(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Faktická poznámka - pane ministře, omlouvám se - faktická poznámka pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné dopoledne, vážení kolegové. Dovolte mi, abych krátce a rychle podpořil tu interpelaci pana poslance Ondráčka, a to nejen jako někdo, kdo v tom městě 37 let vyrůstá, vnímá to, jakým způsobem se spekulace s majetkem a takovými historickými budovami podepsaly na obrazu toho města. Skutečně i já bych byl nerad, aby se Ministerstvo vnitra, potažmo stát zařadil mezi ty spekulanty, kteří se na tom obrazu takto podepíší.

A skutečně, když pominu to, což mohu podepsat - pan kolega Ondráček mluvil o té problematice hlavně z toho pohledu těch příslušníků bezpečnostních sborů, kteří se tam jezdí léčit a rehabilitovat, já to vezmu z toho majetkoprávního pohledu. Skutečně kdyby se ministerstvo takovýmto způsobem - pan ministr tvrdí, že to neprodá, že to pouze převede ze zařízení Ministerstva vnitra na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Kolik tím tedy ministerstvo ušetří? Já tedy na ten státní rozpočet hledím jako na jeden balík a to, jestli to převedeme z jednoho na druhý, je skutečně resortismus, ačkoliv to implikuje automaticky to, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tu budovu posléze prodá. Vycházíme z toho, že to bude pak na další interpelaci. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a nyní tedy do rozpravy pan ministr vnitra.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: No, možná to bude na další interpelaci, ale na paní ministryni financí, nikoliv na mě. Protože ÚZSVM podléhá Ministerstvu financí. A já chci jasně odmítnout tady nějaké náznaky o tom, že stát je spekulantem. My jsme na Ministerstvu vnitra konstatovali, že prostě ten majetek dále provozovat nechceme, z našeho pohledu to je neekonomické, utopit v tom 300 milionů nám nepřijde adekvátní, tudíž je pro nás matek nepotřebný a podle zákona bude převeden na ÚZSVM. Pokud jiná složka státu bude mít o tento majetek zájem, tak samozřejmě o něj ten zájem může projevit, pokud nikoliv, tak je v gesci ÚZSVM, co s tím majetkem udělá, pravděpodobně ho někomu prodá. Ale to je postup podle zákona, to není spekulace. Tak bych prosil, abychom si říkali věci přesně, a pokud někdo postupuje podle zákona, tak může být těžko označen za spekulanta. To za prvé.

Za druhé. My se s panem kolegou Ondráčkem v tomhle asi nedohodneme. Já mám za to, že to ministerstvo má prostě jiné priority. Já rozumím těm jeho argumentům. Samozřejmě v ideálním případě, kdyby byly naplněny veškeré rozpočtové požadavky Ministerstva vnitra, tak bychom si ten dům nechali a ještě bychom ho zrekonstruovali. Peníze prostě nejsou a musíme hledat nějaké priority.

Co mě tady zaujalo, jsou ty statisícové odměny. Já bych tedy chtěl - protože já to slyším tak jako vždycky, po straně, a říká se, že si někdo nechal vyplatit odměny. Tak pokud pan poslanec Ondráček má seznam těch statisícových odměn a těch příslušníků, co je dostali, tak já prosím, aby mi ho předal, a já si to s příslušnými řediteli bezpečnostních sborů vyřídím, protože jsem je upozorňoval na to, že takováto šeptanda tady běhá a že pokládám za nepřijatelné, aby se v policejním či hasičském záchranném sboru vyplácely neadekvátní odměny, a oba dva ředitelé měli ode mě úkol tyto věci monitorovat. To znamená, pokud tady došlo k tomu, že byly vyplaceny statisícové odměny, jak říká pan kolega Ondráček, prosím seznam těch příslušníků, kterým měly být vyplaceny. Já si to zkontroluji s vedením jednotlivých bezpečnostních sborů, a pokud se potvrdí, že tady byly vypláceny neoprávněně statisícové odměny, tak to budu kázeňsky řešit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Do rozpravy pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, pane ministře, já ani nechci zpochybňovat to, jestli se Ministerstvo vnitra chce toho lázeňského domu zbavit. Ty důvody prostě jsou jejich důvody, nechci je tady polemizovat, nechci ani polemizovat s tím, co říkal pan poslanec Ondráček. Ale trošku chci polemizovat s tím, jak to s tím domem bude vypadat. A chápu kolegu z Mariánských Lázní, protože ten Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, prostě ty lhůty zacházení s tím zbytným státním majetkem jsou velmi problematické. A všichni, co jsme měli zbytný majetek po státu, nebo máme ve svých obcích a městech, máme ty zkušenosti, že většinou stát přes tento úřad ty objekty příliš úspěšně neprodává a trvá to tak dlouho, že z objektu, který má na začátku hodnotu, řeknu, 100 milionů, se pak stane objekt, který má hodnotu dvacet. Nebo možná i méně, berte to jenom jako příklad, není to nic konkrétního.

Takže tady bych viděl spíš - bavme se o problému, jak se stát má zbavovat zbytného majetku, a to je skutečně otázka na ministryni financí, nikoliv na ministra vnitra. A samozřejmě problém, který tady nastínil pan kolega Ondráček, ten já teď nezpochybňuji, ale spíš ten systém prodeje státního majetku, protože tam to vidím jako velmi těžce funkční, zdlouhavé a ekonomicky pro stát ne úplně výhodné.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a je zde jedna faktická poznámka pana poslance Votavy.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, pan kolega Adamec mi nahrál na smeč, co se týká zbytného majetku státu a jeho nakládání s tímto zbytným majetkem. On je starosta. Já jsem byl také, byť tedy ne tak dlouho jako on, a vím, jaké problémy často mají obce, které by rády tento zbytný majetek státu dostaly do svého vlastnictví, ale bohužel napřímo to nejde. Musí samozřejmě jít do nějakého nabídkového řízení, do veřejné soutěže, a samozřejmě tady jsou značně diskriminovány, protože je to otázka ceny. A musí přijmout samozřejmě patřičné usnesení v zastupitelstvu a to vymezuje určitý mandát, kde se mohou pohybovat. Takže já se domnívám, že u takovýchto případů převodu zbytného majetku by nejdříve měla být poptána obec, zdali má o tento majetek zájem. Samozřejmě nemluvím jen o nějakém bezúplatném převodu, jde i o úplatný převod. A pokud obec nemá o tento majetek zájem, pak by tedy měl být nabídnut v nějaké veřejné soutěži nebo v nabídkovém řízení. Myslím si, že to je určitě v zájmu obcí, a obce by uměly tento majetek velice dobře využít. A často právě to, že se majetek nedostane do majetku obce, brání v rozvoji té obce. Takže si myslím, že to stojí za úvahu, aby i v tomto se změnila patřičná legislativa. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se pana poslance Ondráčka, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Tak vzhledem k tomu, že jsme od samého začátku věděli, že zde zastáváme každý jiný úhel pohledu na tu danou věc, nemuseli jsme bohužel čekat až pět měsíců na to, až to bude takto vyřešeno, kdy už ten barák je prázdný, tak i přesto si dovolím říct, že navrhuji odmítnout odpověď na tuto písemnou interpelaci.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže pan poslanec navrhuje nesouhlasné stanovisko. Přivolám sem naše kolegy z předsálí. Je zde návrh na odhlášení, to by mohlo vyjít tentokrát. Takže právě jsem vás odhlásil.

Dovolte mi přečíst několik omluv. Nejprve - s náhradní kartou číslo 27 hlasuje pan poslanec Bartoš. Omlouvá se pan poslanec Ferjenčík mezi 9.00 a 9.20 z rodinných důvodů, omlouvá se pan poslanec Pour od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Vít Kaňkovský mezi 9.00 a 10.30 z rodinných důvodů a omlouvá se paní poslankyně Lucie Šafránková do 10 hodin z pracovních důvodů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP