(17.10 hodin)

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Můj dotaz je směřován, už jsem ho tady pokládal, když jsme s panem ministrem jednali o bodu dopravy na schůzi, ale hlavním dotazem je tedy, jak hodlá vyřešit výkyvy financování Státního fondu dopravní infrastruktury a jaké už udělal kroky, jaké plánuje kroky, aby zajistil stabilní financování pro tento fond tak, abychom do budoucna dopředu věděli, co konkrétně se bude stavět, tak aby mohli i dlouhodobě plánovat. Protože pokud každý rok budeme hýbat jak na sinusoidě s financováním tohoto fondu, tak nejsme schopni do budoucna zajistit i stabilní financování té dopravní infrastruktury.

Opět, pan ministr tady není, takže klidně nechť se nebojí úředníci pro pana ministra připravit tu odpověď klidně i rozsáhlejší. Pokud má už připravené i nějaké analýzy, tak nechť to k tomu případně přiloží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Opět bude odpovězeno písemně na tuhle interpelaci.

Já konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Vzhledem k tomu, že jsme vyřadili z pořadu 40. schůze Poslanecké sněmovny všechny zbývající body, končím také 40. schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji vám pěkný den. Na shledanou.

 

(Schůze skončila v 17.11 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP