(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi. Nyní pan poslanec Jakub Michálek, poté pan poslanec Marian Jurečka.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já jsem se hlásil ještě předtím, než se procedurálně hlasovalo, bohužel nedostal jsem slovo. Já jsem se hlásil k procedurálnímu hlasování a k tomu návrhu, jak jsme dostali z rozpočtového výboru.

Já si uvědomuji, že tady máme mimořádné okolnosti, ale i v těchto mimořádných okolnostech si myslím, že bychom měli respektovat jednací řád Poslanecké sněmovny. A tak jak ho čtu já - a budu rád, když mě opravíte a poukážete třeba na jiné ustanovení toho zákona - má rozpočtový výbor podle § 99 odst. 3 zákon projednat ve zkráceném jednání... Pardon... Výbor v usnesení navrhne, zda se má konat o návrhu zákona obecná rozprava a o kterých částech se povede rozprava podrobná. Navrhne též lhůtu, dokdy má Sněmovna jednání o návrhu zákona ukončit... Takže výbor nemůže podle tohoto ustanovení - nebo je to nad rámec toho, nemá to oporu v zákoně - navrhnout, aby někteří poslanci v rozpravě nemohli vystoupit. A když se podíváme na ustanovení 7 téhož paragrafu, tak Sněmovna může rozhodnout, že od obecné rozpravy ve druhém čtení návrhu zákona upouští, a omezit řečnickou dobu až na pět minut. Třetí čtení návrhu zákona atd. - To znamená, je možné rozhodnout o tom, že se upustí od celé obecné rozpravy, je možné rozhodnout o omezení řečnické doby až na pět minut, ale nemyslím si, že je možné v souladu se zákonem omezit právo poslance vůbec vystoupit. Například z toho není jasné, jak se to vztahuje na poslance, kteří nejsou zařazeni do jakéhokoli poslaneckého klubu, apod.

Takže já si myslím, že došlo k pochybení v tom, že jsem nedostal slovo s přednostním právem, když jsem se přihlásil předtím, než se o tom procedurálně hlasovalo. Myslím si, že ta část ustanovení, která se odhlasovala, která zabraňuje vystoupení, je nelegální, ale nijak to nechci zpochybňovat a zdržovat tady. Jenom to chci říct jako precedens do budoucna, aby se tímto způsobem neomezovala práva vystupovat u poslanců tím, že to navrhne výbor a Poslanecká sněmovna to odhlasuje. Nemyslím, že to je možné, protože poslanci jsou si ve svých právech rovní a není možné bez zákonné opory omezovat i právo vystoupit.

Takže to bylo to moje přednostní právo, které jsem chtěl přednést předtím, než se projedná procedura. A za nás k tomuhle návrhu bude mluvit pověřený řečník poslaneckého klubu Mikuláš Ferjenčík.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já jsem ho taky nijak neomezil. Beru vaše vystoupení k proceduře, kdy jsem napravil svoji chybu, ale jinak samozřejmě zákon o jednacím řádu jasně hovoří, že usnesením může Poslanecká sněmovna omezit jak část obecné rozpravy, tak tu rozpravu úplně vypustit, čili omezit všechny poslance tak, aby nevystupovali. A myslím si, že i naše vystoupení v rámci jednání grémia byla taková, že budeme toto respektovat a že stanovisko poslaneckých klubů s těmi jednotlivými řečníky bude bráno.

Nyní pan poslanec Marian Jurečka... Ještě posečká, i když máte stejné přednostní právo, jste přihlášen, ale vzhledem k tomu, že vedeme procedurální debatu, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já to jenom uzavřu. Já naprosto souhlasím s tím, že tato dohoda byla na grémiu, ale byla to dohoda politická na úrovni politické kultury. Druhá rovina je ta, o které jsem mluvil předtím, ta se týkala správné aplikace jednacího řádu a tam to podle mě tímto způsobem nejde udělat a mohlo by to být, pokud bychom přistoupili na tento precedens, potenciálně zneužitelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tento precedens už byl vytvořen v roce 2002 při povodních a zneužit nebyl nikdy zatím. Tak... Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji. My jsme tento argument slyšeli, ale nepodařilo se nám dané usnesení dohledat, takže poprosím, aby bylo citováno přesně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, nyní pan poslanec Marian Jurečka se stanoviskem. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi tady k tomuto sněmovnímu tisku říci za klub KDU-ČSL stanovisko.

Musím tedy říct, že když jsme tady v loňském roce projednávali schvalování elektronické evidence tržeb, tak jsme často slýchali argument, že to v žádném případě nebude znamenat žádnou zátěž pro podnikatele v rámci třetí a čtvrté vlny. Dnes to trošku musím parafrázovat. Poslední týden jsem slyšel - a jsem za to i rád, že to takhle objektivně zaznělo ze strany jak pana premiéra, tak paní ministryně -, že se bude odkládat EET proto, abychom snížili zátěž a méně komplikovali život podnikatelům ve třetí a čtvrté vlně, případně obecně u těch, kteří mají EET. Takže to je dobré, že se došlo k tomuto poznání. Já jsem osobně nebyl pro to, abychom rozšiřovali EET o třetí a čtvrtou vlnu, myslím, že ty parametry, které tam jsou, nejsou šťastné. Ale nicméně teď zpátky do této situace, ve které stojíme dnes a ve které především stojí živnostníci, podnikatelé, OSVČ, kteří se s EET musí vypořádat a kterým hrozí také nástup třetí a čtvrté vlny.

Já za klub KDU-ČSL předkládám dva pozměňující návrhy. Ten první s číslem 4626 odsouvá účinnost pro třetí a čtvrtou vlnu k 1. lednu 2022. Jenom pro úplnost a korektnost dodávám, že v odůvodnění jsem to spletl, mám tam napsáno rok 2021, ale tím to tady na mikrofon napravuji. A pak se hlásím k alternativnímu, druhému pozměňujícímu návrhu, který taktéž odsouvá účinnost třetí a čtvrté vlny EET k roku 2021, k 1. lednu, a to je pod číslem 4625. V obou případech tím, že já přímo vstupuji těmito pozměňujícími návrhy do zákona 256/2019, tak avizuji, že logicky budu souhlasit s nutnými případnými technickými změnami v tom, jak textově tento návrh potom do zákona doupravit.

Takže tolik obecné odůvodnění těchto návrhů. Myslím si, že opravdu živnostníci nebudou ani v červnu, ani v červenci, ale ani v srpnu v situaci, která by pro ně mohla znamenat nějaké výrazné oddechnutí, budou se s touto krizí a s tím, že mají velké komplikace při svém současném podnikání, potýkat. Jenom pro dokreslení dodám, koho se to týká. Jsou to třeba zemědělci, kteří mají vlastní sýrárny, kteří produkují produkty a prodávají je konečným zákazníkům, tak samozřejmě dnes oni nemůžou prodávat na farmářských trzích, znamená to pro ně velkou komplikaci, jich se právě bude týkat třetí a čtvrtá vlna a rozhodně ta situace se v srpnu pro ně nijakým způsobem neodlehčí. Takže prosím pěkně, toto veďme v potaz.

A pak jednu praktickou věc. Myslím, že by bylo dobré ty věci dělat k 1. lednu, protože to podnikatelské prostředí, když se to bude řešit v srpnu, v době ještě třeba prázdnin, startu školního roku apod., nemyslím si, že to je úplně šťastné. Myslím, udělat to k 1. lednu alespoň 2021 by bylo vůči tomu podnikatelskému prostředí víc předvídatelné, byla by to větší pomoc z naší strany. Takže prosím pěkně, zvažte podporu těchto dvou alternativních pozměňovacích návrhů. Díky moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní v rozpravě pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl na úvod poděkovat paní ministryni, že přehodnotila svůj postoj, kde původně nechtěla ani slyšet o předložení legislativního návrhu, a nakonec našla cestu, jak EET pozastavit ještě tak, abychom to stihli před 1. květnem. Já si cením toho, že vláda přehodnotila ten postoj a oproti velmi sporné variantě, kde by šla cestou odpuštění sankcí, ale povinnosti by občanům zůstaly, jdeme cestou změny legislativy, která dává těm podnikatelům daleko větší právní jistotu. Takže toho si vážím.

Myslím si, že ten návrh se dá ještě o něco vylepšit. Proto my navrhujeme delší tu lhůtu, navrhujeme 12 měsíců po ukončení nouzového stavu. Pokud to neprojde, samozřejmě podpoříme všechny další možnosti odložení, ať už k 1. lednu, jak navrhuje kolega Jurečka a jak ostatně navrhla celá opozice po posledním jednání rozpočtového výboru, stejně tak podpoříme odklad případně i o devět nebo šest měsíců.

A já kromě tohoto pozměňovacího návrhu navrhnu ještě jednu věc, a to úplné zrušení třetí a čtvrté vlny. Mám za to, že tahle Sněmovna má poslední šanci ještě jednou se dobře zamyslet nad tím, jestli to opatření je přiměřeně efektivní, nebo není. My jsme přesvědčeni, že není, že dopadne na ty poctivé, kteří si budou muset pořizovat ty elektronické kasy, a ti nepoctiví prostě nebudou vydávat ty účtenky. Na tom ten zákon nemůže nic změnit. A ve chvíli, kdy transakce probíhají jeden na jednoho, tak není, jak to kontrolovat.

Takže z tohoto důvodu já asi naposledy na plénu této Sněmovny navrhuji vypuštění třetí, čtvrté vlny ze zákona úplně. A prosím vás, abyste to ještě jednou zvážili, jestli skutečně stojí za to těch x set tisíc živnostníků vystavit té zbytečné byrokracii navíc. Díky za případnou podporu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP