(17.00 hodin)
(pokračuje Černohorský)

Ve své odpovědi na interpelaci pana poslance Kupky jste tvrdila, že vnuk paní Machoninové Jan Kordovský se měl setkat s ředitelem Novákem na schůzce 23. ledna, ale podle mých informací taková schůzka nikdy být neměla. V lednu dostal architekt Pavel Směták informaci v esemesce, že druhý den se shodou okolností i ředitel Novák nachází ve městě a že za ním může přijít někam na Pankrác. Ale nešlo přímo o komunikaci s panem Kordovským, který je jednou z osob, které zastupují paní Machoninovou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím paní ministryni a přečtu omluvenku. Pan ministr Richard Brabec se omlouvá od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, asi by bylo nedůstojné nás obou tady řešit, a já to ani nevím, jedna paní povídala. Já mám informace, které jsem vám předala ,oficiálně od pana ředitele, já jsem si je vyžádala i písemně, kde on mně tyto věci sdělil. A tak jsem je dala já. Jestli někdo někomu volal a někde na Pankráci, to skutečně, chápete, že asi je nedůstojné našeho hovoru. Já budu řešit fakta.

Projekční práce modernizace zastřešuje firma Energy Benefit Centre, vítěz výběrového řízení. Dostala jsem informaci, samozřejmě nebyla jsem u toho, ale mám tu informaci od pana ředitele, mám ji písemně, že výběrového řízení se účastnil i ateliér Alfa rodiny Machoninových, nicméně vzhledem k ceně, že byli skutečně nejdražší, tak vybráni nebyli. To bylo transparentní výběrové řízení.

Konzultace pokojů řeší pan ředitel s architektem Janem Mackovičem, což uvedl i na brífinku minulý týden v pátek v Karlových Varech v Thermalu. A z původních interiérů byly na pokojích před začátkem modernizace jen dveře, upozorňuji. Předtím, než se začala modernizace. Takže snažíme se samozřejmě, jak jsem to říkala, zachovat ducha, zachovat maximálně s velkým odkazem a úctou, ale říkám, jsme limitováni tím, že ten hotel spadnout nenecháme. Křesílek je přesně - teď jsem ho požádala, před vaší interpelací, ať mi to přesně pošle do mailu. Křesílek různých tvarů a velikostí je 578. Já jsem si prošla hotel, takže on mi některé opravdu velmi zanedbaná, taková ta malá křesílka, co byla na těch pokojích, tak mi ukazoval. Říkal, že všechny zrekonstruujeme, nebo možná říkám špatný termín, prostě všechny opravíme. Takže on říkal, že odhaduje to, že by na každém pokoji mohlo to jedno křesílko být, protože je jich 578, ale různých velikostí, nejsou to stejný typ. Takové ty červené ušáky, typické pro Thermal, tak ty, co se zachovaly, tak jsou dneska, viděla jsem to na vlastní oči, jsou součástí, jak máte recepci a tam vlastně tu prostoru kolem recepce, nejsem v hotelové terminologii zběhlá, tak tam už jsou ty velké ušáky červené. Samozřejmě není jich asi tolik, kolik jich bylo tehdy. A taková ta malá křesílka, typická, tak ta jsou skutečně v těch prostorech, které dneska se také rekonstruují, tam se pracuje i dole na vzduchotechnice, na vytápění. Dokonce by se měly velice významně i snížit náklady na energie, co se týče Thermalu. Takže všechna křesílka, která jsou dohledaná, a je jich různých tvarů 578, teď mi to dal do mailu, před chvílí, tak všechna budou zrekonstruována, to není správný termín, a budou použita v rámci hotelu, zejména v pokojové části.

To je všechno, co v tuto chvíli vím. Cokoliv budete chtít, tak jsem samozřejmě připravena vám to dodat písemně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším - pardon omlouvám se, pan poslanec má zájem o doplňující otázku.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já tedy, když jsme se dohodli, že zbytek bych dostal písemně, tak bych ještě dodal, že zjišťujete ten kontakt. Tak paní architektku Machoninovou zastupuje právník pan doktor Vyskočil. Případně pokud budete chtít kontakt, tak vám můžu poskytnout tady na jeho vnuka pana Jana Kordovského. Potom bych poprosil vzhledem k tomu, že tam asi tedy odpovíte, předpokládám, asi do 30 dnů, tak jestli byste mi tam tedy mohla případně i připsat, kdy by došlo k té schůzce s rodinou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Já bych vás poprosila o ty otázky, ale jestli mi je můžete poslat do mailu, protože to bylo jenom ústní, já jsem pořádně nevěděla, na co se mne tady budete ptát. Takže poprosím vás, dám vám vizitku, pošlete mailem, já vám samozřejmě odpovím.

A já jsem jenom nechala, dneska jsem požádala pana ředitele, nebo ne dnes, myslím, že začátkem týdne, nebo v pátek, já jsem s ním téměř v každodenním kontaktu, jsem ho požádala, aby mi dohledal, kdo je dnes, jestli přímo paní Machoninová, myslím paní architektka, anebo kdo je oprávněn jednat za rodinu. To znamená, že já se budu bavit s tím, kdo - buď s paní Machoninovou, anebo s někým, kdo jedná, já jsem právník, takže kdo jedná na základě plné moci za paní Machoninovou. Takže to teď momentálně ještě jsem neměla dodáno, takže vy mi to říkáte, já si to samozřejmě ověřím ze spisu. A tu schůzku zrealizuji dle časových možností obou stran. Určitě. I za přítomnosti pana ředitele Nováka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Olga Richterová s interpelací na omluvenou paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já se obracím na nepřítomnou paní ministryni s tématem, které se týká lékařské posudkové služby, což je státní úřad právě spadající pod Ministerstvo práce a sociálních věcí zprostředkovaně. A jde o to, že si lidé se zdravotním postižením opakovaně stěžují, že vlastně jim právě přes tuto posudkovou službu nejsou včas vydávány tzv. průkazy ZTP, zdravotně a tělesně postiženého. Jenže na to je pak navázaný třeba parkovací průkaz a typicky se stane to, že ti lidé dostávají buď přímo pokuty, anebo výhrůžky pokutou od městských strážníků, že jezdí a stojí neoprávněně. Samozřejmě, že městskou policii nezajímá, že ty průkazky jsou v šetření úřadu práce, v šetření posudkového lékaře. Policie prostě chce platnou kartičku.

A co s tím? Já jsem se ptala generálního ředitelství Úřadu práce už v červnu 2018, jestli by si lidé nemohli dávat včas žádosti dlouho před uběhnutím platnosti kartičky, ale možné to je pouze dva měsíce předem. A to vystavení klidně trvá čtyři, pět měsíců. Takže co s tím uděláte, paní ministryně? Nefunguje posudková služba, nefunguje vystavování ani administrativních kartiček ZTP v nevratných situacích u zdravotních postižení, která nelze přehodnotit, ani v těchto případech to není vždy vystaveno na dobu neurčitou. A máme tady situace, kdy tito lidé nejenom že nemají své parkovací místo, ale nemají ani nárok na slevy na jízdném. Takže mě zajímá, jak toto, paní ministryně, řešíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, na interpelaci bude odpovězeno rovněž písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Lukáš Černohorský s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že tady pan ministr není, tak předpokládám, že mi bude odpovězeno písemně. Takže nechť úředníci klidně se můžou výrazně rozepsat.

Mě by zajímaly stěžejní obchvaty města Přerov, Otrokovice, Zlín a konkrétně třeba i Česká Lípa, kde pan premiér Babiš a tehdejší ministr dopravy pan Ťok podepisovali petici za to, aby se dostavěl obchvat České Lípy. Tak mě by zajímal podrobný plán, kdy a jak se plánují vybudovat tyto obchvaty a kdy můžeme očekávat první kopnutí do země. Protože ve většině případů se tam ministr pouze objevil, přestřihl pásku, zmizel a od té doby se neděje na těchto obchvatech vůbec nic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Bude odpovězeno písemně na tuto interpelaci.

Další v pořadí je paní poslankyně Balcarová, která ale není přítomna v jednacím sále, tudíž její interpelace propadá. A poslední interpelací je opět pan poslanec Lukáš Černohorský s interpelací opět na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP