(9.20 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Co chci jednoznačně vyvrátit, je to, co jste nazval v jedné ze svých interpelací policejní šuškandou, že je již předvybrán kupující. To chci jednoznačně vyvrátit. Ani to není možné, protože, jak jste správně řekl teď ve svém vystoupení, poté co bude ukončen provoz v tom lázeňském domě, tak majetek bude převeden podle zákona 219, kdy se rozhodne o trvalé nepotřebnosti, a bude převeden do příslušnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Takže Ministerstvo vnitra ani zařízení služeb nemůže nijak ovlivnit to, jak s tím majetkem naloží ÚZSVM. Rozhodně není pravdou, že byl již známý nějaký nový majitel.

Souhlasím s tím, že to ukončení provozu bude mít dopad na kapacity ozdravných pobytů, ta klesne z 8 500 pobytů na nějakých 7 090. Tento výpadek jsme konzultovali jak se zástupci Policejního prezidia, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, tak i zástupci odborových organizací, a řešení, které jsme nabídli, bylo akceptováno.

Samozřejmě si vážím toho, že pan poslanec a jeho kolegové jsou připraveni Ministerstvu vnitra pomáhat při hledání prostředků na činnost ministerstva. Jenom si kladu otázku, zda opravdu je efektivní vzít 300 milionů a investovat je do opravy domu. Těch 300 milionů - jenom pro ilustraci - je desetiletý provoz jiného lázeňského domu Tosca v Karlových Varech, takže si kladu otázku, zda by nebylo efektivnější těch 300 milionů případně využít efektivněji, to znamená nakoupit za to pobyty někde jinde, to ad a).

Ad b) Jsem v situaci, kdy jsem kritizován zleva zprava za to, že nejsme schopni zaplatit adekvátně policisty, že nám chybí ve středních Čechách, v Praze, že už osm měsíců není vyplácen stabilizační příspěvek. Takže všechno je to o prioritách, a pokud bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny chce pomoct Ministerstvu vnitra, tak bych uvítal pomoc při získání finančních prostředků na to, abychom policisty byli schopni zaplatit, to znamená, abychom uvedli konečně v život ten takzvaný stabilizační příspěvek. Jsem přesvědčen, že Ministerstvo vnitra si za této situace 300 milionů investic do lázeňského domu v Mariánských Lázních dovolit nemůže, protože má prostě jiné priority.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě? Poslanec Ondráček bude reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Pan ministr v podstatě přečetl odpovědi na interpelace, které jsem dával. Děkuji za to, aspoň jsme si to osvěžili. Samozřejmě chápu, že věc byla projednána s managementy policie i Hasičského záchranného sboru. Pan ministr uvádí i s odbory. Ale papír snese všechno, jak se říká. A teď musíme říct, co je tedy pravda, protože odpověď na interpelaci říká - bylo projednáno s odbory.

Ale co přišla interpelace na svět a začalo se mluvit o tom, že je to projednáno s odbory, tak Právo 3. 11. 2019 vydalo článek: Policistům se nelíbí uzavření lázeňského domu Mercur a policejním odborům se nelíbí záměr Ministerstva vnitra na konci roku ukončit provoz lázeňského domu Mercur, který poskytuje lázeňské služby policistům, hasičům v Mariánských Lázních na lukrativním místě naproti kolonádě, a tak dále. Celý článek tady je. Odboroví předáci hasičů, Zdeněk Jindřich Oberreiter a Martin Nedvěd konec provozu lázeňského domu Mercur nerozporují, policisté jsou ovšem proti. Je sice řečeno "bylo projednáno s odboráři", ale asi ne se všemi. Nebo v tom případě někdo musí lhát, protože článek, který tady je a odkazuje na konkrétní jména, říká ano, my s tím problém nemáme, nerozporujeme, že to s námi bylo, a to asi jsou hasiči, ale policisté, policejní odbory říkají něco jiného. A bývalý předseda největší odborové organizace Nezávislého odborového sdružení policie Milan Štěpánek tato slova v podstatě popřel, nebo to jednání. Takže nevím, kde je pravda, nebo není pravda, ale určitě není pravda, že by to bylo projednáno se všemi odbory. U policie působí nejméně tři, ale možná už i čtyři nebo možná pět odborových organizací, i když ne úplně se všemi se jedná, což i chápu, ale ta největší odborová organizace, která u policie působí, což je NOS, ústy svého bývalého předsedy Milana Štěpánka tato jednání popírá. To je jedna věc.

Ušetřit. Já chápu, že když dá někdo rozhodnutí ušetřit 20 tabulkových míst, tak to škrtneme. Rozhodneme se prodat majetek, protože potřebujeme peníze. Tak prodejte Ministerstvo vnitra. Prodejte Policejní prezidium, prodejte kdejaký barák. Vždyť přece toto je krátkozraká politika, pane ministře, prodávat majetek jenom proto, abych měl na provoz něčeho jiného. Takže za 10 let, když teď neinvestujete 300 milionů a budete mít na 10 let provozování Toscy, tak za 10 let, což je tak strašně krátká doba, tak strašně krátká doba, že za 10 let prodáme další objekt, abychom provozovali tu Toscu. Pak prodáme další objekt a nakonec prodáme i tu Toscu, kterou jste rekonstruovali, protože už vlastně nebude na provoz jako takový. A řekneme, budeme přispívat tu částku jednotlivým policistům jako takovým. Takže pro mě je to krátkozraká politika, prodávat majetek.

Zkrácení ozdravných pobytů nic nevyřeší. Chápu, že peníze, které tady máte, nebo které ušetříte, říkáte 300 milionů, že byste je rád použil do náborových... pardon do stabilizačních příplatků. Ty peníze musíte shánět jinde a jinak. To je jiná hromádka a jiná kapitola. A vy moc dobře víte, jak ten stabilizační příplatek, za jakých okolností byl tady ve Sněmovně prosazen. Já se k tomu vracet nebudu. Dělal jsem na to nedávno také jednu interpelaci, kterou teď zveřejním, že na to je prostě nula. My jsme v tomto v rozporu, vy to moc dobře víte. Slibovat něco, co nemám zajištěno, mi nepřišlo úplně férové a příslušníci dneska oprávněně křičí, že jim bylo něco slíbeno. Ale také je potřeba říci, že stabilizační příplatek ve výši, nebo v možné výši až přes 700 tisíc korun ročně je stabilizační příplatek, který by u 80 % nebo 90 % příslušníků bezpečnostních sborů byl vyšší, než je jejich průměrná roční mzda. To je potřeba si také říci, že tam asi to není tak úplně normální.

Jestli potřebujete ušetřit, stačí říct, pane ministře. Já vám dám některé příklady teď naposledy odcházejících některých funkcionářů, kteří dostali statisícové, řekněme, že to je částka víc než půl milionu korun, odměny, aby záhy odešli od bezpečnostních sborů, a takovouto nehoráznou odměnou si navýšili své výsluhové nároky na částky 80 tisíc korun měsíčně. To jsou věci, které jsou. Klidně si k tomu, pane ministře, sedneme. A řekněte sám, jestli vám to přijde normální. Jestli ano, tak se pak nedivme, že ta policie je v takovém stavu, v jakém je, protože to neodpovídá (nesrozumitelné). Ale tady se bavíme o lázeňském domě a pojďme se vrátit k lázeňskému domu.

Pro vás to není zajímavé, chcete to prodat. Já říkám, a napsal jsem to, že je připraven určitý kupec. Budu tu věc hlídat, byť vím, jaký je správný úřední postup. Ale říkám vám, že až se k tomu za dva, za tři roky vrátíme, tak vytáhnu tyto materiály, kde jsem vám ta jména napsal, a schválně, jestli se dostaneme k tomu, že to v rukou těch lidí skončí. A vy od těch samých lidí budete nakupovat ty poukazy, ale už ne za pět tisíc nebo sedm tisíc, co je dnešní poplatek za jeden poukaz na 14 dní, ale za násobně vyšší částky, které budou v řádech 20 tisíc korun na jednoho policistu. Pak budete říkat: nemám tam ty peníze v rozpočtu, protože ty ozdravné pobyty jsou hrozně drahé, my je musíme kupovat od soukromníků, protože nemáme takové kapacity. Bezpečnostní sbory nám stárnou, to víme oba, že nám stárnou, že stále více příslušníků je v kategorii, kdy už nárok na ozdravný pobyt má. A nové příslušníky neumíme přilákat a není zájem o tu službu. A těch důvodů je vícero než pouze finanční prostředky. Vícero.

Když si přečtete stanoviska některých odborových organizací, které vám napsaly to desatero, jaký je důvod k tomu, proč někdo nechce sloužit, tak ty finanční prostředky nebyly na těch prvních místech, ani v první pětce. Dokonce byly až v samém závěru. Takže to jsou i ty důležité věci: manažerská selhání některých kolegů na manažerských pozicích. A víte, proč odcházeli ti takzvaní elitní vyšetřovatelé nebo elitní policisté za poslední dobu? Ale to už bychom se dostávali někam jinam a není smyslem teď úplně propírat Ministerstvo vnitra a Policii České republiky, protože těch problémů je dost.

Chápu, čekal jste pět měsíců, ty lidi dostali výpovědi, barák je prázdný, 20 lidí jste propustili, splnili jste to, co jste potřebovali. Ti lidé o práci nepřišli, protože kvalifikovaný zdravotnický personál v lázeňském městě najde uplatnění ve vedlejším lázeňském domě, možná na ještě lépe placeném místě, než mu dávalo zařízení služeb Ministerstva vnitra. Jediný, kdo tuto věc prohrál, je Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor, byť s tím někteří jejich velitelé souhlasili a někteří odboráři s tím souhlasili.

Takže já ještě počkám, pokud budete chtít reagovat, pokud ne, pak navrhnu závěr a nějaké usnesení. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP