(10.10 hodin)
(pokračuje Baxa)

Já jsem ale, musím se přiznat, velice zklamán z toho, jaký byl průběh jednání školského výboru. Pan zpravodaj poslanec Bartoň o tom tady hovořil. A ne snad kvůli té diskusi, která tam probíhala a byla velmi věcná, ale především díky tomu, jaký pozměňovací návrh pan profesor Rais, pan profesor Vondrák a paní poslankyně Valachová předložili. Já při vší úctě, prostřednictvím pana předsedajícího vážená paní kolegyně, pane profesore, při vší úctě k vaší kompetenci, k vašim znalostem, kterých si cením a vážím, a vím, že jste v této oblasti lidé znalí, tak prostě považuji váš pozměňovací návrh za pokrytecký. Myslím, že to slovo je adekvátní této situaci, protože, nemýlím-li se, pane profesore, paní kolegyně, vy jste zastánci zavedení povinné maturity z matematiky, v prvním čtení jste takto vystupovali, zdůvodňovali jste, proč by měla být povinná maturita z matematiky zavedena, a vložení pozměňovacího návrhu na to, aby se to rozhodnutí odložilo o dva roky, podle mého názoru je opravdu pokrytecké. Protože sami dobře víte, pan prof. Rais a pan prof. Vondrák, jako vysokoškolští učitelé a paní kolegyně Valachová, která se ve školství dlouho pohybovala, že za dva roky se reálně nic nemůže změnit. Zaznívaly argumenty, že tato doba má být nějakou dobou přechodovou, aby se ještě něco změnilo, tak podle mého názoru se nic reálně změnit nemůže. A co už se tedy vůbec nemůže za dva roky udělat, je zavést ústní povinnou maturitu z matematiky, resp. tu část, která je v současné době jenom písemná, tak rozšířit ji o tu ústní část.

Já nesdílím názor, a chci to takto znovu veřejně říct... (Chvíli se odmlčuje pro hluk a obrací se na předsedajícího.) ... Že podle mého názoru se neučí matematika v českých školách špatně. Já nejsem ten, kdo staví svou argumentaci na tom, že bych v uvozovkách nasazoval psí hlavu učitelům matematiky. Dělají, co mohou. Musíme si také říct, že v leckterých regionech není dostatek kvalifikovaných, ani dokonce aprobovaných učitelů a snaží se v rámci toho systému dobrat nějakého konkrétního výsledku. A to také za rok a půl nebo za dva roky nijak pozměnit nemůžeme, těch učitelů je málo, ti stávající mají limitované možnosti. Stejně tak můžeme vést diskusi o tom, jaká je hodinová dotace matematiky. Ale prostě já jsem si jist ze své praxe, že za dva roky se v tomto ohledu už nic změnit nemůže. A už vůbec podle mého názoru Cermat nedokáže připravit ústní povinnou maturitu z matematiky.

Vím, že se takové návrhy předkládají, vím, že se občas v různých případech různých oblastí objeví návrhy, které jsou, řekněme, spíše vnějškové, než aby měly nějaký konkrétní obsah. Ale mně na tomto pokryteckém návrhu pánů poslanců Raise, Vondráka a paní poslankyně Valachové vadí to, že si tady vlastně bereme jako rukojmí děti, které dnes na středních školách studují nebo které se na ně bezprostředně chystají. Protože jsem přesvědčený o tom, že mají žáci základních škol i ti stávající středoškoláci právo vědět, jak bude vypadat zakončení jejich středoškolského studia, a ten návrh na dvouletý odklad jenom tu situaci znejisťuje.

A já bych chtěl vyzvat vaším prostřednictvím, paní poslankyně, vás, pane profesore vás i nepřítomného pana poslance Vondráka, abyste ještě zvážili to, zda opravdu pozměňovací návrh na dvouletý odklad povinné maturity z matematiky tady nechat projednat a nechat o něm ve třetím čtení hlasovat. Protože já jsem přesvědčen o tom, že je to nejen pokrytecké, ale to je věc vašeho postoje k této věci, ale je to především nezodpovědné vůči těm, kteří se na střední školy chystají nebo tam dnes jsou. Myslím si, že ani do této diskuse nepatří to - já to jenom fakt zmíním - kdy dochází k politicky bizarní situaci, kdy opravdu znalí, kompetentní, vlivní poslanci vládních stran předkládají návrh, který je v rozporu s tím, co předkládá pan ministr Plaga, ale to je vnitřní věc koaliční. Ale zase, tento spor si bere jako rukojmí žáky a studenty základních a středních škol a být to takto nemá.

Zazněly tady v té předchozí diskusi faktických poznámek, bych tak řekl, také věcné argumenty toho, proč by bylo nejlepší zachovat ten stávající stav. Já k tomu přidám ještě jeden názor, který je možná hodně konzervativní, ale myslím si, že do této rozpravy patří, nebo chtěl bych, aby tady zazněl. Já jsem přesvědčen o tom, že bez ohledu na to, jaké se vedou diskuse o smysluplnosti státní maturity jako takové, že současný systém, kdy je povinná maturita z českého jazyka a povinná maturita postavená na výběru mezi matematikou a cizím jazykem, je v zásadě jakžtakž funkční. To si myslím, že je takový adekvátní popis té situace. Velice si cením návrhu, který předložilo ministerstvo, na to, aby se na školní úroveň vrátilo opravování těch v uvozovkách slohových prací, to si myslím, že byl opravdu chybný krok, že byly svěřeny opravovacímu týmu externích hodnotitelů. A pokud by se toto stalo, tak ten stávající systém státních maturit by ještě několik let mohl běžet a těch několik let, na rozdíl od těch vašich dvou, jak bych řekl pokryteckých let, by mohl posloužit tomu, aby se skutečně na základě nějaké primárně odborné diskuse vytvořila představa, jak by mělo vypadat zakončení středoškolského studia resp. které typy škol by měly být do tohoto systému zařazeny, jaké obory atd. Je to diskuse, která se vede dlouho, ale to, že se vede dlouho, neznamená, že by se neměla vést a mělo se na ni rezignovat.

Závěrem si tedy dovoluji ještě jednou vyzvat pány zmiňované poslance a paní poslankyni Valachovou, aby opravdu reálně zvážili to, zda nechat Poslaneckou sněmovnu hlasovat o dvouletém odkladu, který si bere jako rukojmí žáky a studenty středních škol. A chtěl bych, dámy a pánové, ještě to znovu zdůrazním při třetím čtení, zdůraznit ten svůj názor, že zavedení povinné maturity z matematiky nepovede k ničemu, co tady zaznívá jako kroky zlepšující. Naopak si myslím, že jenom obecně nelehkou situaci českého školství zkomplikuje a především do budoucna velmi ztíží možnost provádět jakékoli další změny v českém středoškolském a obecně vzdělávacím systému.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Baxovi. Kolega Čižinský ještě posečká, protože máme dvě faktické poznámky, resp. tři, pana kolegy Raise, paní kolegyně Valachové a pana poslance Dolínka. Nyní pan poslanec Rais s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já se shodnu s panem kolegou předřečníkem, že ten stávající stav byl relativně nejlepší, protože jsme se tady před těmi čtyřmi lety hádali lidově řečeno jak psi a nakonec se našel jakýsi kompromis, který je přijatelný pro všechny. O tom vůbec není sporu, tam souhlasím. Nesouhlasím ale s tvrzením, že to je pokrytectví, co děláme. Já se můžu zeptat, co je větší pokrytectví - odsunout do neurčita platnost té matematiky, nebo tam definovat dva roky? Samozřejmě jsem čekal, komu se to nelíbí, ať řekne čtyři roky nebo něco jiného, ale znovu zdůrazňuji, že už tady byla ta situace, nebo je ta situace, že na to měli ti metodici čas. To je jednoznačné.

Co se týká málo učitelů, protože tady byla ta připomínka k tomu, tak další sněmovní tisk, který máme na starost, se týká právě nahrazení těch 10 tisíc učitelů. Tam se určitě shodneme. Takže není to o těch učitelích. Taky bych tady měl říct - nebo nikdo to tady neřekl, že v těch mezinárodních hodnoceních české školství nijak nepropadá, drží si svoji konstantní nebo mírně zvyšující úroveň a tohleto je všechno v pořádku. Čili bavíme se skutečně o tom, jestli dva roky, tři roky, čtyři roky, nebo nekonečno. Moje zkušenosti jsou, že když tady někdo řekne, že se to odsune, a ještě řekne deset let, tak samozřejmě tady budou úplně jiní lidé a všichni na to zapomenou. Takže to je ten důvod, proč já jsem si myslel, že ty dva roky jsou optimální. Dejte klidně návrh na čtyři roky, ale prosím vás, nějak to limitujte, ať to není donekonečna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě než dám slovo paní Kateřině Valachové, přečtu omluvy došlé předsedovi Sněmovny, a to pana poslance Jana Bartoška od 10.30 do 12 hodin z pracovních důvodů, pana poslance Václava Klause do 11.30 ze zdravotních důvodů a pana poslance Pavla Blažka na dnešní celý jednací den ze zdravotních důvodů.

Nyní faktická poznámka paní poslankyně Kateřiny Valachové. Paní poslankyně, prosím, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP