(16.40 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Ze strany policie je problematice zákazu předjíždění pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny věnována celoročně maximální možná pozornost, a to nejen v souvislosti s nově instalovaným zákazovým dopravním značením, ale také ve vztahu k ustanovení § 36 odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Případné zjištěné protiprávní jednání je ze strany Policie České republiky zadokumentováno a jako případný důkazní prostředek a protiprávní jednání je bezodkladně s řidičem na místě řešeno, případně oznámeno správnímu orgánu. Z těchto skutečností vyplývá, že předmětné problematice se ze strany policie věnuje mimořádná pozornost, nicméně nemáme údaje, které by se vztahovaly k počtu udělených sankcí za porušení dopravního značení zákaz předjíždění pro nákladní automobily, protože takováto evidence prostě vedena není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Už jenom poděkování a jsem rád, že máme na to stejný názor. Doufám, že se nám podaří přesvědčit některé kolegy poslance, kteří tohle navrhují, že to je nesmysl. Děkuji vám za názor.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Vojtěch Munzar s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, já jsem se vás chtěl zeptat na tu vaši myšlenku, s kterou jste přišla minulý týden, a to je návrat k regulaci nájemného. Ale já jsem chtěl znát váš osobní názor. Nechci čekat na písemnou odpověď, protože to bych dostal odpověď z aparátu ministerstva, nikoliv vaši osobní. Proto stahuji tuto interpelaci a přednesu ji příště. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Lukáš Černohorský s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. (Poslanec Černohorský vbíhá do jednacího sálu.) Je přítomen, takže jeho interpelace nepropadá a může ji přednést. Může se vydýchat. (Poslanec Černohorský: Děkuji.) Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Pan ministr tady není, takže chtěl bych se zeptat, proč existuje web živnostenský balíček. Na stránce není vlastně nic, co by se dalo zjistit, nedá se tam nic rozkliknout. Jak chcete dosáhnout například jednoduššího rozjezdu? (Hovoří přerývaně, zadýchaně.) Pardon, běh. Co si mám představit pod tím, že už je splněno 66 % z jednoduššího rozjezdu? Co je cíl? Proč je majitelem domény Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, co má společného s legislativou MPO? Bude se web ještě nějak rozvíjet a jaké byly případně náklady na vybudování tohoto webu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, s velkou námahou přečtená interpelace, na kterou bude odpovězeno písemně.

Další v pořadí je pan poslanec Tomáš Martínek, rovněž s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci nahrazení dosavadních papírových dálničních kuponů systémem elektronických vinět. Nově si budou moci motoristé koupit nové elektronické dálniční známky v e-shopu a aplikaci. Systém má zajistit společnost Asseco Central Europe, i když to už není asi úplně aktuální. Vybraná společnost by měla být zodpovědná za vybudování systému zahrnujícího právě e-shop a aplikaci a následně i za jeho provoz do konce roku 2024.

Pominu-li způsob, jakým byla společnost vybrána, tedy že nedošlo k vyhlášení veřejné soutěže, zajímá mě, kam poputují prostředky za jednotlivé platby kupujících, které bude e-shop vybírat, respektive kdo bude vybrané peníze spravovat a jakou mají občané jistotu, že nebudou peníze vynakládány neúčelně a neefektivně, či dokonce rozkradeny. Na základě výše zmíněného bych se vás rád dotázal, kam půjdou prostředky, které bude e-shop vybírat. Půjdou na účet spravovaný státem, nebo danou společností? V případě, že půjdou na účet společnosti, jaká opatření stát přijal, aby nebyly prostředky společností vytunelovány, anebo o ně stát nepřišel v případě úpadku společnosti? V jakém intervalu by měly být prostředky převáděny na účet státu? Denně, měsíčně, ročně?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, na tuto interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně. Přečtu omluvu. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík se omlouvá dnes od 16.30 hodin do konce jednacího dne z rodinných důvodů.

