(16.00 hodin)
(pokračuje Munzar)

Ze strany ministerstva tady neustále slyšíme odkazy na evropské právo. Paní ministryně se tento návrh na rozpočtovém výboru snažila z mého pohledu trochu zahrát do autu s tím, že čeká na novelizaci směrnice. Ale kdyby byla skutečná vůle vlády, skutečná vůle Poslanecké sněmovny, tak jsem přesvědčen, že i na evropské úrovni by se nám to podařilo prosadit. Já znovu musím zopakovat příklad Slovinska, který už jsem tady říkal několikrát, které požádalo o zvýšení hranice 30. července 2012 a 22. ledna 2013 bylo vydáno rozhodnutí Rady Evropy o povolení zvýšení této mezní hranice a limitu pro registraci DPH. Pět měsíců. Pět měsíců stačilo Slovinsku. A dokonce v tom rozhodnutí Rady o Slovinsku potvrdilo možnost členských států požádat o zvýšení prahové hranice až na 100 tisíc eur. A ten limit, který navrhuji já, 2 miliony korun, se do těch 100 tisíc hravě vejde. Opravdu závisí jenom na ochotě a vůli pomoci trochu podnikatelům a tento limit konečně po 15 letech zvýšit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Juříček, zatím jediná faktická poznámka. A připraví se tedy pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Juříček: Já se omlouvám, dámy a pánové, nechci nikoho zesměšňovat, ale samozřejmě, když máte čas T1 a ten prodloužíte o 15 dní, tak máte čas T2. A k tomu času T2 pak už vždycky připočítáváte těch 30 dnů. Takže je to skutečně tak, že si to v uvozovkách půjčíte na těch 14 dní.

Ale druhou věc musím ještě říct, že velmi obtížně zvládám to, že se tady čtou argumenty z prvního čtení, druhého čtení, třetího čtení, a je to furt dokola. Tak to mně připadá už úplně nesmyslné.

A třetí věc, musím říct, že bohužel kolegové jsou trošku mimo mísu, protože to, co trápí podnikatele, je spíš problém ten, že odvedou DPH i z nezaplacených faktur. A to je úplně jiné téma, které jsem tady nechtěl zcela otevírat, ale myslím si, že ne zcela rozumí podnikání. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ve vší úctě k panu kolegovi Juříčkovi vaším prostřednictvím, je vidět, že úplně nenaslouchal ani dnes, ani v těch předchozích čteních. Kdyby mě důrazně poslouchal, tak by zjistil, že jsem tady mluvil i o tom, že dojde tím k prodloužení splatnosti faktur, ale pro podnikatele to znamená, že stejně musí splnit své daňové povinnosti vůči Finanční správě hned.

Co se týká napočítání těch lhůt, pane kolego prosím, vaším prostřednictvím, podívejte se na skutečnou podobu toho pozměňovacího návrhu. Já myslím, že jsme se s tím vypořádali velmi dobře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Skopeček v rozpravě. Než mu dám slovo, seznámím vás s omluvenkou: paní poslankyně Adámková se nám omlouvá mezi 16.15 a 19. hodinou z důvodu nemoci. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Ještě než začnu, tak prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Juříčkovi. Prosím, nekádrujte nás tady. Pan kolega Munzar, já se ho musím zastat, podnikal rovněž, nejste tady jediným podnikatelem na světě, který má právo říkat, co je a co není správné. Prostě tady probíráme materii a nejste jediný podnikatel v České republice, který tomu rozumí. Tak příště prosím, abyste si tohle odpustil! Skutečně to sem nepatří.

K samotnému zákonu. Já budu velmi stručný, abych nerozčiloval kolegu Juříčka, že se opakujeme. Když si vzpomenu, kolikrát jste se vy tady opakovali, když jste schvalovali EET, a ty argumenty byly stále stejné, tak nevím, co si vůbec dovolujete nám vyčítat, že vystupujeme se stejnými argumenty.

Ale ten zákon zkrátka není dobrý a nepomáhá podnikatelskému prostředí. Pro mě tam jsou tři zásadní body, které přispějí ke komplikaci podnikání v České republice. Je to samozřejmě prodloužení lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů. To je věc, se kterou já se prostě ztotožnit nemůžu, zvláště ve chvíli, kdy ten zákon je paní ministryní popisován jako zákon, který má přispět k digitalizaci, ke zjednodušování, k méně papírování. Koneckonců máme i díky této vládě kontrolní hlášení, které taky mělo přispět k tomu, že s DPH se přestane podvádět. A v logice toho, že tu máme nové dodatečné nástroje proti podvodům s DPH, vůbec nevidím žádnou logiku v tom, že si stát prodlužuje lhůtu, ve které bude zadržovat nadměrné odpočty.

Logika by přece měla být úplně opačná. Ve chvíli, kdy získal stát nové nástroje na odhalování daňových podvodů, tak by se lhůta, během které si stát přivlastňuje peníze, které mu nepatří, ale které patří podnikatelům, přeci měla zkracovat. Prodloužení lhůty samozřejmě zasáhne do cash flow firem, nejvíce to pocítí malí a střední podnikatelé. Může se stát i to, že díky tomu, že se jim zhorší cash flow, tak budou proplácet faktury dalším podnikatelům v pozdějších termínech, v pozdější lhůtě a toto opatření se může valit podnikatelským sektorem v tom negativním slova smyslu dál.

Když jsme schvalovali daňový balíček, tak jsme paní ministryni vyčítali, a vyčítáme jí to stále, že český daňový systém je jeden z nejsložitějších na světě. Že i mezinárodní srovnání, jako je žebříček Světové banky Doing Business, ukazuje, že i v otázce daní jsme podprůměrní. Že i to pořadí v rámci jednoduchosti daňových systémů, tak jsme tam až na 54. místě, což celkově ten průměr podmínek pro podnikání a umístění České republiky v tom žebříčku spolu zejména s délkou stavebního řízení sráží směrem dolů v tom žebříčku, než bychom mohli být, kdybychom měli daňový systém v pořádku. A jeden z argumentů, proč v tom žebříčku v otázce daní, v otázce daňového systému jsme až na tom 54. místě, tak výtka ze strany Světové banky míří právě i k tomu, že máme příliš dlouhou délku zadržování nadměrných odpočtů. A vláda místo toho, aby se snažila nám to zkracovat, tak přichází se zákonem, který tu lhůtu prodlužuje a dělá si ze strany podnikatelů, nebo využívá podnikatele a jejich peníze pro kontokorentní úvěr, který si u nich bere. Bohužel bez toho, že by to podnikatelé samozřejmě chtěli.

Tím druhým argumentem, proč to není zákon, který by pomáhal podnikatelskému prostředí, podnikatelům, že by jim usnadňoval život, je samozřejmě zrušení toleranční lhůty pěti dnů pro beztrestné podání opožděného tvrzení daně, opožděného daňového přiznání - to je opět věc nepřátelská ze strany státu vůči podnikatelům, krok nepřátelský vůči našemu podnikatelskému sektoru, který je podle mne neodůvodnitelný, zvláště ve chvíli, kdy stát samotný selhává ve svých agendách a často jednotlivá rozhodnutí, jednotlivá řízení je schopen realizovat daleko za lhůtou, kterou mu ukládá zákon, nebo dokonce i zdravý rozum. Ve chvíli, kdy by stát byl perfektní a plnil všechno podnikatelům, nejen podnikatelům, ale občanům včas, nebyla tam žádná zpoždění, tak bych tomu rozuměl, ale v tomto smyslu je to věc, kterou opravdu nechápu, proč Ministerstvo financí chce i takto symbolicky tu lhůtu pěti dnů krátit. Jestli opravdu chce vybrat ještě víc na pokutách, aby státní rozpočet bobtnal a bobtnal.

A tím třetím bodem, hlavním, kterým chci ilustrovat to, že v žádném případě nejde o zákon, který by pomáhal podnikání, podnikatelskému sektoru, je snížení úroků na straně státu za neoprávněné držení finančních prostředků, které platí podnikatelům. Opět nechápu drzost státu, kdy jsme tady nedávno slyšeli, kolik firem skončilo na základě neoprávněných finančních příkazů, kolik firem, které nijak nepodváděly, jak se později u soudu ukázalo, muselo kvůli zlovůli tohoto státu ukončit podnikání, tak vůbec nerozumím tomu, že stát má po takových negativních zkušenostech, které s ním podnikatelský sektor má, vůbec tu drzost sáhnout na úroky a snižovat jejich výši, když neoprávněně drží peníze, které státu nepatří, ale patří podnikatelům, a měly by ty peníze sloužit k rozvoji podnikání.

Já vás na závěr také poprosím o podporu pozměňujících návrhů. Já za velmi dobrý pozměňovací návrh považuji jednak samozřejmě to, aby se nechala ta lhůta na stávajících 30 dnech. Velmi kvituji, co předkládá kolega Munzar, a sice posunutí hranice nutné pro registraci k DPH na 2 miliony. Je to hranice, která je už několik let stejná bez ohledu na to, jak roste v České republice inflace, a myslím si, že by měla být aktualizována. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP