(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka poslance Mariana Jurečky. Potom budu muset ukončit tento bod. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Když se podíváte za mě na ty lavice, není tady ani jeden člen vlády. (Předsedající: Teď ne.) Myslím, že je to docela symbolické k té debatě, kterou vedeme. Ano, není příjemné pro člena vlády chodit na interpelace. Není to příjemný čtvrtek. Ale je tady jednací řád, který říká, že ve čtvrtek je tento den tomu vyhrazen, a je to jedna z povinností člena vlády na tyto interpelace chodit. Když se podíváme na statistická data, tak ta hovoří jasně. Jsou členové vlády, a je potřeba jim tady říci "díky", protože ti sem chodí. Pan ministr Havlíček - teď přišel, pan ministr Vojtěch, paní ministryně Schillerová, pan ministr Brabec jsou tady poměrně často na těch interpelacích. Samozřejmě, já chápu premiéra, že má náročný program, zahraniční program, to já respektuji. Ale myslím si, že za těch 30 let premiér, který nejenom že chodí málo, ale že tím pohrdá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: (Vstupuje do řeči.) Tak já jsem tolerance sama, ale nemohu být tolerantní k zákonu o jednacím řádu. Přerušil jsem vás, pane poslanče, při vašem vystoupení. Zbývá vám ještě minuta na faktickou poznámku, dám to do protokolu uzavření tohoto bodu písemných interpelací. Takže se nezlobte, ale podle zákona o jednacím řádu v 11 hodin musím skončit odpovědi na písemné interpelace, tak vás požádám, abyste se posadil, a budete první ve vystoupení, až budeme pokračovat.

 

Poslanec Marian Jurečka: Tak já se s dovolením hlásím s právem přednostním, ať to dokončím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Uzavřu tento bod s tím, že jsme přerušili projednávání interpelací od sněmovního tisku 711 do sněmovního tisku 729 s výjimkou těch, kteří nebyli přítomni, a přihlášeni byli: poslanec Adamec řádně, poslankyně Balcarová a s faktickými poznámkami poslanec Jurečka, Jakub Michálek a poslankyně Pastuchová. Tak to je tento bod dnes uzavřen a budeme v něm pokračovat ve čtvrtek příští týden. Tím končím projednávání písemných interpelací. Dále se budeme zabývat dalšími body v programu schůze a já předám řízení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům. Připomínám, že jde o bod 191, sněmovní tisk 444, Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2018; bod 246, Informace ministra zemědělství, ministra životního prostředí o řešení kůrovcové kalamity; bod 250, Zpráva ministra zemědělství o řešení krize v lesnictví v souvislosti s kůrovcem, a bod 256, Informace vlády České republiky o zabezpečení dostatečných kapacit předškolního a školního vzdělávání včetně jejich financování. Poté bychom projednali body z bloku smlouvy ve druhém čtení. Odpoledne se budeme věnovat bodu 258, což jsou ústní interpelace.

A nyní se hlásí s přednostním právem pan předseda Marian Jurečka, s přednostním právem pan předseda Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, já to jenom dokončím. K těm interpelacím a k otázce účasti a toho smyslu interpelací jenom řeknu, že jestliže jsou schopni tady chodit poměrně často i vicepremiéři vlády, které jsem zmiňoval, a současně také i vicepremiér Brabec, když byl vicepremiérem, tak si myslím, že by se účast na interpelacích jiných členů vlády mohla zlepšit. A vážím si také u některých členů vlády korektního přístupu, když řeknou, když je to téma delší než na několik minut, že není problém se s nimi sejít a to téma prodiskutovat osobně. Ale vadí mně, když se interpelace shazují, říká se, že je to žvanírna, nemá smysl sem chodit, je lepší chodit na hokej. Myslím si, že to není normální přístup člověka, který má vykonávat řádně práci premiéra.

A za poslance za KDU-ČSL se tady rétoricky ptám: Ukažte mi nějakou naši interpelaci, která nebyla konkrétní a kterou by někdo mohl označit za žvanírnu. Já si žádnou takovou interpelaci za dobu, co jsem ve Sněmovně za stranu KDU-ČSL, nevybavuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Jakub Michálek s přednostním právem. Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Chtěl jsem doplnit jednu podstatnou věc a jsem rád, že je tady i pan předseda Faltýnek, že si to bude moct vyslechnout. Reaguji na slova, která tady zazněla, že jsme neobohatili pana poslance Kytýra tím, že jsme zde projednávali naši písemnou interpelaci, proč pan premiér z 90 % nechodí na písemné interpelace. My tady totiž nejsme od toho, abychom obohatili poslance Kytýra, ale jsme tady, abychom hájili zájmy občanů. A pokud premiér nenaslouchá, nemůžeme hájit zájmy občanů. Myslím si, že by měl občanům naslouchat, a my tady přednášíme jejich zájmy v rámci Poslanecké sněmovny, která má legitimitu z voleb.

A ještě jedna podstatná poznámka. Byl tady čten nález Ústavního soudu, že v našem státě máme dělbu moci. To je samozřejmě naprostá pravda. Není možné s tím polemizovat. Ale rozhodně to neznamená, že by předseda vlády měl nějakou kompetenci nechodit na jednání Poslanecké sněmovny. A když jsem mluvil o mimořádné schůzi, mluvil jsem o článku 38 Ústavy České republiky, podle kterého je člen vlády povinen se osobně dostavit na schůzi Poslanecké sněmovny na základě jejího usnesení. To znamená, že pokud bude pokračovat situace, že předseda vlády v 90 % nechodí na písemné interpelace, a tudíž nenaslouchá problémům občanů, které tady poslanci přednášejí, tak v takovém případě je namístě, aby opozice svolala mimořádnou schůzi a tam se Poslanecká sněmovna usnesla na tom, že se má předseda vlády dostavit na jednání Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Seznámil jsem vás s programem, tak jak jsme ho schválili v minulých dnech. Nicméně samozřejmě jako na začátku každého jednacího dne se ptám, zda má některá z poslankyň nebo poslanců zájem o vystoupení s návrhem na změnu schváleného programu schůze. Nikdo takový není, takže budeme pokračovat tak, jak jsem oznámil na začátku. To znamená, na řadě je bod

 

191.
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2018
/sněmovní tisk 444/

Nejprve dovolte, abych mezi námi přivítal nově zvoleného veřejného ochránce práv pana Stanislava Křečka, který je už tady mezi námi. (Za potlesku přítomných vítá pana Křečka poslankyně Helena Válková.) Připomínám, že projednávání tohoto bodu jsme zahájili ve čtvrtek 23. ledna 2020 a jsme ve stavu, kdy byla přerušena všeobecná rozprava, ve které budeme za chvíli pokračovat. Nicméně na začátku se ptám, zda má zájem vystoupit veřejný ochránce práv Stanislav Křeček v této fázi projednávání? Ano, má. Prosím, pane veřejný ochránce práv, máte slovo.

 

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Využil bych této příležitosti, abych vám poděkoval za své zvolení, které vyvolalo některé reakce, které jsme si ani nepřáli, ani si neuměli představit. Chtěl bych říct, že bychom se Sněmovnou chtěli navázat racionální spolupráci, aby nedošlo k tomu, že zpráva za rok 2018 je projednávána v roce 2020. To ratio už se z toho jaksi vytrácí. Jsme připraveni být prodlouženou rukou Poslanecké sněmovny a dělat všechno pro to, aby Úřad veřejného ochránce práv skutečně sloužil k tomu, co má. Zatím vám děkuji a jsem připraven zodpovědět veškeré dotazy, které by bylo zapotřebí zodpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji vám. Ještě konstatuji, že zprávu znovu projednal petiční výbor. To usnesení petičního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 444/2. A já v této souvislosti, ještě než budeme pokračovat v rozpravě, poprosím zpravodajku petičního výboru, což byla paní poslankyně Helena Válková, aby nás informovala o novém jednání výboru a přednesla návrh usnesení. Prosím, paní zpravodajko.***
Přihlásit/registrovat se do ISP