Další v pořadí je paní poslankyně Barbora Kořanová s interpelací na pana ministra Lubomíra Zaorálka. Prosím.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já budu pokračovat ve svém kulturním okénku dnes.

Vážený pane ministře, můj další dotaz se týká přímo problematiky mého regionu, a to výstavby nové Západočeské galerie v Plzni. V loňském roce v březnu regionální deník psal o tom, že již za rok by mohly začít stavební práce, tedy podle článku by měly začít v létě letošního roku. Vedení kraje tehdy jednalo s exministrem a naším poslaneckým kolegou panem Antonínem Staňkem a dle vyjádření kraje bylo přislíbeno na stavbu 480 milionů korun, které měl kraj dostat postupně ve třech letech výstavby. Chci se tedy zeptat, zda sliby, které učinil pan exministr Staněk, platí, případně zda vedete s vedením kraje nějaká další jednání a zda úřad pod vaším vedením vůbec s výstavbou počítá. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji. Já samozřejmě si uvědomuji, že Západočeská galerie má velkou šanci oslovit veřejnost v tom historickém jádru města a že by to byla zřejmě velmi účinná a taková působivá věc. Také proto, že jsem s tím návrhem byl seznámen, tak jsem tu budovu galerie zařadil do Národního investičního plánu. Ona je tam resortem kultury zařazena jako výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni v celkovém objemu předpokládaných výdajů 930 milionů korun. Takže takto figuruje. O těch jednáních, která tedy jste zmiňovala, mezi mým předchůdcem a představiteli zřejmě Plzně nemám žádné doklady na ministerstvu. To tedy zřejmě všechno proběhlo pouze ústně.

A co se týče toho projektu, kromě zařazení do toho Národního investičního plánu připravujeme nový investiční program kofinancování projektů kulturní infrastruktury, protože mně obecně jde o to, aby se budovaly právě i ty objekty kulturní i mimo hlavní město Prahu, v regionech. Takže to je program, který by měl sloužit právě k podpoře regionů a k podpoře kulturní infrastruktury v regionech. Nicméně těch požadavků je poměrně hodně, a proto při těch jednáních, která jsme vedli, Ministerstvo financí dalo při zřizování toho programu jako podmínku, že to kofinancování ze strany státu musí být omezeno 10 procenty. To znamená, maximální možná míra kofinancování ze strany státu by měla být 10 procent. My budeme dále jednat s ministerstvem, především proto, abychom umožnili, nebo abychom, kdyby to bylo možné, zvýšili tu účast státu třeba na 20 procent. To je to, co bych si představoval, že by mohlo být předmětem toho vyjednávání. Nicméně v této chvíli je pravda, že je tam ten limit 10 procent.

Já se domnívám, že co se týče té stavby galerie, že vzhledem k těm možnostem, které nyní mám, je evidentní, že na podobnou akci musí být sdruženy prostředky města, kraje, státu. A o tom způsobu, jak je sdružit, o tom by se mělo jednat vlastně mezi všemi účastníky. Já jsem třeba také o této věci jednal nedávno s hejtmanem kraje panem Bernardem. Mimo jiné on se zmínil o tomto požadavku kraje a já jsem ho informoval pravděpodobně jako vás o té situaci, o tom, co je mi známo, a o tom, co můžeme v této chvíli nabídnout. Takže řekněme, že v těch programech to figuruje, nicméně to, co jste zmiňovala o těch stovkách milionů korun, těmi tedy bohužel, přiznávám, nedisponuji a o takových částkách v této chvíli nejsem schopen jednat, protože to je nad naše možnosti. Ale jinak o Západočeské galerii vím a v této podobě, jak jsem teď to popsal, se tím zabývám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Není zájem o doplňující otázku, takže můžeme přistoupit k další interpelaci a tou je interpelace paní poslankyně Dany Balcarové na pana ministra Richarda Brabce. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP