identifikačních číslech. Také bych chtěl požádat o podporu pozměňovacích návrhů, které podávám s poslankyní Věrou Kovářovou, tedy například pozměňovacích návrhů C1 a C2. Především pozměňovací návrh C2 myslím naplní záměr předkladatelů, a navíc vyjde vstříc i daňovým poplatníkům, takže konkrétně u pozměňovacího návrhu C2 bych vás chtěl požádat o podporu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě jednou se omlouvám, pane poslanče. A nyní tedy vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, vážená paní ministryně. Já už jsem k tomuto návrhu novely daňového řádu a souvisejících daňových předpisů vystupoval jak v prvním, tak druhém čtení. A to, co tady dnes budu říkat, berte jako úvod k mým pozměňovacím návrhům a snahu vás přesvědčit o tom, že některé skutečně mají smysl a některé věci, které Ministerstvo financí navrhuje, jsou skutečně velmi negativním zásahem do podnikatelského prostředí.

Kromě některých věcí, na kterých se shodla i odborná veřejnost, tak ta novela daňového řádu obsahuje i záležitosti, které jsou zářným příkladem toho, jak si stát řeší své problémy na úkor živnostníků, podnikatelů, daňových subjektů. Když si vezmete, na jednu stranu teprve soud musel dotlačit Ministerstvo financí, aby začalo se zabývat vůbec otázkou vrácení neprávem dlouho zadržovaných peněz z nesporných částí DPH daňových subjektů, a přesto po rozhodnutí Ústavního soudu Finanční správa v rozporu s tímto rozhodnutím nezačala takto zadržované peníze vracet, a to dokonce na přímý pokyn Ministerstva financí. Výsledkem toho rozhodnutí je část této novely, která by měla vést k navrácení těchto prostředků. Takže jakoby se vrátí do jedné kapsy podnikatelům část neoprávněně zadržovaných prostředků z vratek DPH, ale hned s tou samou novelou z druhé kapsy vytáhne Finanční správa, Ministerstvo financí všem daňovým subjektům, všem podnikatelům a firmám další prostředky, protože jim bude o 15 dnů déle zadržovat právě nadměrné odpočty DPH.

A už to tady říkali i někteří mí předřečníci, říkal to i pan kolega Votava vaším prostřednictvím, že to je obrovský zásah do cash flow všech těch firem a zejména je to brutální zásah do finančního zdraví těch malých firem a malých živnostníků, kteří nemají dostatečné rezervy, aby ten časový výpadek pokryli. Takže u nich si stát zařídil, nebo chce si zařídit, bezplatný a bezúročný zdroj peněz. A co udělají ty firmy a živnostníci? Budou si muset ty peníze někde sami půjčit. Ať už u finančních ústavů, nebo budou prodlužovat například splatnosti faktur, ale státu finanční prostředky na DPH musí odvést ihned. Takže na toto opatření, které se nedotýká jen cash flow, se budou nabalovat další problémy.

Proto jsem dle svého slibu z prvního čtení předložil pozměňovací návrh, který najdete pod označením J3, aby se vrátila lhůta 30 dnů místo navržených 45 dní právě za účelem vrácení nadměrných odpočtů. DPH. Já jsem si vědom, že podobný návrh mají i někteří mí kolegové i z jiných politických stran, a já budu jenom velmi rád, když třeba neprojde můj, ale projde i některý jiný, který vede ke stejnému cíli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP