(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nyní pan poslanec Jiří Dolejš. Připraví se pan kolega Kalousek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, děkuji, pane předsedající. Když dovolíte, za klub KSČM zhruba tři jasné závěry.

Zaprvé, a jak to tady poslouchám, myslím si, že mě nevyvedete z nějakého omylu, platí, že na odložení účinnosti EET se tady shodneme napříč celým politickým spektrem, protože chápeme, že je to mnohem čistší a jasnější než dát na sliby, že se nebude vymáhat, nebude kontrolovat a obtěžovat a tak dále. V podstatě ono v tom nejbližším období stejně moc tržeb, a tudíž ani daní nebude. Takže je jasné, že odložit účinnost tohoto zákona, který měl startovat 1. května, na tom se shodneme a je to v podstatě více než logické.

Druhá poznámka souvisí s tím, že se jakoby v debatě vracíme do léta loňského roku, nebo konce jara loňského roku, kdy jsme třetí a čtvrtou vlnu schvalovali tady. Myslím si, že skutečně vracíme tu debatu do onoho politického sporu, kdy jsme všichni tehdy řekli skoro všechno, co jsme říct chtěli. A myslím si, že k tomu nic nového nepřidáme, kromě toho tedy, že máme tu nešťastnou událost s onou nákazou a šířící se epidemií. Já si ale myslím, že návrh na zrušení třetí a čtvrté vlny je skutečně jenom politikum konkrétních stran, že s epidemií nesouvisí, i když vcelku chápu, a je to legitimní, že této příležitosti využily. Ale pokud se někdo domníval, že EET by mělo platit v podstatě až na čestné výjimky pro všechny a že nelze dělit společnost na ty, co padají do první a druhé vlny, a na ty, co spadají do třetí a čtvrté vlny, tak pro něj je tento krok prostě redundantní, zbytečný a asi ten politický boj v této oblasti si nechme na řekněme klidnější chvíle, a ne na dnešek.

Poslední, co chci podtrhnout, je ta debata o délce odkladu. Ta skutečně má svůj význam. Chápu, že někdo si myslí, že ty tři měsíce bude hodně málo. To východisko z oněch třech měsíců v podstatě vychází z optimistického předpokladu, který se nemusí naplnit, a tedy že se před Velikonocemi sejdeme a uslyšíme, že prodlužování nouzového stavu není nutné a že nejpozději do konce roku se vracíme jaksi do původních kolejí a ekonomika začíná fungovat. To se stát samozřejmě nemusí. Takže ti, co navrhují odklad ne o čtvrt roku, ale o půl roku, o rok, nebo teď jsem před chvilkou slyšel dokonce o rok a půl, to mohou různě zdůvodňovat. A já si myslím, že bychom měli být otevřeni těmto debatám, a to tak, že buďto to ještě prohlasujeme v rámci nějakého hledání kompromisu dneska, až bude tento bod končit a budeme hlasovat, anebo pochopitelně s tím, že stejně očekáváme nějaký další balíček, dneškem nevyřešíme všechno to, co se na nás valí, takže to můžeme, to delší prodloužení toho problému, namíchat do toho balíčku, který nás během jara letošního roku nepochybně čeká.

To je všechno. Přeji všem krásné jarní odpoledne a doufejme, že pro všechny i zdravé odpoledne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se Věra Kovářová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Omlouvám se, sundám si brýle, protože vždycky jako když se nadechnu, tak vidím, a když vydechnu, tak nevidím. (Pobavení v sále.)

Dámy a pánové, já nebudu obhajovat žádný pozměňovací návrh, který předkládám, protože pozměňovací návrhy kolegů z pirátské strany, ODS i KDU-ČSL poskytují dosti široké portfolio si vybrat. Dovolte mi tedy jenom dvě poznámky.

Zaprvé chci ocenit, že exekutiva se rozhodla jít cestou legislativní úpravy. Já jsem byl nesmírně rozpačitý z toho původně avizovaného řešení: zákon bude účinný, ale my se budeme tvářit, jako by nebyl, a nebudeme ho vymáhat. Já se dokonce domnívám, že při takovém postupu bychom byli za hranicemi právního státu. Exekutiva ze své vůle se nemůže rozhodnout, jaký zákon vymáhat bude, jaký zákon vymáhat nebude ze své vlastní libovůle. Teď, pane, na tu červenou jít můžete, protože já jsem se milostivě rozhodl, a teď už na tu červenou chodit nesmíte, protože já už si to nepřeji. Tady si myslím, že exekutiva přecenila svůj rozsah a že to, že to bude způsobem odkladu účinnosti zákona, je jediný správný a možný způsob. Takže za to děkuji.

V druhé poznámce chci apelovat na onu lhůtu. My jsme skutečně v situaci, kdy živnostníci jsou na prahu uvažování o vlastní existenci. Vláda schválila balíček, jehož řadu kroků vítáme a podporujeme. Nicméně podpora, a právě těch živnostníků, kterým byla zakázána jejich činnost, ze dne na den jim bylo zakázáno, aby produkovali a mohli mít nějaký příjem, ta podpora je velmi skromná. Pevně doufám, že se dostaneme k nějakému jejímu vylepšení. Ale jestliže je ta podpora velmi skromná, tak není možné jim přidávat ještě další a další zátěž.

Představme si hypoteticky, že v polovině dubna skončí nouzový stav, takže jsme někdy o prázdninách po třech měsících, kdy v okamžiku, kdy skutečně živnostník mobilizuje veškeré síly, aby se vyhrabal z té propasti, kterou mu čínský virus způsobil, tak do toho ještě bude muset zařizovat nějakým způsobem nákladné zařízení, věnovat mu svoji intelektuální i administrativní kapacitu. A já si myslím, že to je strašně necitelné. Jestliže na jednu stranu říkáme, že chceme všem pomoct, tak na straně druhé je nemůžeme zatěžovat.

A tady, paní ministryně, velmi prosím o zvážení. To jsou dvě věci - to je EET a to je prodloužení vratky nadměrných odpočtů DPH z 30 na 45 dnů. Jestliže živnostníkovi dáme nějakou podporu na straně jedné, a na straně druhé ho zatížíme takovýmito dvěma zátěžemi navíc, tak jsme to vlastně vynulovali a nepomohli jsme mu vůbec. Pojďme jim opravdu pomoct alespoň tím, že je zbavíme té zbytečné represe a toho neodůvodnitelného prodloužení vratky nadměrných odpočtů. Velmi vás prosím o zvážení tohoto apelu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, poslední přihlášená do obecné rozpravy. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já přednesla stanovisko za klub Starostů a nezávislých.

Nejprve bych chtěla podotknout, že podle nás pro drobné živnostníky EET vůbec zavedeno být nemělo. Ale když už tedy EET zavedeno je, tak samozřejmě vítáme to, že Ministerstvo financí vyslyšelo opoziční strany a přišlo s návrhem na odložení třetí a čtvrté vlny. Toto samozřejmě vítáme. Je to dobré pro drobné živnostníky či například pro lékaře, kteří nyní skutečně mají jiné starosti než se zabývat zavedením EET. Zkrátka a dobře je to dobré pro všechny ty drobné živnostníky, na které důsledky této krize dopadnou zřejmě nejvýraznějším způsobem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP