(18.00 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, můžeme se bavit o tom, jestli je ten odhad realistický. To je extrémně obtížné posoudit v tuto chvíli, protože stejně nevíme, jak dlouho ta krizová situace potrvá. Někdo může zázračně najít lék, nebo se může zlepšit počasí a virus to nepřežije, anebo naopak se s námi ta situace potáhne velice dlouho, což v tuhle chvíli je velice obtížné předvídat. Z toho důvodu za mě zásadní parametry jsou ty, co nově vládě ten návrh umožňuje. Ten návrh zásadně posiluje vládní rozpočtovou rezervu, to znamená kapitolu, která může sloužit jako zdroj pro ta rychlá opatření pomoci ekonomice, firmám a živnostníkům a dalším, a dále posiluje možnosti státních záruk u společnosti EGAP, aby bylo možné ručit za úvěry. To je určitě rozumné.

Já předkládám jeden pozměňovací návrh, a to návrh, který se snaží upřít pozornost vlády na oblast, na kterou podle mě trochu pozapomíná, a to jsou ty nejohroženější skupiny, skupiny, které jsou nejvíce ohrožené touto krizí. Koho mám na mysli? Zaprvé živnostníky a podnikatele, především ty malé, kteří museli buď v důsledku kolapsu poptávky nebo v důsledku vládních nařízení přestat podnikat a vlastně nemají teď příjem, ať už se jedná o malé živnostníky v oblasti cestovního ruchu, nebo třeba provozovatele restaurací. Především ti, kteří nemají zaměstnance, v tuto chvíli nedostávají žádné kompenzace s výjimkou toho, že jim odpustíme platbu sociálního a zdravotního pojištění. Tak tohle je jedna velká skupina. Ale další skupiny - lidi na dohodě o provedení práce nebo na dohodě o pracovní činnosti, lidé v exekucích, lidé, kteří dostali výpověď ve zkušební době - typicky v důsledku té krize bylo nejsnadnější zbavit se zaměstnanců, kteří jsou ještě ve zkušební době. Velké téma velmi brzy může být otázka zahraničních pracovníků najímaných přes agentury, kteří teď masově dostávají výpovědi, a bude potřeba financovat pro ně návrat do vlasti, případně nějaké základní zajištění ubytování a potravin. Těch skupin je celá řada a zatím jsme ještě neslyšeli o vládních opatřeních, která by směřovala nějakou cílenou pomoc těmto skupinám.

Z toho důvodu navrhuji posílit rozpočtovou rezervu o 25 miliard ještě navíc právě za účelem toho, abychom zajistili základní životní potřeby těchto obyvatel. Takže posílit fungování malých živnostníků a těch nejohroženějších skupin lidí, kteří byli chudí už před touhle krizí, a teď hrozí, že spadnou úplně na dno, a bude extrémně drahé je pak vracet zpátky do normálního fungování. Tady si myslím, že je potřeba zaměřit pozornost, ještě posílit ty finance, protože v důsledku toho v dlouhém horizontu ušetříme peníze. A je potřeba to udělat co nejrychleji, protože za dva tři měsíce řada malých firem už vůbec nebude existovat.

Díky za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Miroslava Kalouska jako zástupce TOP 09 a následně se připraví paní poslankyně Věra Kovářová za STAN. Ano, ano, pane poslanče, máte slovo. Tak prosím, máte pět minut.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se. Děkuji za slovo. Jenom několik poznámek. Nejprve k příjmům - jsou podle mého názoru odhadnuty velmi optimisticky. Ale nechci se o tom přít, protože chápu, že ta prognóza se nedá dělat pravděpodobněji. Kladu spíš otázku, zda má Ministerstvo financí připravenou nějakou strategii pro případ, že ten propad příjmů by byl ještě výrazně hlubší, než jak předpokládá návrh novely. Nechci odpověď hned, ale prosím o přemýšlení, protože to riziko je veliké. (Řečník dýchá velice ztěžka a hlasitě.)

Druhá poznámka se týká úspory stávajících výdajů, který je ve schváleném návrhu rozpočtu. Přiznám se... Promiňte, hrozně špatně se mi přes tu roušku dýchá. Přiznám se, že jsem velmi zklamán, že jsem předpokládal alespoň nějakou elementární snahu o úspory provozních výdajů v jednotlivých kapitolách. Předpokládal jsem, že alespoň bude vyhlášený okamžitý stop-stav na přijímání státních zaměstnanců. Předpokládal jsem prostě něco. Přijde mi velmi nespravedlivé, že zatímco živnostníci přemýšlejí, zda to přežijí, firmy se ocitají ve velmi kritické situaci, tak státní úřady jsou naprosto happy. Jich se žádná krize netýká, tam k žádným úsporám nedochází. A to si myslím, že je prostě velmi špatně, že to je nefér.

Třeští poznámka se týká priorit, podle kterých vláda přistupovala jak k podpoře, tak někde k úsporám. Jediné skutečná úspora, a já ji pokládám za úsporu velmi špatnou, je úspora na Ministerstvu obrany, téměř 3 miliardy korun, 2,9 miliardy. Takže můžeme konstatovat jako demonstraci velmi špatných priorit, že vláda je ochotna na Ministerstvu obrany, na obraně státu šetřit dvakrát tolik, než je ochotna šetřit na slevách na jízdném, které nechce zrušit. Promiňte, to je zvrácená priorita!

Poslední poznámka se týká poměrně velkého zklamání z toho, že v rozpočtu není ani jedna jediná koruna na přímou kompenzaci těm živnostníkům, kterým jsme ze dne na den zakázali produkovat. Každý má dneska problém s odbytem. Ale je tu poměrně značná část podnikatelů a živnostníků, kterým stát řekl: Od zítřka nesmíš! My ti to prostě zakazujeme! A současně v tom rozpočtu není jedna jediná koruna, kterou bychom tento náš vlastní zákaz kompenzovali. V porovnání s tím, jak velkorysá je podpora ke kurzarbeitu velkým firmám, tak mně to rovněž přijde velmi nefér. Nekritizuji podporu velkým firmám. Kritizuji, že živnostníci jsou za touto podporou o několik řádů, a přijde mi to rovněž nefér.

Kdybych to shrnul, trochu to přeženu, ale mrzí mě to, dokážu si to obhájit, tak ty tři zásadní priority novely zákona o státním rozpočtu je podpora velkých firem a jejich zaměstnanců - což je v pořádku, zadruhé dokončení likvidace živnostníků - což v pořádku není, a zatřetí zpochybnění našich závazků v Severoatlantické alianci - což také v pořádku není.

Avizuji tedy dva pozměňovací návrhy. Jeden navrhne, aby výdaje Ministerstva obrany zůstaly na původní výši a úspora se realizovala pouze v oněch slevách na dani, to znamená, tam bychom krátili ne o 1,5 miliardy, ale o 4,4 miliardy. Druhý pozměňovací návrh jsem avizoval už u novely zákona o nemocenském pojištění, kdy výpadek zhruba 10 miliard, který bude z odpuštění nemocenského pojištění, bychom měli krýt z vládní rozpočtové rezervy. Takže prosím o podporu těchto dvou pozměňovacích návrhů. A já se k nim přihlásím v podrobné rozpravě.

Děkuji. A omluvte můj přerývaný dech.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová, protože po dohodě s KSČM vlastně pan předseda Filip už vyčerpal tu kvótu jednoho vystupujícího za jednu stranu, takže je to všechno domluveno s panem poslancem Dolejšem. A připraví se tedy pan poslanec Jan Bartošek. Prosím, vašich pět minut. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP