(16.30 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, 27. ledna 2020 se středočeská koalice ANO, ČSSD a KSČM rozhodla nechat kontrolní výbor bez předsedy. Dosavadní předseda kontrolního výboru z hnutí STAN musel kvůli vážné nemoci odstoupit a nový předseda nebyl zvolen, a to z toho důvodu, že je krátká doba do voleb, což je osm měsíců. Domnívám se, že tak dochází k faktické likvidaci práce tohoto výboru. Dochází k bojkotu práce nejzásadnějšího voleného kontrolního orgánu Středočeského kraje, který musí být zřízen ze zákona. Shledává Ministerstvo vnitra tento stav v souladu se zákonem?

Vážený pane ministře, jak budete postupovat jako dozorový orgán, tedy Ministerstvo vnitra, aby tato škodlivá situace ve Středočeském kraji byla napravena a kontrolní výbor byl plně funkční? Nebo se domníváte, že je to dobrý příklad pro všechny kraje? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní poslankyně, Ministerstvu vnitra je z médií i z webových stránek Středočeského kraje známo, že funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva tohoto kraje není v současné době obsazena, a jak jste správně řekla, dosavadní předseda na svou funkci jak předsedy, tak člena výboru rezignoval z vážných zdravotních důvodů. Nicméně Ministerstvo vnitra nyní neeviduje žádný písemný podnět týkající se nastalé situace a zároveň při své vlastní úřední činnosti nezaznamenalo, že by činnost tohoto výboru měla být určitým způsobem omezena či ochromena. Zákon o krajích i jednací řád zastupitelstva, který je na stránkách Středočeského kraje, předpokládají aktivitu předsedy výboru při tom, jak řídí svůj výbor, nicméně kontrolní výbor zastupitelstva Středočeského kraje má i svoje místopředsedy, to znamená, že ti jsou z povahy věci povinni plnit úkol předsedy výboru, pokud ta funkce je uprázdněná. Tím podle mého je vytvořen předpoklad, aby ta činnost výboru byla i nadále zajištěna.

Pokud jde o případné nezvolení nového předsedy, tak podotýkám, že povinností zastupitelstva je předsedu zvolit, nicméně však není dán žádný zákonný termín. Funkce by měla být obsazena neprodleně, avšak s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem, typicky ke schopnosti zastupitelstva nalézt pro určitého kandidáta potřebnou většinu hlasů.

Závěrem chci říci, že pokud by Ministerstvo vnitra obdrželo podnět namítající nefunkčnost výboru či pokud by takovéto skutečnosti zjistilo z vlastní činnosti, bude se věcí samozřejmě zabývat v mezích své dozorové a kontrolní pravomoci vůči krajům, která je upravena zákonem o krajích.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře. V podstatě jsem chtěla položit doplňující otázku, zda se tím budete v případě písemného podnětu zabývat, čili tam už jste mi odpověděl.

Jak jste také říkal, že je povinností zvolit předsedu, a to neprodleně, což se z politických důvodů nestalo, což považuji za velmi závadné, protože přece jenom bývá dobrým zvykem, že kontrolní výbor je svěřen opozici a nikdy s tím nebývají problémy. Ovšem argument, který říká, že je blízko do voleb, osm měsíců, tak to si pak může koalice na kraji říci, že třeba dva roky jsou také krátká doba do voleb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr má zájem o odpověď. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážená paní poslankyně, já vás nechci k ničemu navádět, ale myslím si, že moje úvodní vystoupení bylo docela jasné. Pokud nemáme podnět, nemůžeme konat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec František Kopřiva s interpelací na nepřítomného a omluveného ministra Roberta Plagu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové.

Vážený pane ministře, víme, že aktuální stav poradenských center na vysokých školách je nedostačující. Ne všem studentům, kteří potřebují podporu, se služby poradenských center dostanou včas. Zároveň v tuto chvíli nemají poradenská centra kapacity na to, aby se zaměřila na prevenci. Přitom zahraniční praxe ukazuje, že se investice vrátí, a to jak v ukazatelích kvality života, tak ekonomicky.

Jenom připomenu, že zhruba 20 % dětí ve věku 13 až 18 let má nějaké psychické obtíže a že 50 % chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 14. roku života a 75 % chronických duševních onemocnění do 24. roku života. To jsou skutečně alarmující čísla.

Teď se dostávám k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví, což měl být koncepční dokument, který měl navrhovat nějaké dlouhodobé změny a koncepce, které povedou k dlouhodobému zlepšení. Bohužel ta verze, kterou schválila vláda, mi přijde jako nedostačující, tak se ptám, zdali plánuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu případně s Ministerstvem financí vytvořit nějakou koncepční strategii financování těch služeb a poradenských center a za druhé, zda ministerstvo naváže s vysokými školami dialog, který povede k celkovému zlepšení nabízených služeb v poradenských centrech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Další v pořadí je pan poslanec Petr Třešňák s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Vážený pane ministře, dovolím si dotázat se vás ve vaší nepřítomnosti na následující téma. Minulý týden začala po internetu kolovat smlouva s advokátní kanceláří Rowan Legal, která je běžně dostupná v registru smluv týkajících se právního poradenství státu ve věci výstavby nových jaderných bloků, resp. pátého bloku v elektrárně Dukovany. Jako členovi stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů je mi sice známo, že jde pouze o v uvozovkách malou smlouvu týkající se přípravy smlouvy mezi státem a ČEZ a že maximální plnění v této smlouvě je v hodnotě 2 miliony korun. Jinak smlouva obsahuje primárně hodinové sazby.

Protože tato kancelář v minulých týdnech figurovala i v kauze vašeho předchůdce na Ministerstvu dopravy, můj dotaz tedy zní, zda Ministerstvo průmyslu a obchodu nadále spolupracuje s touto advokátní kanceláří, a to nejenom v rámci této smlouvy, zda bylo plnění této smlouvy vyčerpáno v plném rozsahu a jaký je průběh výběru té v uvozovkách velké právní kanceláře poskytující poradenství státu ve věci přípravy výstavby nového jaderného zdroje, a to včetně vyjednávání s Evropskou komisí, protože počítám, že advokátní kancelář Rowan Legal pravděpodobně nebude touto kanceláří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

Další v pořadí je pan poslanec Petr Bendl s interpelací na pana ministra vnitra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane vicepremiére, moje otázka se týká problematiky, kterou má Poslanecká sněmovna na stole, a tuším, že předminulý týden ji projednávala. Vy jste tady nebyl. Jde mi o možnost plošného zákazu předjíždění kamionů na dálnicích, který já považuji za absolutní nesmysl a myslím si, že by to přineslo České republice obrovské problémy. Proto se vás chci zeptat na váš názor, jak se na tu situaci díváte, zdali existuje nějaká statistika, která by vypovídala o problematice porušování zákazu předjíždění, který už na některých částech dálnice máme, jestli to policie řeší či nikoliv.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane poslanče, úvodem mi dovolte říci, že s vámi naprosto souhlasím, že plošný zákaz předjíždění kamiónů by situaci nevyřešil, ba naopak zkomplikoval, takže v tom se shodneme.

Policie České republiky v loňském roce předložila cestou Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy návrh celkem 51 úseků dálniční sítě České republiky, na kterých by měl platit pro nákladní vozidla nad 12 tun zákaz předjíždění. Vytipování úseků předcházelo celkové vyhodnocení stávající dopravní situace v konkrétním úseku dálnice, kdy byl brán zřetel především na statistiku dopravní nehodovosti, plynulost silničního provozu a také na technické vlastnosti té části dálnice. Od začátku roku 2020 začal platit na těch vybraných úsecích zákaz předjíždění pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny v době od 6 do 22 hodin, a to na základě nově instalovaného dopravního značení. Tento zákaz v současné době platí celkem pro 145 km dálnic. Jsou to dálnice D1, D5, D8 a D11. Jak jsem řekl, celoplošný zákaz předjíždění pro nákladní vozidla policie nepodporuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP