(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní předsedkyni rozpočtového výboru.

 

Dovolte mi, abych opravil svoji chybu, protože jsem na začátku tohoto bodu nenechal hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že i nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, sněmovní tisk 788 ve zkráceném jednání. Jestli mi tu chybu odpustíte, dám o tom hlasovat v hlasování pořadové číslo 12, a pak budeme pokračovat.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 12 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 12 ze 102 pro 67, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Takže jsme tu procedurální chybu napravili a můžeme tedy vzít na vědomí, že paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová přednesla svoje úvodní slovo, zpravodajka přednesla zpravodajskou zprávu a my se musíme vypořádat s tím, co navrhl rozpočtový výbor, to znamená, že v obecné rozpravě, je to usnesení, které bylo jako bod č. 1, to znamená, že za klub vystupuje vždycky jeden se stanoviskem v obecné rozpravě a řečnická lhůta je pět minut podle § 99 odst. 7 jednacího řádu. To teď budeme hlasovat, a zda povedeme rozpravu obecnou. Ta je ale navržena. Já vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

Eviduji přihlášky s přednostním právem pana poslance Stanjury, Fialy a Michálka.

 

Pokud jste se všichni přihlásili, můžeme v hlasování pořadové číslo 13 rozhodnout, že budeme vést obecnou rozpravu v rozměru, který rozhodl rozpočtový výbor.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 13 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 76 pro 61 poslanec. Návrh byl schválen. Já tedy ještě konstatuji usnesení, to znamená, že Poslanecká sněmovna schválila, že o návrhu zákona se koná obecná rozprava s tím, že v ní vystoupí pouze zástupci jednotlivých poslaneckých klubů se svým stanoviskem. To je usnesení, které jsme schválili, a podle tohoto usnesení se tedy budeme řídit.

 

Zahajuji rozpravu obecnou. První přihlášený je s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, za náš poslanecký klub myslím, že ani nevyužiji těch pěti minut.

Za prvé chci poděkovat paní ministryni, že změnila názor. Ještě minulý týden říkala, že to nejde. My jsme přesvědčeni, že to jde. Chci ale říct, že ten návrh vlády není dostatečný. Myslím si, že živnostníci a drobní podnikatelé budou mít úplně jinou starost, až skončí nouzový stav, aby vůbec nějaké tržby měli, ne jestli se budou elektronicky evidovat.

My jsme připravovali pozměňovací návrh, který je obsažen ve sněmovním dokumentu 4638, který ve třech variantách modifikuje vlastně v § 1 odst. 2 dobu odložení třetí a čtvrté vlny, a to na dvanáct, devět nebo šest měsíců. Samozřejmě preferujeme dvanáct měsíců. Tento návrh hlasoval dopoledne, nebo ráno, rozpočtový výbor. Neprošel. Když jsem tu zprávu dal na sociální sítě, tak mnozí živnostníci použili to okřídlené, protože se tam psalo, že poslanci hnutí ANO, sociální demokracie a KSČM to odmítli, a napsali mi: "Nebuď slušnej, řekni jména." Já ta jména tady neřeknu. Já si myslím, že každý může dostat druhou šanci. Rozhodne Sněmovna jako celek, a pak ta jistina prostě bude veřejná pro všechny.

Chtěl bych vás požádat, abyste upřednostnili zájmy živnostníků a drobných podnikatelů před nějakou koaliční smlouvou a politickou dohodou. Myslím, že je to rozumné. Odložení o dvanáct měsíců nebude mít žádný dramatický dopad na státní rozpočet a uleví to těm, kteří mohou mít největší problémy ze všech. Myslím si, že když se nad tím poctivě zamyslíte, a jsem přesvědčen, že ti živnostníci se obracejí na všechny... (Poslanec se odmlčel kvůli hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane předsedo. Požádám sněmovnu o klid. Diskuse veďte prosím v předsálí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že ty maily od těch živnostníků dostáváme všichni napříč politickým spektrem, kde vás žádají buď o zrušení třetí a čtvrté vlny, nebo odložení alespoň o ten rok.

Já chci za náš klub avizovat, že podpoříme návrh klubu Pirátů, který určitě představí pan poslanec Ferjenčík, který navrhuje zrušit třetí a čtvrtou vlnu. Pokud to neprojde, tak budeme hlasovat pro odložení o dvanáct, případně devět, případně šest měsíců. Chtěl bych vás všechny poprosit, abyste tak udělali, abyste opravdu pečlivě zvážili, zda to je ta věc, kterou naši drobní podnikatelé, živnostníci a také lékaři mají řešit například už v srpnu nebo v září. Uvidíme, kdy skončí ten stav nouze. Přijde nám to velmi jednoduché, velmi praktické a velmi pragmatické. Já bych se za to přimlouval jménem ne Občanské demokratické strany nebo občanských demokratů, ale jménem všech statisíců drobných podnikatelů a živnostníků, kterým vlastně ze dne na den skončily tržby. Nepřikládejme jim další zbytečnou povinnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Nyní pan poslanec Radim Fiala. Připraví se pan poslanec Michálek, poté pan kolega Jurečka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi krátce stanovisko hnutí SPD. Velmi krátce se musím vrátit k tomu, že my jsme v SPD tyto návrhy nikdy nepodpořili v žádném čtení, ani když se vrátily ze Senátu, a říkali jsme, že zavedení EET je prostě nesmysl hlavně pro ty nejmenší živnostníky a podnikatele. Teď se to samozřejmě potvrzuje. V době, kdy vláda chce pomoci, a já to velmi oceňuji, živnostníkům a těm malým podnikatelům, tak říká, že jim to EET prostě odloží. Nicméně tím je stejně neuchrání od toho, aby mysleli na to, že si musí pořídit už nějaké přístroje, že to musí zapnout a že prostě toto musí za nějakou dobu, za nouzový stav plus tři měsíce, zapojit, a pokud nechtějí být penalizováni, tak aby to prostě po těch třech měsících po nouzovém stavu začali plnit.

Já si myslím, paní ministryně, že by pro všechny bylo lepší a všichni by si oddychli, kdybychom měli třeba paušální daň. Já souhlasím s tím, že daně se platit musí a mají. Záleží, jestli je bude mít kdo v této ekonomické krizi, která nás bohužel asi čeká, a ty živnostníky, platit. A faktem je, že oni budou přemýšlet úplně o jiných věcech. Takže my jsme navrhovali paušální daň a myslím si, že teď by bylo jednoduché, kdybychom řekli dobře, tak do nějaké doby tu paušální daň odpustíme, promineme a podobně, dalo by se s tím daleko lépe pracovat, než se teď bude pracovat s celou tou vlnou EET, která má začít.

Takže na začátku jsem řekl, že jsem také rád, a jsme v SPD rádi, že se ten začátek třetí a čtvrté vlny posune o nějakou dobu, nicméně si myslíme, že je to krátká doba, že ti živnostníci a drobní podnikatelé budou mít jiné starosti, a proto máme pozměňovací návrh, který posunuje zavedení EET o osmnáct měsíců, a stejně si nejsme jisti, jestli to vůbec bude stačit, jestli za těch osmnáct měsíců se bude ekonomika u těch nejmenších konsolidovat natolik, aby byli schopni se s tím utkat a aby byli schopni na to správně reagovat tak, aby nebyli penalizováni. Věřím, že se k tomuto našemu návrhu připojí i spousta dalších parlamentních stran. My se také budeme připojovat ke všem návrhům, které budou prodlužovat jakékoliv oddálení zahájení té vlny EET, a byli bychom rádi, kdyby se nám to podařilo prodloužit co nejdéle. Samozřejmě ideální a optimální varianta je, kdyby se EET zrušilo, zvláště v této době. Já myslím, že je to skvělá příležitost to zrušit a nahradit paušální daní, u které by mohlo fungovat prominutí, odklad, odpuštění nebo různé další instituty.

Takže to bylo za hnutí SPD a my se samozřejmě k našemu pozměňovacímu návrhu přihlásíme v podrobné rozpravě. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP