(10.00 hodin)
(pokračuje Mihola)

Ale opravdu není v tuto chvíli možné tady licitovat nad pěti variantami a čas nám běží. Takže jediná možná varianta - tu, kterou předkládá pan ministr, já ji podporuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v rozpravě s faktickými poznámkami. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený místopředsedo, kolegyně, kolegové, tohle je jeden z mála zákonů, který veřejnost skutečně podrobně sleduje, a lidé se mě ptají: tak už jste to projednali? Už jste to někam posunuli? Protože jejich děti jsou, mnohé z nich, ve třetím ročníku střední školy a nevědí, jak budou příští rok maturovat. Tak to proboha nějak rozhodněme, ať oni si mohou začít vybírat volitelné předměty, mohou vědět, zdali ano, nebo ne matematika, prostě posuňme to nějak dál trošku a nehleďme na tu odbornou nebo politickou stránku věci, ale hleďme na ty budoucí maturanty, které čeká v příštím roce jejich zkouška dospělosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Lukáš Bartoň s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já jako i mnoho opozičních poslanců se připojím k podpoře vládního návrhu oproti těm dvěma rokům, dva roky opravdu nic neřeší. A pokud se bavíme o odkladu na kolik let, tak v momentu, kdy se dostáváme k číslu pěti, tak není potřeba vůbec nic zanášet do zákona, protože za tu dobu bude všechno úplně jinak. Ostatně i včera jsme se u kulatého stolu pobavili o tom, jaký by mohl být model maturity vůbec za deset let, spíše k tomu se ubírat.

Co se týče Strategie 2020, která zde byla zmíněna. Když jeden rok zavedeme strategii, tak říkat dogmaticky za pět let, že se stále tímto musíme řídit, ono musí dojít taky k nějakému zhodnocení, co se stalo za tu dobu. A pokud vezmu hodnocení expertní skupiny Ministerstva školství ke Strategii 2020, tak ta vyloženě varuje před zaváděním, před důsledky, které budou mít zavádění obou dvou povinných předmětů, tedy matematiky i cizího jazyka. Je tam velké varování. A asi dám i slovo panu ministrovi, který určitě doplní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bartoňovi. Nyní s přednostním právem pan ministr školství. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji za slovo. Já jenom doplním, že Strategie 2020, a tak jsem měl připravený svůj příspěvek, do společné části maturitní zkoušky sice uváděla, že chce povinně zařadit matematiku, a to nejdříve od roku 2020, ale - a tady je to důležité - v návaznosti na systémové změny ve výuce tohoto předmětu v základním a středním vzdělávání. Bylo by jednoduché říct, takže jsme navýšili počet hodin a ono se něco událo. Ono se neudálo. Já jsem o těch faktorech, které to ovlivňují, mluvil během prvního čtení. Jenom je rychle zopakuji.

Skutečně chybí učitelé matematiky a je to nejvíce chybějící aprobace v tom systému vzdělávání. Zároveň... To znamená systémová změna, když navýšíte výuku, a já jsem nikdy nekritizoval stávající učitele matematiky, ale spíše jsem říkal, že prostě v tom systému nejsou. A když k tomu načtete i ty další věci týkající se obsahu vzdělávání, to, že dělení počtu hodin a možnosti zkvalitnění výuky dělením na skupiny přes PHmax, tedy počty hodin maximálních, (ke změně) financování regionálního školství dochází od této chvíle, tak než se to projeví - a to je stále ten boj v tom školství. Já chápu, že to řadu lidí zneklidňuje, ale změny v tom školství, když se dělají překotně, nevedou k danému cíli. To znamená, než se projeví v tom systému - ano, na centrální úrovni něco změníte, ale než se projeví v tom systému, zvlášť když jsme tady patnáct dvacet let ty učitele ani neplatili, ani jsme jim nedávali dostatečnou podporu metodickou a další jako stát, a je jedno se dívat, kdo byl zrovna u vlády, tak to pojďme napravit, ale nečekejme, že se to stane během jednoho roku, a už vůbec není cesta, že dáme povinnou maturitu z matematiky jako ten cíl a budeme si myslet, že to napraví. Nechme možnost volby a soustřeďme se na to, abychom dál dávali peníze do toho systému tak, aby tam byli nejkvalitnější lidé a kvalitně učili, protože mají podporu metodickou a další. To je správná cesta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a vyvolal další dvě faktické poznámky, nejdříve paní poslankyně Valachová, poté pan kolega Výborný. Nyní tedy Kateřina Valachová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já se domnívám, že co by úplně nejvíc svědčilo veškerým debatám týkajícím se vzdělávání je poctivost té debaty. A já skutečně jsem vždycky překvapena, když tady od toho pultíku zaznívá, jako kdyby žádné, řekněme, implementační plány na naplnění například cíle společné části maturitní zkoušky jak u gymnázia, středních odborných škol neexistovaly.

Je mi to poněkud trapné rozebírat s ohledem na politické složení Sněmovny i stávající koalice, ale nepřestane mě to, musím říct, udivovat. A já bych byla ráda, kdybychom se někdy na školském výboru, opozice i koalice, protože také nerada dávám vzdělávání nějakou politickou známku nebo barvu, pobavili poctivě o tom, jak jsme daleko v revizi rámcových vzdělávacích programů a revizích oborů středních škol a soustavy, což jsou všechno úkoly programového prohlášení této vlády, a samozřejmě mají kolegové pravdu, že velmi úzce souvisí s tím, jak budeme úspěšní i například z hlediska zavádění uzlových bodů ve vzdělávání, anebo jak budou úspěšní studenti.

Takže to dávám, kolegové, takový námět na školský výbor a bezpochyby ta debata bude velice zajímavá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Valachové i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Výborného. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Kdybych chtěl být jízlivý, tak si rýpnu do fungování této vládní koalice, ale já mám pocit, že tady jde o podstatnější a důležitější věci.

Já s veškerým respektem, vaším prostřednictvím k paní kolegyni Valachové. Je asi úplně zbytečné se tady teď zaobírat tím, co bylo za ministryně Valachové, ministra Fialy nebo co je za ministra Plagy. Já myslím, že zodpovědností vůči žákům, zodpovědností vůči veřejnosti, rodičovské veřejnosti, vůči školám, managementu, ředitelům je znát stav dnes, to znamená v březnu roku 2020, a tomu přizpůsobit naše rozhodování a jednání. Co mělo být a podobně nechme stranou, my řešíme aktuální stav. A z mého pohledu ten zodpovědný přístup je ten, se kterým přichází současné Ministerstvo školství a pan ministr Plaga.

A jedna věc, která tady nezazněla. Pokud se tady bavíme o té matematice, tak přátelé, dobře si přečtěte, co v tom zákoně a v té novele je. Mimo jiné se Matematika+ převádí z pokusného ověřování do režimu nepovinné maturitní zkoušky. Nikomu nebrání, žádné vysoké škole nebrání si dát do podmínek přijímacího řízení složení maturitní zkoušky Matematika+, které je skutečně echt kvalitní a na úrovni, do podmínek přijímacího řízení, a to na nějaké úrovni, a tím zohlednit ten žádný výstup kvality matematiky při přijímacím řízení. To dneska samozřejmě možné je, nebo bude, pokud bude přijata ta novela tak, jak ji máme dnes na stole. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a pokračujeme v rozpravě. První přihlášený je pan poslanec Martin Baxa, který je připraven vystoupit, po něm pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji. Dobrý den, pane místopředsedo. Dámy a pánové, milí hosté, já si dovolím vlastně jenom krátce komentovat situaci, která nastala. Myslím si, že v prvním čtení jsme vedli opravdu velmi zodpovědnou rozpravu, ve které především zaznívaly argumenty pro versus proti tomu vládnímu návrhu, tedy argumenty pro to, zda má být reformována maturitní zkouška jako taková, zda má být zachována stávající volba mezi povinnou maturitou z matematiky a cizím jazykem, zda má být zjednodušena ta samotná forma zkoušky, to znamená, zda mají zůstat pouze didaktické testy, a myslím si, že by si to vážnost toho tématu určitě zasloužila, zejména očekávání studentů středních škol, ať už těch stávajících, nebo těch, kterých se střední školy týkají. Byla tomu vlastně relevantní.***
Přihlásit/registrovat se do ISP