(15.00 hodin)

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče, otázka zavedení takzvané úřední změny pohlaví, tedy možností dosáhnout změny zapsaného údaje o pohlaví, aniž by daná osoba prošla operativní změnou pohlaví, se jeví jako poměrně komplikovaná a dle mého mínění vyžaduje náležitou odbornou, ale i celospolečenskou diskusi. V tomto duchu se ostatně vyjádřil i Nejvyšší správní soud, který v loňském roce odmítl vyhovět požadavku na změnu rodného čísla vedenou snahou o změnu oficiálně vedeného údaje o pohlaví.

Tu právní úpravu, jak jste správně řekl, která měla řešit tuto věc, připravilo Ministerstvo spravedlnosti, to znamená, že tím hlavním gesčním orgánem je toto ministerstvo, protože se jedná v první řadě o otázku občanskoprávní. Ten návrh prošel mezirezortem v roce 2018 a od té doby doznal nemalých změn, včetně například doplnění vazby na zdravotnickou legislativu, ale některé otázky dosud nebyly vyřešeny.

My jako Ministerstvo vnitra jsme vystupovali pouze v roli místa připomínkového a uplatnili jsme připomínky, které jsou spíše technické. Šlo nám o to, aby bylo vyjasněno, jaké budou dopady této navrhované úpravy zejména z hlediska praktické aplikace, a s ohledem na naši působnost jsme nesouhlasili s tím, aby takto komplikovanou agendu měly na starosti běžné matriční úřady. Takže z našeho pohledu výhrady byly čistě technické s tím, že nechceme nějak blokovat legislativu, nicméně pokládáme za nezbytné, aby právní předpis, který ve finále vznikne, vznikl na základě politické shody a byl funkční a byl také v praxi aplikovatelný. Takže z našeho pohledy naše výhrady byly technického rázu a hlavně se soustředily na to, které úřady mají tuto agendu vykonávat, a my jsme nesouhlasili s tím, aby to byly běžné matriční úřady.

Já se té diskusi nebráním, můžeme o tom debatovat. Možná kdybyste tu moji odpověď na písemnou interpelaci zařadil na pořad schůze, tak jsme k tomu mohli vést všichni debatu i za účasti dalších kolegů, poslanců a poslankyň. Tomu já se nebráním, nicméně za nás - my nejsme gesční resort. Gesčním resortem je Ministerstvo spravedlnosti a my jsme uplatnili pouze technické připomínky z hlediska fungování běžných matričních úřadů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za odpověď. Děkuji za nevyužití času a pan poslanec má možnost položit doplňující dotaz, kterou využije. Prosím.

 

Poslanec František Kopřiva: Já nemám ani tak doplňující dotaz, ale já zdvihám tuto hozenou rukavici a zařadím to tedy na dopolední blok písemných interpelací na příští schůzi, ať se o tom můžeme pobavit na plénu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr už nebude reagovat, takže nyní pan poslanec Navrkal, který však není přítomen, takže já prosím pana poslance Beitla, který bude interpelovat nepřítomného ministra Havlíčka ve věci elektronické dálniční známky.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážený pane ministře, obracím se na vás ohledně kauzy kolem zavedení elektronické dálniční známky. Šéf Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica na začátku ledna podepsal s firmou Asseco smlouvu, podle níž tato firma měla nový systém vyvinout a čtyři roky spravovat. Cenu Fond dohodl na 401 milionů korun. Cena a smlouva vzešla z uzavřeného výběrového řízení, kam fond přizval jen vybrané firmy. Nešlo tedy o klasickou otevřenou soutěž. Na výběru dodavatele bez otevřené soutěže se podílela firma, v níž působí manžel šéfky IT oddělení SFDI. Následná zakázka na zajištění distribuce dálničních známek by podle zadávací dokumentace měla státní kasu během následujících pěti let připravit o dalších 477 milionů, v případě prodloužení o dalších pět let by se částka vyšplhala na 926 milionů korun. Podotýkám, že slovenská verze e-shopu a systém e-známka SK stála 3 miliony eur, tedy jen něco přes 75 milionů korun.

Vážený pane ministře, po nástupu do funkce jste prohlásil, že elektronické známky budou od ledna 2021 zavedeny. A já se ptám, kolik bude celý projekt stát, kdo kdy a na koho podá premiérem avizované trestní oznámení. Máte informaci, proč se do soutěže o distributora nepřihlásila Česká pošta, stávající distributor? Řekl vám bývalý ministr Kremlík o tom, že mu byl nabídnut úplatek? A je to skutečně tak, že přechod na elektronické dálniční známky v tomto roce je závislý na bezpečnosti a kvalitě systému, který dobrovolně vytvořili IT vývojáři v rámci hackathonu?

Vedle e-shopu musí ministerstvo zvládnout ještě další výběrová řízení na související činnosti. Jste si jistý, že řešení problémů máte ve svých rukou? S premiérem panem Babišem jste navštívili vývojáře, kteří dobrovolně a zdarma pracovali na vývoji e-shopu pro dálniční známky. (Upozornění na čas.) Jejich motivací byla podle pana Vondráčka, který akci organizoval, naštvanost z toho, jak diletantsky stát postupoval. Omluvili jste se vy nebo pan premiér za tento diletantský přístup? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je skutečně velké množství otázek. Pan ministr na ně odpoví v souladu s jednacím řádem písemně do třiceti dnů.

Nyní prosím pana poslance Feriho, který bude interpelovat nepřítomného ministra Plagu ve věci poplatku z pobytu na kolejích. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Protože je pan ministr školství již podruhé v řadě nepřítomen na interpelacích, tak já svoji interpelaci stahuji, protože by neměla valného smyslu s jeho zvykem odpovídat vždy pár hodin před uplynutím lhůty na interpelaci, a položím mu dotaz příště. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. Nyní tedy prosím pana poslance Valentu, který bude interpelovat nepřítomného ministra Havlíčka ve věci odvolání předsedy ČTU Jaromíra Nováka. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, sice jste se již k odvolání předsedy Rady ČTÚ Jaromíra Nováka vyjadřoval v odpovědi na interpelaci kolegy Kupky z ODS, ale mě ta vaše povšechná odpověď vůbec neuspokojila. Jako bývalý předseda podvýboru pro ICD průmysl a eGovernment jsem se účastnil mnoha odborných jednání, kde pan Novák vždy prokazoval významnou erudici a velice dobré manažerské schopnosti, a přítomní odborníci velice často spatřovali problém spíše v podivném přístupu a jednání MPO. Typickým příkladem byla neschopnost ministerstva administrovat dotačních 40 mld. korun na rozvoj vysokorychlostního internetu a očividná snaha pana předsedy tento stav nějak napravit.

Ve vašem vyjádření k odvolání Ing. Nováka zazněly některé velice zajímavé výroky o tom, že disponujete nějakými informacemi od zpravodajských služeb, ale i dalšími podezřeními. Prosím tedy o jejich specifikaci, jinak to jsou jen zbytečná slova do větru.

Dále bych od vás velice rád slyšel stanovisko k správní žalobě pana Nováka, kterou chce podat z důvodu údajně zpackané, a tedy neplatné výpovědi. Podle některých právníků musí být odvolání předsedy ČTÚ spojeno i s odvoláním z funkce člena rady, což se nestalo.

Druhým argumentem je platnost zásady, že jakékoliv rozhodnutí orgánu veřejné moci musí být přezkoumatelné. Usnesení vlády neobsahuje odůvodnění, a tím dochází k porušení § 107 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích, a vzniká tak zásadní vada, tedy ta zmíněná nepřezkoumatelnost. Ale i kdyby toto odůvodnění pan Novák obdržel, chybí zde naplnění povinnosti zveřejnění.

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než dám slovo dalšímu, seznámím vás s omluvenkami. Pan poslanec Sadovský se omlouvá od 15 hodin do konce jednání ze zdravotních a paní poslankyně Mračková Vildumetzová se omlouvá mezi 15.30 a 18.00 hodin z důvodu nemoci a pracovních důvodů.

Nyní prosím pana poslance Bendla, který bude interpelovat nepřítomného ministra Tomana ve věci pronájmu obor Lesů České republiky. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dozvěděl jsem se, že Lesy České republiky mají zájem na tom, aby pronajaly vzácné obory, historické obory, které spravují, a proto se vás chci zeptat, zdali se tato informace zakládá na pravdě, zdali Lesy České republiky opravdu chystají pronájem obor, zda s tímto pronájmem souhlasíte, jaká případně má být forma výběrového řízení a jaké jsou podmínky nájmu.

Dále, je součástí nájmu také zpracovaný odhad pronajatého majetku, včetně odhadu vzácného genofondu zvířat? Mám teď na mysli zejména bílého jelena, kozu bezoárovou a další vzácný genofond, který v podobě těchto zvířat v České republice máme. Případně kdy má dojít k vyhlášení výběrového řízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To jsou jasné otázky. Pan ministr na ně odpoví v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů.

Nyní paní poslankyně Maříková bude interpelovat nepřítomného ministra Havlíčka ve věci e-shopu na dálniční známky. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP