(11.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Teď bych poprosil k bodu, který projednáváme, to je stanovení legislativní nouze, o vystoupení po dohodě z grémia vždy zástupce každého z politických klubů podle velikosti. Za klub ODS vystoupí pan místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ODS Petr Fiala. Poprosím ostatní kluby. Už jsem vyslal rychlého posla a mám už tedy i ostatní vystupující. Děkuji.

Prosím, máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, potřebujeme jednat rychle, potřebujeme jednat účinně a já budu respektovat krizový režim i zde v Poslanecké sněmovně, a proto shrnující politické slovo Občanské demokratické strany k programu dnešního jednání zredukuji do pouhých patnácti vět.

Považujeme za správné, že vláda přišla s balíkem ekonomické a sociální záchranné sítě, a oceňujeme, že ho oproti původním záměrům z minulého týdne ještě rozšířila, protože lidé i firmy budou potřebovat peníze. Vítáme, že vláda zahrnula i některé návrhy ODS, jako je například odklad platby daně z příjmů, zavedení určité podoby kurzarbeitu nebo prodloužení doby ošetřovného. Občanská demokratická strana předložené návrhy vlády podpoří a vyzývám vládu a vládní většinu, aby se stejně zodpovědně a vstřícně zamyslela nad pozměňovacími návrhy, které dnes budeme předkládat.

ODS očekává, že vláda v krátké době přijde s dalším balíkem opatření pro lidi a pro firmy, které během několika málo dní a příštích týdnů pocítí první náraz krize, který bude těžký a který dnes předložené vládní návrhy zcela nepokryjí. Stát nesmí nechat lidi bez pomoci, proto Občanská demokratická strana bude podporovat přijetí druhé sady opatření, která by měla Poslanecká sněmovna projednat co nejdříve a která by měla podle našeho názoru obsahovat mimořádnou finanční pomoc zaměstnancům, osobám samostatně výdělečně činným i malým firmám, jako například mimořádnou jednorázovou dávku zaměstnancům i OSVČ v době krizí. Nic si ale nenamlouvejme. Už před začátkem této krize se státní rozpočet vyvíjel nepříznivým způsobem a směřoval k mnohem vyššímu než původně plánovanému deficitu. Od vlády proto také souběžně očekáváme, že kromě pomoci lidem přijde v krátkém čase s konkrétními návrhy, jak zredukovat výdaje státu v oblastech, které se v poslední době zvětšovaly a které redukci snesou.

Jsem si jist, že vedle tohoto prvního balíčku, se kterým dnes vláda přišla, a kromě druhého balíčku, který sem musí přijít v krátkém čase, potřebujeme i širší plán, jak budeme existovat a fungovat nejen pár týdnů, ale i několik měsíců a také by takový plán měla vláda co nejrychleji předložit.

Tolik osm vět k dnešnímu programu a přidám ještě sedm vět o budoucnosti. Vláda měla a má plnou podporu opozice, přinejmenším pokud mohu mluvit za Občanskou demokratickou stranu, v radikálních opatřeních, která jsou omezující a krátkodobě nezbytná. Zároveň ale vyzývám vládu a celou exekutivu, které dnes mají silné pravomoci, aby ani na okamžik nepodlehly opojení moci, ani myšlence, že opozice má pouze mlčet, ani strašení lidí, že třeba hranice budou uzavřené několik let, protože na to nemá nikdo mandát. Kromě ochrany zdraví a podpory lidí a firem v tomto těžkém období musíme zvláště my v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky chránit ústavní procesy a demokratické svobody. A jsem rád, že pan premiér se tady k tomu přihlásil. Pandemie je bezprecedentní hrozba, přesto si chraňme to, co nás dělá úspěšnou a svobodnou zemí. Mysleme na demokratické principy a svobody a na lékárnických vahách zvažujme ta opatření, která jsou nyní nezbytná a která je omezují. Nezvykejme si na ně a odstraňme je v první chvíli, kdy to bude možné.

Dámy a pánové, jsme si vědomi své odpovědnosti a podpoříme dnes všechna opatření, která pomohou lidem a firmám k překonání této krize. Tady platí, že musíme postupovat společně a rychle. Občanská demokratická strana je k tomu připravena. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Poprosím o vystoupení zástupce klubu pirátské strany, předsedu strany pana poslance Bartoše.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající, pane premiére, zástupci vlády, já bych chtěl poděkovat za to, že vláda již před 14 dny zahájila diskusi se stranami ve Sněmovně, nejen tedy s koaličními partnery, ale i s opozicí. Myslím si, že ty dvě schůzky, které proběhly, zejména ta první, byly inspirativní i pro vládu, a jsem rád, že řada těch návrhů, které byly navrhovány, dostála i sluchu šéfů a šéfky některých resortů a ty se promítly do tohoto prvního balíčku, který dnes Sněmovna bude projednávat.

Já bych - a vím, že ta situace je obtížná a věci se dějí velmi rychle - chtěl požádat, pokud i třeba již je nějaký návrh ve fázi téměř hotové, zda by mohl být konzultován nebo poskytnut s důvěrou i poslancům, kteří se tím zabývají v rámci svých resortů nebo výborů, zejména ta věc z poslední doby týkající se školství. Skutečně bylo velmi náročné probrat všech 54 nebo kolik paragrafů během tak krátké doby, ale podařilo se a já děkuji lidem ve výboru, který se tím zabýval, že se tím i dnes prokousali.

Já bych chtěl - a jsem rád, že i tady pan premiér nás vyzval k užší spolupráci, zejména týkající se třeba i toho krizového štábu - chtěl zdůraznit, a vím, že na úrovni komunální politiky nebo na úrovni krajů v regionech to ti lidé vnímají a solidárně si pomáhají, ale skutečně bychom se také měli výrazněji zaměřit na skupiny, které jsou v tuto chvíli vyloženě ohrožené. My se často díváme i v návrzích, řekněme, na toho běžného člověka, který v tuto chvíli buďto může pokračovat ve výkonu své práce, nebo je nějakým způsobem omezen, ale nastalá situace týkající se výkonu jak třeba úřadů práce, či sociálních služeb je skutečně tristní a je řada lidí, a ve studii, která byla zveřejněna na konci roku, Rozděleni svobodou se hovořilo o 40 % lidí v české populaci, kteří jsou v tuto chvíli na nějaké kritické hranici pádu do chudoby a strádají. A na tyto je potřeba pamatovat také. Například je důležité, a myslíme si, že už to bylo dobře rozjednáno, akutně řešit problém lidí v exekucích nebo lidí, kteří velmi rychle mohou být v nějaké finanční situaci, kdy nebudou moci dostát svým standardním požadavkům na život v nájmu, ale i třeba dluhům, které tak vznikají. Určitě bychom se v dalším balíčku měli podívat na to, jakým způsobem by byl uplatňován insolvenční zákon, protože řada firem nemůže v tuto chvíli hradit své pohledávky. Já mám hodně informací z regionů, týká se to i třeba Ministerstva práce a sociálních věcí. Skutečně řada lidí se teď obrací na systém o pomoc a musíme určitě v tomto režimu zajistit, aby docházelo k řádnému vyplácení všech dávek a aby si na ně lidé mohli sáhnout.

Další velká otázka, a jsou to skutečně ty nejohroženější skupiny, už v tuto chvíli má Česká republika velké množství lidí bez domova. V tuto chvíli to řeší města na nějaké své úrovni, třeba jsou prázdné hostely, protože cestovní ruch je v útlumu. Měli bychom se i obrátit nebo nějakým způsobem systematicky řešit možnost podpory lidí bez domova například skrze registr nebo ten slavný systém, kde jsou ty jednotlivé budovy v majetku státu, i třeba vytipovat nějaké možné objekty pro lidi, kteří jsou v rizikové skupině, nemají možnost někde zůstat v karanténě a jsou vlastně na ulici a jsou touto epidemií ohroženi.

Já bych chtěl požádat, a nebudu teď jmenovat oblast OSVČ, ostatně to tady zaznělo a já i z těch debat s ministerstvy vím, že je shoda na tom směru té podpory, ne vždy na míře nebo způsobu, ale chtěl bych skutečně apelovat, aby se, řekněme, zprůchodnila komunikace týkající se návrhů zákonů a opatření mezi zástupci vlády a poslanci v Poslanecké sněmovně, nejen opozičními poslanci, protože když se bavíme s kolegy, často se některé informace stejně jako my dozvídají z tiskových konferencí, a aby se tedy zákony, které budou měnit prostředí v České republice pravděpodobně na poměrně dlouhou dobu, schvalovaly jako zákony, ne jako rozhodnutí jednotlivých ministrů. Myslím si, že ta diskuse je velmi důležitá, protože i ty postřehy a parametry v jednotlivých resortech můžeme napoprvé udělat společně a správně, ne potom ty věci měnit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP