(17.50 hodin)
(pokračuje Černochová)

Víte, určitě si zaslouží obrovské poděkování i úctu, už to tady zaznělo, že vlastně třeba i na rozdíl od některých policistů oni na ty přezkumy chodí, oni musí prokazovat v pravidelných intervalech znalost právního řádu, takže určitě by se dala najít i nějaká forma, jak třeba finančně podporovat jejich motivaci v nějakém dalším vzdělávání, ale tak jak to tady bylo zatím odprezentováno, já mám celou řadu otázek, protože nevím, kde na to některé obce vezmou, a byla bych nerada, aby se obecní policie na některých malých obcích z důvodu nedostatku finančních prostředků musely rušit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Ivan Adamec s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já jen abych to domluvil, protože mi nestačily ty dvě minuty. Já se omlouvám.

Když obec má peníze, chce městskou policii nějakým způsobem motivovat, tak si to zařídí v tom čase, v ekonomickém období, které zrovna je, ale do budoucna závazky, to je velký problém. Skutečně to potom může odradit starosty, rady, zastupitelstva třeba navyšovat podle potřeby sbor městských policistů. Asi tohle není ten správný motivační prvek k tomu, aby městská policie v obcích byla v dostatečném počtu a dobře fungovala.

Ale co tady zaznělo třeba od kolegy Žáčka - já si také myslím, že je potřeba na tom pracovat, na změnách, protože i já mám někdy pocit, že státní policie využívá té obecní policie v místě, a někdy mám pocit, že až zneužívá. Já tady nechci říkat ty případy, protože jsme si to vysvětlovali u nás v regionu, a možná by někdy stálo za to přesněji kvalifikovat, co má dělat obecní městská policie a co ta státní, ale to my tady nevyřešíme na tomto plénu. K tomu se musejí sejít odborníci v tomto oboru a předložit nám nějaký životaschopný návrh, který budeme schopni průřezově podpořit.

Já znovu opakuji, zvedání platů podle ekonomické situace - proč ne? Když budou mít kvalifikaci, proč ne? Jsem ochoten slyšet dejme tomu i na nějaké posuny v hierarchii městské policie, ale prosím, ne výsluhy a ne odchodné. Ono je to totiž trošku podobné, akorát výsluhy jsou pak pravidelné, kdežto odchodné je jen jednou. Ale opravdu je to závazek do budoucna a já bych to nedělal.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. S další faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Černochová. Než jí dám slovo, přečtu omluvu pana poslance Lukáše Kolaříka od 17.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych se navrhovatelů toho ustanovení, o kterém tak diskutujeme, chtěla zeptat, jak to bude v případech, kdy se bude jednat například o policistu nebo o vojáka z povolání, který ukončil služební poměr a který pobírá výsluhové nároky od státu, tedy v rámci bezpečnostního či ozbrojeného sboru, a nastoupí k obecní policii. Patnáct let, dalších patnáct let, dá se to zvládnout. Tak jestli ty výsluhové nároky budou pozastaveny, nebo jakou formou to bude řešeno. Byla tady zmínka o odchodném, nikoliv o výsluhových nárocích. Tak jenom abychom si upřesnili pojmy.

Mrzí mě, že se této diskuse neúčastní pan ministr vnitra, protože já bych chtěla ubezpečit hlavně od ministra vnitra, že nebude přebírat další pravomoci městská policie, protože skutečně ten podstav, který je u Policie České republiky, je obrovský. Jenom v Praze nám, kolegyně a kolegové, chybí něco kolem tisícovky policistů. Jenom v hlavním městě Praze.

Takže já jsem vždy podporovala městské policie, obecní policie a jsem ráda za to, že je můžeme zřizovat. Jenom bych skutečně nechtěla, aby to vyvolalo na obcích nějaké problémy, že naopak tím, že budou mít tento nový finanční nárok, tak to pro ně bude znamenat, že budou zvažovat, že budou buďto snižovat počty strážníků, nebo budou nuceny obecní městské policie rušit. To bych skutečně byla nerada, aby k něčemu takovému došlo. Jsme ve druhém čtení, máme možnost to probrat třeba i s našimi obvodními řediteli příslušných městských policií. Já tak učiním. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s faktickou poznámkou, pan poslanec Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Já mám jednu otázku a jednu námitku proti úvaze o odchodném. Z mých zkušeností odchodné je věc, která vyzývá lidi, aby po patnácti letech odešli. Já tu zkušenost mám. Oni, když se blíží k tomu věku, tak jich významné procento využije tu možnost a odejde. To je první věc.

A ta druhá je moje otázka. Co budeme dělat, když budu mít zaměstnance obecní policie, který odsloužil patnáct let, ale každých pět let v jiné obci? Kdo mu to zaplatí? Ta poslední obec, ve které je? Nebo ta první? Nevím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nemám nikoho přihlášeného do rozpravy ani elektronicky ani z místa ani s faktickými, takže končím v tuto chvíli obecnou rozpravu. Ptám se na případná závěrečná slova navrhovatele i zpravodaje. Máte zájem o závěrečná slova? Nemáte zájem.

V tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím paní poslankyni Nevludovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se přihlašuji ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou v systému pod čísly 4125 a 4378. Odůvodnila jsem je již v rozpravě obecné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jiří Mašek v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se přihlašuji také ke dvěma pozměňovacím návrhům. Ty jsou v systému pod čísly 4289 a 4379. Též jsem je odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli nevidím nikoho přihlášeného z místa. Končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Není zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Jelikož máme dvě minuty do konce, navrhuji vyhlásit přestávku do 18.00 hodin. V 18.00 hodin budeme projednávat pevně zařazený bod, druhé kolo volby veřejného ochránce práv.

 

(Jednání bylo přerušeno v 17.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP