(11.10 hodin)

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já také doufám, stejně jako řekl nově zvolený pan veřejný ochránce práv, že teď bude standardním způsobem pokračovat spolupráce a že i vy dáte na naléhání petičního výboru, abychom zprávy projednali vždycky pokud možno v tom pololetí, které následuje poté, co se uzavře bilance za rok přecházející. V tomto případě jde o rok 2019, teď tedy probíráme, ale to je ještě ten pozůstatek, rok 2020. (V sále je velmi hlučno.)

Já jenom poprosím, vím, že může být šum, ale musím mít možnost mluvit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano samozřejmě, paní zpravodajko, máte pravdu. Dámy a pánové, prosím o klid, ať všichni slyšíme informaci o jednání petičního výboru.

 

Poslankyně Helena Válková: Já jsem jenom v úvodu chtěla zdůraznit, že petiční výbor vždycky dbal na to, aby se zprávy projednávaly brzy, zprávy veřejného ochránce práv. Takže ještě jednou opravuji. V roce 2020 teď budeme schvalovat zprávu za rok 2018. Takže to není dobře. A tu zprávu za rok 2019 - na petičním výboru jsme si řekli, že jakmile ji dostaneme někdy koncem dubna od veřejného ochránce práv, co nejrychleji ji projednáme a budeme se snažit, abyste i vy v prvním pololetí 2020 ji mohli projednat.

A teď se vrátím k tomu, k čemu mě vyzval pan místopředseda. Jde o naše jednání, kdy jsme na petičním výboru změnili v tom usnesení datum, do kterého má, pokud schválíme doporučení Poslanecké sněmovně, dokdy vláda má podat zprávu, jak se zabývala těmi legislativními podněty, které vyplynuly z té zprávy roku 2018. Musím říct, že některé rezorty budou rády, protože už to splnily, některé nebudou rády, protože ty podněty buď nesplnily, nebo se k nim nedostaly. To uvidíme.

Takže usnesení petičního výboru zní: Petiční výbor

I. projednal Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2018;

II. zrušuje usnesení č. 108 ze dne 30. dubna 2019 k Souhrnné zprávě o činnosti VOP za rok 2018;

III. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala toto, vlastně aktualizované, usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu

1. bere na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2018 dle sněmovního tisku č. 444;

2. upozorňuje vládu na význam a potřebu řešit nedostatky zjištěné - ještě tenkrát - veřejnou ochránkyní práv;

3. žádá vládu, aby se zabývala legislativními podněty uvedenými v první kapitole Doporučení Poslanecké sněmovně (str. 8 až 15) a aby předložila Poslanecké sněmovně - a tady je ta změna - do 30. dubna 2020 - čili má vláda ještě dostatek prostoru - zprávu o využití těchto podnětů jejich zařazením do svého legislativního plánu;

IV. mě pověřuje, abych toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

V. zmocňuje mě, abych na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o projednání.

Takže jediná změna, pane místopředsedo, byla v tom datu, kdy má vláda zareagovat na doporučení veřejného ochránce práv ze zprávy za rok 2018. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano děkuji, paní zpravodajko. Tím jsme se vyrovnali se všemi formálními věcmi, které bylo potřeba projednat, a nyní se vrátíme zpátky do všeobecné rozpravy. Já jenom připomenu, že rozprava byla přerušena v okamžiku, kdy byl vyzván pan poslanec Radek Rozvoral, aby vystoupil, jak nám to říká stenoprotokol. Takže pan poslanec Rozvoral je nyní na řadě. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych se mohl vyjádřit k projednávané výroční zprávě veřejného ochránce práv za rok 2018.

Hnutí SPD nedá souhlasné stanovisko ke schválení této výroční zprávy, kterou zpracovala bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. I když samotná výroční zpráva je profesionálně graficky zpracována, rozdělena do logicky řazených kapitol a celkově jako dokument působí velmi dobrým dojmem, tak ale musím konstatovat, že máme v našem hnutí výhrady k práci paní Šabatové coby veřejného ochránce práv, kterou odvedla za rok 2018, tedy v tom období, ke kterému se na základě předložené zprávy vyjadřujeme.

V této souvislosti připomenu některé kauzy, které rezonovaly v souvislosti s působením paní Šabatové jako veřejné ochránkyně práv. Pamatujeme si, jak paní Šabatová kritizovala mostecké bytové družstvo Krušnohor za výroky o Romech. Avšak jeho šéf František Ryba, podpořen velkou částí veřejnosti, na základě zaslaných argumentů ombudsmance musel konstatovat, že její úřad požaduje zkreslování skutečností s tím, že hájí zájmy nepřizpůsobivých občanů, a to na úkor slušných a pracujících lidí.

Také se vzpomeňme na kauzu údajné diskriminace spočívají v odepření možnosti nosit během výuky muslimský šátek na Střední zdravotnické škole v Ruské ulici v Praze 10, do které se paní Šabatová vložila. Výsledkem byla podaná žaloba školy na ombudsmanku z titulu ochrany osobnosti pro nesprávný úřední postup a konstatování Policie České republiky, že šetření instituce veřejného ochránce práv nebylo provedeno nestranně. V této souvislosti byla paní Šabatová kritizována i panem prezidentem Milošem Zemanem, který naopak udělil ředitelce výše uvedené školy Ivance Kohoutové za její postoj v této kauze státní vyznamenání.

Vzpomeňme si také na kritiku paní ombudsmanky uprchlických zařízení v souvislosti s migrační krizí, vůči které se ostře ohradila jak Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, tak i samotné Ministerstvo vnitra České republiky.

Také požadavek paní Šabatové coby ombudsmanky, že pokud cizinec v Česku požádá o mezinárodní ochranu, nebude možné ho vyhostit, i kdyby přijel s padělaným nebo neplatným pasem, se nejevil v souvislosti s migrační krizí z hlediska bezpečnosti jako racionální a odmítlo ho i Ministerstvo vnitra.

Zmíněné vybrané situace mají společného jmenovatele. Tím je neobjektivita šetření bývalého veřejného ochránce práv a mnohdy jeho účelově zaměřené jednání. I z tohoto důvodu poslanci našeho hnutí SPD nepodpoří schválení výroční zprávy veřejného ochránce práv za rok 2018. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Na řadě je podle minulých přihlášek paní poslankyně Majerová Zahradníková, která je ale podle dnešních informací omluvena na celý den ze zdravotních důvodů, takže vystoupit nemůže. V této souvislosti současně konstatuji, že paní ministryně Klára Dostálová, která byla omluvena z pracovních důvodů, už ruší omluvu a je přítomna.

Na řadě je tedy paní poslankyně Richterová, připraví se paní poslankyně Jarošová. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den, vážený pane ombudsmane, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Ráda bych jenom stručně připomněla dva příklady událostí, kdy byl ombudsman užitečný jako úřad, a to proto, že po předchozím příspěvku je podle mě potřeba jaksi vyrovnat ten účet.

Když se u nás narodí dítě do trošku složitější situace, třeba mamince s lehkým postižením, tak bohužel některé úřady jsou nakloněny to dítě automaticky odebrat, svěřit ho do péče někomu jinému, prostě jí ho vzít. A přesně v takovémhle případě v minulém roce Úřad veřejného ochránce práv pomohl mamince, která byla schopna se o své dítě postarat, měla k tomu veškerou vůli, dokonce i podporu své rodiny, aby ji úřady nezbavily toho práva, nezbavily ji té možnosti osobně pečovat. Tak to je jeden příklad rychlé účinné akce zastání se člověka, který by to sám s úřady vyjednat nedokázal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP