Úterý 24. března 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

1.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
/sněmovní tisk 784/ - zkrácené jednání

Jsme ve zkráceném jednání, které dnes podruhé otevírám. A protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po druhém čtení, zahajuji třetí čtení předloženého návrhu zákona a očekávám, že zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Jana Pastuchová bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám.

Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Mám tu faktickou poznámku pana poslance Výborného, ale předpokládám, že to není k věci. Takže pokud se nikdo další do rozpravy v tuto chvíli nehlásí, tak rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není. Mám za to, že návrh na zamítnutí nezazněl, takže budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích a legislativně technických úpravách. Prosím zpravodajku, paní poslankyni, aby nás seznámila s návrhem procedury.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem procedury tohoto sněmovního tisku 784. Budu číst: Za prvé, návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny.

Za druhé, A1, bude-li přijat, budou nehlasovatelné E1 a C2. Nebude-li přijat, budeme hlasovat E1. Bude-li přijat, je nehlasovatelný C2. Nebude-li přijat, budeme pokračovat hlasováním C2.

Jako další se bude hlasovat B1. Dále A2 a A3. Budou-li tyto přijaty, budou nehlasovatelné návrhy E2 a C1, obě varianty. Nebudou-li přijaty, budeme hlasovat E2. Nebude-li přijat, hlasujeme C1, varianta A. Nebude-li přijat, hlasujeme C1 variantu B.

Dále budeme hlasovat B2. Bude-li přijat, jsou nehlasovatelné E8 a E9. Nebude-li přijat, budeme hlasovat E8. Bude-li přijat, je nehlasovatelný E9. Nebude-li přijat, budeme hlasovat E9.

Dále budeme hlasovat E7. Bude-li přijat, je nehlasovatelné E6, FII a G. Nebude-li přijat, budeme hlasovat E6. Bude-li přijat, jsou nehlasovatelné FII a G. Nebude-li přijat, budeme hlasovat FII. Bude-li přijat, je nehlasovatelný G. Nebude-li přijat, budeme hlasovat G.

Další hlasování je FI a FIII.

Další hlasování je C3. Bude-li přijat, je nehlasovatelný E4. Nebude-li přijat, hlasujeme E4.

Dále hlasujeme G, E3, E5 a jako poslední návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To je dlouhá procedura. Já se zeptám, jestli jsou s ní všichni dostatečně seznámeni v tuto chvíli, případně jestli ji chtějí slyšet ještě jednou nebo jestli má někdo nějaké protinávrhy. Není tomu tak, tak já doufám, že to zvládneme společně. Nechám samozřejmě proceduru schválit. Ještě svolám kolegy do sálu, a pokud nikdo nic nenamítá, tak je zde žádost o odhlášení, tak vás nejdříve odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Děkuji, a až se nám počet přihlášených ustálí, tak budeme hlasovat o schválení procedury...

 

Vypadá to, že se nám počet ustálil, takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 30 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 98, proti nikdo. Procedura byla přijata.

 

Prosím paní zpravodajku o představování jednotlivých návrhů a uvádění jednotlivých hlasování a také o sdělování stanoviska, pokud nějaké je.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já sdělím vždycky úplně strašně krátce, kdo pozměňovací návrh podal, a jedním slovem, o čem to je. Myslím, že jednotliví poslanci za kluby jsou s tím seznámeni.

Takže návrhy legislativně technických úprav nebyly podány, tedy o tom nebudeme hlasovat. A budeme hlasovat o A1. Jenom bych chtěla říct, že tento pozměňovací návrh je v usnesení výboru, protože byl schválen výborem sociální politiky. Je to pozměňovací návrh pana poslance Romana Sklenáka a jedná se o děti nad 13 let, první stupeň školy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Výbor toto doporučuje, jestli jsem to pochopil. (Zpravodajka: Doporučuje.) A stanovisko ministerstva? (Ministryně Maláčová: Souhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 31 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Protože jsme tento návrh přijali, jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy pod písmenem E1 a C2. Dostáváme se tedy k pozměňovacímu návrhu B1, což je načten pozměňovací návrh pana poslance Koláříka a je to měsíční výplata. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování pořadové číslo 32 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 44, proti 9. Návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Jako další budeme hlasovat pozměňovací návrh A2 a 3.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec k hlasování? (K poslanci Bendovi, který mimo mikrofon konzultuje se zpravodajkou.)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat A2 a A3 společně. Je to podaný návrh, který byl schválen výborem, a je to můj pozměňovací návrh ohledně střídání dětí a měsíční výplaty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Zpravodajka doporučuje.) Pardon. (Ministryně má stanovisko souhlasné.)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Střídání rodičů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování pořadové číslo 33 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 33 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Protože byl přijat, jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy E2 a C1, obě varianty - A i B. Dostáváme se k hlasování B2. Návrh je načten panem poslancem Koláříkem a jedná se o DPP a DPČ - jestli to stačí? Stanovisko výboru nedoporučující. (Nesouhlasné hlasy z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Projednával tento tisk výbor?

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Projednával. (Opět nesouhlasné hlasy z pravé části sálu. Poslanec Benda konzultuje se zpravodajkou mimo mikrofon.) Dobře, bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. (Poslanec Benda opět mimo mikrofon konzultuje se zpravodajkou.) Kdo je proti? Děkuji.

hlasování pořadové číslo 34 bylo přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 27. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Protože byl návrh zamítnut, budeme hlasovat o E8, kde je to pan poslanec Jurečka. Zase DPČ, DPP - 263 korun na den. Bez vyjádření.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 35 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 35 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 44, proti 2. Návrh také nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Další budeme hlasovat E9. Je to zase pan poslanec Jurečka - DPP, DPČ - 486 korun za den. Nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 36 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 44, proti 4. Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Další hlasujeme E7. Pan poslanec Jurečka - navýšení na 100 %. Nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 37 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 26, proti 46. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Protože nebyl přijat, hlasujeme E6 - pan poslanec Jurečka - navýšení na 80 %. Bez vyjádření.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 38 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 3. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Protože nebyl přijat, budeme hlasovat F římská dvě - pan poslanec Bauer - navýšení 80 %. Bez vyjádření.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 39 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 39 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 42, proti 2. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Protože nebyl přijat, hlasujeme G - paní poslankyně Pekarová Adamová, taktéž navýšení 80 %. Bez vyjádření.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 40. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 40 bylo přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 1. Návrh byl zamítnut.

 

Já slyším ze sálu, že je nesouhlas s tím, že hlasujeme tři stejné návrhy, ale proceduru jsme schválili. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Další budeme hlasovat F římská jedna (?) a F římská III - pan poslanec Bauer, navýšení na 15 let. Nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 41 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 40, proti 40. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat C3, který načetl pan poslanec Bartoš, OSVČ 15 let. Nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 42 bylo přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 41, proti 35. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat E4 - pan poslanec Jurečka, OSVČ 770 korun na den. Nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 43 bylo přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 41. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat D paní poslankyně Šafránkové, rozšíření okruhu osob o prarodiče, babičky, dědečky. Nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 44 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 40. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat E3 - pan poslanec Jurečka, kde se navrhuje, aby pečující osoby měly nárok na ošetřovné i tehdy, pokud se rodiče dítěte dohodnou, že dítě do mateřské školy po dobu trvání mimořádných opatření nebude docházet např. z preventivních důvodů, a že po dobu trvání mimořádného opatření není předškolní vzdělávání povinné. Nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 45 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 47. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat E5 - pan poslanec Jurečka a týká se to vojáků, pozměňovací návrh ohledně vojáků, jestli to takhle stačí kolegům. (Bez námitek.) Nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 46 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 18, proti 43. Návrh nebyl přijat. To by měly být všechny návrhy.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy a měli bychom hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, já přednesu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, podle sněmovního tisku 784, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 47 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 97, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a děkuji zpravodajce i navrhovateli. (Zpravodajka děkuje.)

 

Pan poslanec se hlásí s přednostním právem.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já bych chtěl, kolegyně, kolegové, poděkovat, ale na druhou stranu vyjádřit určitou lítost nad tím, že se nakonec nepodařilo, byť to tady bylo třikrát v různé formě navrhováno, zvýšit to ošetřovné u zaměstnanců na těch 80 %, to stejné u lidí, kteří mají DPP, DPČ, je to několik desítek tisíc lidí, a ani to, že jsme nepodpořili podporu živnostníkům. Mě to mrzí, protože ano, těmto lidem nebude v příštích týdnech líp. Je to škoda a já doufám, že se to podaří co nejdříve. Já bych rád, aby vláda ten návrh přinesla klidně příští týden nebo přespříští, protože ta situace teď pro lidi bude velmi těžká.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A já v tuto chvíli končím tento bod. Paní ministryně má samozřejmě možnost vystoupit s přednostním právem.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já bych na to chtěla zareagovat. Já bych chtěla upozornit, že doposud jsme měli ošetřovné 9 dnů. Nyní prodlužujeme na celou dobu trvání zavření škol. To může trvat týdny a dlouhé měsíce. Já chci upozornit, že se nejedná o 60 %, ale o 60 % redukovaného vyměřovacího základu. To znamená, jak jsme si říkali, u mzdy do 25 tisíc je to v podstatě 70 % nebo více. A je důležité říci, že Ministerstvo práce a sociálních věcí velmi pečlivě sleduje příjmovou situaci domácností, a pokud zjistíme že dochází ke značnému propadu příjmů rodin, který nejsou schopné zvládnout, tak to navrhneme jako vláda. Ale také je potřeba říci, že jsme nastartovali program Antivirus a prioritou je teď záchrana pracovních míst. V příštích měsících ten program bude stát desítky miliard korun. A jestli se máme rozhodovat mezi vyšším ošetřovným pro rodiny - a ta rozhodování jsou těžká - nebo záchranou pracovních míst a nastartováním této ekonomiky, tak vás prosím, abychom byli v tomto jednotní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Stanjura se také hlásí s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kdyby paní ministryně nespustila politickou debatu, tak jsme mohli být u dalšího zákona, ale budiž. Buďme jednotní. Jsme na jedné lodi. Mysleme všichni pozitivně a stejně...

Ani jeden návrh opozice neprošel. Ani jeden! Tak jsme na té jedné lodi. (Ministryně namítá mimo mikrofon.) Ne, dva návrhy - poslance za sociální demokracii a poslankyně z hnutí ANO. To není ani jeden opoziční. Ano, dva návrhy vládních poslanců prošly. Ale já je nekritizuji, my jsme je podpořili. Na rozdíl od vás. My jsme posuzovali návrhy podle obsahu, a ne podle toho, kdo to navrhl. Buďme na jedné lodi. Buďme jednotní. Ale hlasujte pouze pro vládní návrhy! Děkujeme pěkně. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Pekarová Adamová se také přihlásila s přednostním právem. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Mě také paní ministryně vyprovokovala k reakci, protože tady se dává "buď, anebo", a to mezi zachováním pracovních míst, anebo pomocí rodinám, které se nezaviněně (s důrazem) dostaly do té situace a které budou mnoho týdnů - 9 dnů srovnávat s těmi mnoha týdny - možná měsíců opravdu závislé na této dávce. Tak pokud chceme dávat "buď, anebo", tak já vám dám, paní ministryně, jeden tip. Třeba takové slevy na jízdné můžete prostě zrušit a tyto peníze alokovat těm rodinám, a to už teď. A můžete jim skutečně pomoci překlenout ty nejhorší okamžiky a nečekat, až budou muset chodit na pracovní úřady žádat o dávky hmotné nouze. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A já bych se posunul k dalšímu bodu naší schůze, což je druhý bod.

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP