(17.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Jsem přesvědčen, a právě proto, že si srovnávám situaci s okolními státy, ať už s Rakouskem, s Německem, s Francií či Španělskem i Velkou Británií, že ten bianko šek můžeme svým způsobem vládě vystavit, ale s podmínkou, že bude pravidelně, a to, myslím, v usnesení rozpočtového výboru je, řešit tu situaci a využívání těch prostředků, které budou takto vládě svěřeny. Říkám to proto, že mohu mít konkrétní individuální výhrady, ale na druhou stranu chceme, aby vláda řešila věci rychle, odpovědně a ve prospěch občanů České republiky. Nemůžeme na jedné straně rozdávat a na druhé straně zcela podříznout příjmy státního rozpočtu, a to tady v některých předchozích návrzích, minimálně čtyřech textech, předváděli někteří kolegové a kolegyně velmi výrazně. Já jsem přesvědčen, že odpovědný přístup Poslanecké sněmovny ke státnímu rozpočtu, k její kontrole je namístě a že bychom měli tento návrh ve stavu nouze projednat a schválit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení s přednostním právem pana předsedu poslaneckého klubu SPD Radima Fialu a připraví se s přednostním právem pan poslanec Jan Skopeček. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi také pár slov ke státnímu rozpočtu. Je jasné a logické, že v situaci, ve které se nacházíme, musí doznat státní rozpočet změn, a to změn, které znamenají navýšení deficitu, tzn. prohloubení zadlužení České republiky. Dovolím si ale krátký pohled do minulosti.

Několik let tady upozorňujeme, že špatně hospodaříme s prostředky, které má stát k dispozici a které měl k dispozici v době ekonomického růstu. Upozorňovali jsme dlouhodobě na desítky miliard, které si vylobbovali např. solární baroni, které dostávají z Bruselu a kdoví odkud sloužící politické neziskové organizace, miliardy, které pohlcuje inkluze, stále bobtnající státní správa nebo nespravedlivý sociální systém podporující parazitismus nepřizpůsobivých občanů. Kritizujeme stále zcela chybnou koncepci armády, která vyžaduje drahé nákupy techniky pro zahraniční intervence. Naprosto šílené jsou do budoucna závazky, které tato vláda dala klimatickému idiotismu Evropské unie. Musím tyto věci zmínit, protože z této krize musíme vyjít poučeni. Podle mého názoru už nic nebude tak, jak bylo a musíme přehodnotit strategii České republiky jak politickou, tak i ekonomickou. Součástí této strategie musí být obnova kapacit našeho státu, které jsou pro zvládání krizí nezbytné. Jde o kapacitu bezpečnostní, zdravotní, potravinovou a energetickou. Pokud na toto téma dále nepovedeme seriózní diskusi s konkrétními výstupy, bude to zločin na budoucnosti našeho státu. Věřím, že o těchto zásadních tématech jako klíčovému poučení ze současné situace mluvit budeme, a to včetně přehodnocení budoucnosti České republiky ve vztahu k současné podobě evropské integrace, neboť Evropská unie se v této podobě zcela zdiskreditovala.

Řekli jsme, že budeme konstruktivní. Takže konstruktivně přistoupíme i k návrhu Ministerstva financí na úpravu rozpočtu. Víme, že vláda musí mít prostor krizi řešit, takže pomůžeme vytvořit podporou této úpravy prostor pro zvládnutí krize včetně jejích ekonomických dopadů.

Jenom chci ještě říct, vážená paní ministryně, že je potřeba dál pracovat na koncepci pro rozvoj ekonomiky v České republice. Nebude to určitě jednoduché, ale já mám osobně pocit, že ta operativa se sháněním roušek a dalších věcí příliš zaměstnává vládu a vláda se stará o to, co se děje dneska a zítra, místo toho, aby se starala o to, co bude za půl roku. A já si moc přeji, vážená paní ministryně, abyste tady nestála v září a nezvyšovala znovu deficit o další miliardy. Takže všem nám přeji hodně štěstí. Díky!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní s přednostním právem v zastoupení poslanec klubu ODS pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. I mně dovolte pár poznámek k rozpočtu za poslanecký klub ODS.

Já jednak děkuji paní ministryni, že naplnila výzvu rozpočtového výboru, který ji požádal na svém předchozím jednání, aby přišla s novelou zákona o státním rozpočtu. Myslím, že ta novela je nezbytná. Vlastně už první dva měsíce pokladního plnění ukázaly, že se rozpočet nevyvíjí dobře a že i bez koronaviru by novela byla potřeba.

Já se s paní ministryní nebudu hádat a přít o příjmy, ona předpokládá pětiprocentní propad ekonomiky, což je podle mě optimistické číslo, ale asi nemá smysl se o něj hádat, bude záležet na tom, do jaké míry ta krize bude dlouhá a jak ta restriktivní opatření potrvají. Omlouvám se, hrozně blbě se mi dejchá. (Ministryně - poznámka od stolku zpravodajů.) Ne, ne, ne, dobrý, to zvládnem.

Co se týče výdajové strany rozpočtu, tak mám dvě výhrady. Jedna výhrada je, co se týče toho, že podle našeho názoru rozpočet postrádá přímou pomoc OSVČ. Nicméně pan kolega předseda Stanjura navrhl usnesení, které rozpočtový výbor všemi hlasy podpořil a kde ukládáme paní ministryni, aby přišla s programem, který by znamenal přímou podporu osobám samostatně výdělečně činným.

Ta druhá moje výhrada ke straně výdajů je ta, že na té straně výdajů nejsou žádné úspory, resp. ty úspory, které paní ministryně navrhuje, jsou velmi nízké, ve výši 4,4 miliardy korun, dominantně v resortu obrany. My si myslíme, že ministr financí, odpovědný ministr financí, by ve chvíli, kdy by čelil takto složité situaci, takovéto krizi, tak by vedle logicky vyšších výdajů a vedle logicky předpokládaného snížení příjmů přišel i s úsporami v nějaké relevantní výši. My se tady bavíme o úsporách 4,4 miliardy korun ve chvíli, kdy vláda touto novelou navrhuje navýšit státní rozpočet o 70 miliard korun na 1,7 bilionu korun. Takže porovnejte ta čísla - 70 miliard korun navíc, 1,7 biliónu korun celkové výdaje po novele, úspora v rozsahu 4,4 miliardy korun. V tomto smyslu já budu v rámci podrobné rozpravy načítat usnesení, kde vládu vyzveme jako Poslanecká sněmovna k tomu, aby připravila na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny další novelu zákona, která by znamenala úsporu na straně výdajů ve výši 5 % kromě kapitoly Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí, tedy těch ministerstev, které s tou koronavirovou krizí bojují nejvíce.

Já rozumím tomu, že se nevyhneme vyššímu zadlužení, o tom asi není sporu. Nicméně když slyším takové ty oslavné řeči, že je úplně jedno, jak se dneska zadlužíme, že ten fiskální prostor máme a že máme jedno z nejnižších zadlužení, tak já před tím varuji. To zadlužení musí být rozumné, tak aby ekonomice pomohlo, ale abychom nezadlužili budoucnost na několik generací.

Co se týče toho rozpočtu, tak ten samozřejmě reaguje na ta opatření, se kterými vláda přišla. Kdybych to měl hodnotit systémově, tak mně tam chybí vedle toho navýšení výdajů i fiskální impuls ve formě snížení daní.

To, že paní ministryně často opakuje, že jsou veřejné finance v bezvadném stavu, tak já myslím, že sama sebe prozradila tím, jak včera v Událostech, komentářích vyzvala k rychlé novele zákona o České národní bance, která by měla nově nakupovat státní dluhopisy. To se vždycky dělo u zemí, které už nebyly schopny dluh financovat ze soukromých zdrojů. Myslím si, že veřejné finance zdravé nejsou a tohle je toho důkazem.

Čili to je stanovisko za náš klub. Já budu velmi apelovat, aby bylo přijato doprovodné usnesení, které vyzývá Poslaneckou sněmovnu, resp. vládu k úsporám. A pokud bude přijato, tak jsme ochotni se bavit o podpoře rozpočtu. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní tedy vystoupí v zastoupení klubu Pirátů pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a připraví se za TOP 09 předseda klubu Miroslav Kalousek. Pane poslanče, máte pět minut. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP