(12.10 hodin)

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych reagovat ve faktické připomínce na kolegu Adamce, starostu, kterého si velmi vážím, ale s kterým si dovolím v této věci hrubě nesouhlasit. Právě ta možnost určité stabilizace a ocenění práce obecní policie, a to minimální formou, to znamená vlastně zaplacením jedné až maximálně šesti výplat po ukončení patnácti- až třicetileté práce pro obec, tak mně vadí, pane kolego Adamče prostřednictvím pana předsedajícího, že totéž vyplácíme bez mrknutí podle zákoníku práce zaměstnancům obce - úředníkům, a zaměstnancům obce - městské policii bychom toto upírali. Já to považuji za stabilizační prvek. Za prvek, který oceňuje práci městské policie, a to ekonomicky únosný a spravedlivý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Adamec, potom s faktickými poznámkami vystoupí paní poslankyně Gajdůšková a pan poslanec Staněk. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Já si myslím, že už to tady z mé strany padlo. Já musím fakt zareagovat. Nemíchejme jablka a hrušky dohromady. Každý zaměstnanec úřadu prostě má nějaká práva, má pracovní smlouvu. A ta práva se neliší od úředníka a městského policisty. To znamená, většinou se řeší v různých kolektivních smlouvách, v sociálním fondu a podobně. Takže já jenom říkám, že tady nechci, abychom zákonem říkali, že někteří zaměstnanci městského úřadu mají jiná práva než jiní. A pokud si myslíte, že pracovní smlouva městského strážníka má být jiná než zaměstnance úřadu, tak já si to prostě nemyslím. Nechme to na těch úřadech, jak si ocení ty strážníky, když půjdou do důchodu nebo když budou odcházet. Je to fakt vůle těch jednotlivých úřadů, jak se rozhodnou. Ale zákonem to zadávat já považuji za špatný krok.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, než dám slovo dalšímu přihlášenému s faktickou poznámkou, znovu poprosím sněmovnu o klid. Není tu dobře slyšet argumentaci, která zaznívá od řečnického pultu. Děkuji vám.

Paní poslankyně Gajdůšková s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, ctěná sněmovno, vážená vládo, já bych na váženého pana kolegu Adamce prostřednictvím pana předsedajícího chtěla říct jednu základní věc. Samozřejmě že nemůžeme srovnávat úředníky a nemůžeme srovnávat městské policisty. A to říkám jako člověk, který na tom úřadě pracoval také.

Ti obecní strážníci jsou skutečně v první linii, kdy jsou na ulicích. Dneska se potkávají skutečně s ledasčím. A jestli po x letech jsou na tom třeba i zdravotně tak, že skutečně dnes a denně na té ulici být nemohou, nebo z nějakého důvodu prostě už chtějí dělat něco jiného, tak si myslím, že si to odchodné zaslouží. Já se před prací obecní policie skutečně skláním. Mohla bych vykládat příklady, kdy nám jako tehdy odboru školství velmi a velmi pomáhali. Tu práci dělají dobře. A pokud se nastaví dobře podmínky, tak jak v tomto návrhu je, aby byly jasně vymezené kompetence a aby dokázali dobře spolupracovat s Policií ČR, tak je to jenom ku prospěchu našich občanů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Staněk s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Beitl - pořád faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom krátce vyjádřit svůj pohled a svůj názor a reagovat na své předřečníky ve věci odchodného městských strážníků.

Naprosto se ztotožňuji s názorem, a nedělám to často, který zde přednesla má předřečnice, paní kolegyně z našeho klubu. Jsem přesvědčen, že o tom, jaká kvalita a jaká práce je odváděna městskou policií, z velké míry závisí na jejích velitelích. Sám jsem byl jako primátor velitelem městské policie a setkával jsem se jak s kritikou jejich práce, tak i s tím, že jejich práce byla oceňována. Prostě je to jako v kterékoliv jiné profesi. Najdete tam skvělé a kvalitní zaměstnance a najdete tam i ty, kteří se pouze za placku městského policisty schovávají. Sám jsem se nesčetněkrát setkal s tím, že městský strážník se dostal opravdu ze zdravotních důvodů do situace, kdy dále nemohl vykonávat tuto práci, byl ve vysokém věku a jen velmi obtížně vyhledal jiné zaměstnání. Městští strážníci jsou výrazně znevýhodněni vůči Policii ČR, vůči dalším zaměstnancům v ozbrojených složkách. Myslím si, že přiznat jim odchodné je jenom uznání práce městské policie a toho, že ji potřebujeme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Petr Beitl, připraví se paní poslankyně Černochová. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych tady rád připomněl, že obecní a městské policie jsou zřizovány komunály a z komunálního rozpočtu také placeny. A my tady děláme účet bez hostinského - zvyšujeme jim mzdy, či to odchodné, a nezvyšujeme k tomu peníze. To je velmi jednoduché rozhodnutí.

Já bych se přidal ke kolegovi Adamcovi a lpěl bych na tom, že oni mají skutečně ten statut úředníků. A ty radnice dneska jsou ve velmi složité situaci v mnoha postech. A pokud dáme jedné té kategorii výhodu, tak to může mít za následek, že ty výhody se budou posouvat dále. Ale já proti tomu snad ani nic nemám, ale nechme to na těch komunálech. Nechme to rozhodování na nich. Jsou to jejich peníze. V současné době všechny městské policie, všichni ředitelé řeší nedostatek pracovních sil, nedostatek zájemců o tuto profesi a komunály to samy řeší náborovými prostředky, které jsou daleko vyšší v řádech než to odchodné, o kterém tady mluvíme. A já věřím, že pokud radnice budou mít peníze a ta městská policie bude potvrzovat tu svoji úlohu, to podepisuji, tak se v těch komunálech najdou i peníze na další zvyšování odměn. A kdybych to chtěl dělat systémově, tak bych se možná bavil spíše o rizikovém příplatku a jeho navyšování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Jana Černochová, připraví se pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Víte, mně z principu vadí hlasovat pro něco, co už se vlastně děje. Protože každý z nás, kdo působí v komunální politice, tak se i v rámci toho konkurenčního prostředí, které zejména v hlavním městě Praze je velké, snaží městským strážníkům pomáhat - tu poskytováním služebních bytů, tu poskytováním adresných odměn zejména těm strážníkům, kteří jsou v přímém výkonu služby, okrskářům. A teď tady před vámi vystupuji i jako starostka Prahy 2, kde skutečně toto děláme dlouhé roky. Přesto nám to nepomohlo, abychom měli zaplněný stav. Pořád máme přes 20 lidí, 20 strážníků podstav. A já skutečně nemám pocit, že by tento návrh tuto skutečnost nějakým zásadním způsobem změnil.

A obávám se jedné věci. Obávám se i toho, že tady třeba se může dít to, že naopak ti lidé ve chvíli, kdy tam bude tato odměna, budou odcházet. To je první aspekt. Druhý aspekt. Bojím se toho, aby některé obecní policie v chudších obcích nebyly rušeny právě z důvodů, že pokud to bude nařízeno ze zákona, tak na to nebudou mít. A pak to skutečně může být velký problém zejména pro tu samosprávu, protože Policie ČR bohužel není všude a ten podstav i u Policie ČR je obrovský v Praze. Zmiňovala jsem to tady včera. Je to kolem tisícovky policistů. Takže bohužel tento návrh neřeší ožehavé problémy, které by řešit měl.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Zbyněk Stanjura je na řadě, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP