(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miholovi. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Pokud nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že jsem neřídil celou dobu tento bod, ptám se pana zpravodaje, jestli padl nějaký návrh k hlasování. Já jsem ho nezaznamenal. Pokud ne, tak mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi Plagovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 16.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

17.
Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase
a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 317/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Stanislav Grospič. Než se ujme slova, konstatuji, že jsme v prvém čtení přikázali výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru, usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 317/1 a 2. Požádám také pana poslance Beitla, který už je u stolku zpravodajů, aby své místo zaujal, a prosím také pana kolegu Petra Pávka, který je zpravodajem hospodářského výboru, aby byl připraven ke své zpravodajské zprávě.

Nyní tedy požádám o slovo zástupce navrhovatelů. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dovolte, abych velice krátce uvedl jenom tisk číslo 317, kde se jedná o poslanecký návrh, a byl předložen do Poslanecké sněmovny 1. listopadu 2018. Návrh je velice jednoduchý. Týká se novelizace zákoníku práce, kde se navrhuje jednoduchá úprava, aby se v odstavci platného znění zákoníku práce v § 213 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. nahradila slova "čtyři týdny" slovy "pět týdnů". Ten návrh se týká základní výměry kalendářní dovolené.

Já bych si tady jenom stručně dovolil připomenout, že je zřejmé, že současná právní úprava, tak jak je uvedena v našem právním řádu i v zákoníku práce, poškozuje svým způsobem zaměstnance zaměstnavatelů provozujících podnikatelskou i nepodnikatelskou činnost oproti zaměstnancům, kteří jsou zaměstnáni podle § 109 odst. 3 zákoníku práce a nárokovou délku dovolené mají tito zaměstnanci o týden kratší. Předkládaný návrh rozdíl v nárokové délce základní výměry dovolené smazává, když stanovuje základní výměru dovolené nejméně pěti týdnů. Zároveň zůstává zachována možnost odložení dovolené ze strany zaměstnavatele, případně individuální či kolektivní smlouvou, případně vnitřním předpisem či rozhodnutím zaměstnavatele. Předkládaný návrh se nedotýká délky stanovené dovolené pedagogických pracovníků, akademických pracovníků a pracovníků vysokých škol. Tady bych chtěl ještě jenom podotknout, že narovnává tu současnou asymetrii, kdy máme v České republice několik kategorií zaměstnanců, pracovníků, kteří požívají nárok na různou délku základní výměry kalendářní dovolené, a považujeme tuto změnu za zásadní, zvlášť v době, kdy se neustále hovoří o tom, že by se mělo přistoupit k nějakým variantám zkrácení třeba pracovní doby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za úvodní slovo panu poslanci Grospičovi. Požádám o zpravodajskou zprávu pana poslance Petra Beitla, aby nás informoval o jednání v garančním výboru, případné pozměňovací návrhy... (K řečnickému pultu se postavil poslanec Pávek.) A pan kolega Pávek byl rychlejší. Nejdříve prosím tedy výbor garanční, abychom dodrželi hierarchii jednacího řádu. Pan poslanec Beitl je připraven ke své zpravodajské zprávě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já děkuji za slovo. Mohu navázat na kolegu Grospiče v tom, že sice ten návrh tady máme, leží tady, ale ten návrh nebyl dopředu projednán s těmi, kterých se to dopředu dotýká, a to jsou ti, kteří pracovní místa vytvářejí a výplaty a dovolené platí. Proto mám ve své zprávě vyjádření relevantních organizací, se kterými dle mého to být projednáno mělo.

Začnu Hospodářskou komorou. Ta prohlašuje, že to, že zákoník práce ani podmínky pracovního trhu nejsou asymetrické, považuje za dobré, protože v tom fungují nejenom takové benefity jako dovolená, ale i mnoho dalších. Hospodářská komora upozorňuje především na to, že tímto krokem by náklady zaměstnavatelů vzrostly až na 35 mld. korun za rok. Dále upozorňuje na to, že samozřejmě když si to přepočítáme na dny v roce, tak na každého padesátého zaměstnance by muselo vzniknout nové pracovní místo, a kde ty zaměstnance hledat, zvláště v době, kdy máme tak rekordně nízkou nezaměstnanost, jakou nyní Česká republika má, na to ten návrh také neodpovídá.

Další negativní vyjádření, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Neproběhla diskuse odborná ani hlubší ekonomická analýza. Benefity dávají prostor pro kolektivní vyjednávání. Podotýká také, že podnikatelský sektor je pod tlakem řady negativních opatření, která jsme jim nadělili nebo jim je nadělila doba, zvyšování minimální mzdy, karenční doba, všechny vlny EET, změna termínu pro vratku DPH, administrativa spojená s exekucemi. A opět připomíná, že nejsou zdroje pracovních sil.

Další negativní vyjádření od Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů České republiky. Ta toto opatření označuje jako nesystémové, protože se připravuje vládní novela zákoníku práce. Proto nepokládá za nutné schvalovat dílčí úpravu. Mluví o prohloubení problémů v zemědělství a v ostatních oborech, ve kterých zaměstnanci nestíhají v podstatě vyčerpat ani stávající dovolenou. Rád bych podotkl i to, že u velkých stávajících zaměstnavatelů, kteří už těch pět týdnů dovolené mají, se samozřejmě daleko lépe ta dovolené administruje jako benefit než něco, co je dané zákonem, protože to má samozřejmě vazbu na nemocenskou, na výpovědi, na další věci, které pracovní smlouva přináší, a i oni preferují, aby zákoník práce zůstal flexibilní, nedělali jsme ho rigidní, kam směřuje návrh tohoto zákona.

Dámy a pánové, v tuto chvíli děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji výboru pro sociální politiku a nyní požádám pana poslance Petra Pávka za hospodářský výbor o jeho zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, aniž bych zacházel do podrobností, chci vás seznámit se stanoviskem hospodářského výboru, který navrhl zamítnutí této novely. Takže já se potom přihlásím ještě v podrobné rozpravě k návrhu na zamítnutí. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byly zpravodajské zprávy. Otevírám obecnou rozpravu, nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Ano, hlásí se zpravodaj výboru pro sociální politiku, teď už jako v rozpravě, pan poslanec Beitl. Prosím, pane poslanče, nyní vaše vyjádření.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji. Já ještě doplním to své vyjádření, zapomněl jsem na podstatnou věc, že výbor pro sociální politiku jako garanční doporučuje ten zákon neschválit.

Já bych snad ještě z tohoto místa rád doplnil nebo zareagoval na slova kolegy Grospiče, který řekl, že ta nerovnost poškozuje zaměstnance, kteří nemají ve svých smlouvách takovou dovolenou, jako mají ti ostatní. Vrátil bych se k tomu, o čem jsem mluvil. Pracovní trh a zákoník práce by měly být flexibilní. Ty doby, kdy to bylo rigidní a všichni to měli stejné, jsou zaplať pánbůh za námi. Kolegům zleva to možná trošku chybí, ale já si myslím, že pracovnímu trhu to jenom prospěje, a samozřejmě každý zaměstnanec dneska má právo si hledat zaměstnání s takovými benefity, které jsou mu šité na míru a které mu vyhovují.

Dále bych rád zmínil i to, že ve vztahu k těm negativním dopadům na podnikatelský sektor, o kterých jste mluvil, žádná ekonomická krize nemá před sebou rok nebo nějaké období auto s blikačkou "blíží se krize". Ty krize fungují jako domino, když padne první kostka, tak se za ní řítí ostatní. Vztáhl bych to k tomu, o čem jsme se tento týden bavili, problém s koronavirem. Představme si skutečně, že by takový nebo jiný problém dopadl na naše hospodářství, že by ty karantény se rozjely po firmách. Dokážete si představit, co by to s nimi udělalo? A pokud jim naložíme ještě takovýmito opatřeními, tak opravdu velmi výrazným způsobem snižujeme obranyschopnost celého toho systému, a tím poškozujeme v podstatě potom i všechny zaměstnance.

Já ze všech těchto důvodů navrhuji zamítnutí tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP