(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme projednávat pevně zařazený bod

 

226.
Návrh na volbu Veřejného ochránce práv

Poprosím vás o klid v jednacím sále. První kolo proběhlo dnes před polední přestávkou a já prosím předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý večer. Děkuji za slovo v tento pro volby netypický čas. Ale sami tušíte, že budeme rychlí, protože je domluvena opravdu pouze jedna volba, nebo jeden volební bod, a jsme v druhém kole, to znamená bez rozpravy. Připomenu, že dnes po obědě u volby veřejného ochránce práv Sněmovna v tom prvním kole úspěšná nebyla. Kvorum nutné pro zvolení, to nadpoloviční, bylo 90 hlasů a toho nikdo z kandidátů nedosáhl. V souladu s volebním řádem jsme tedy zúžili počet kandidátů na dva, tedy na dvojnásobek počtu neobsazených míst.

Do finále, z kterého teď budete vybírat, postoupil pan Stanislav Křeček, který je nominován prezidentem republiky a v prvním kole získal 66 hlasů. Druhý je pan Vít Alexander Schorm. Ten byl nominován Senátem a v prvním kole získal 47 hlasů.

V tuto chvíli je volební místnost připravena na vydání volebních lístků. Stačí - já to zaokrouhlím - devět minut, protože dáváme pouze jeden lístek. Volební komise za deset minut výsledek sečte, takže v 18.20 hodin můžeme oznámit výsledek této volby a pokračovat v jednání.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Rozprava se nevede, byla již ukončena. Přerušuji jednání na tajnou volbu do 18.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP