(20.30 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh byl pana poslance Petra Třešňáka:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby

I. zvážila využití kapacity lázeňských společností v České republice jako lůžek následné péče k odlehčení kapacit jiných zdravotnických zařízení a

II. připravila fond, ze kterého bude možné proplácet lázeňskou péči pro složky IZS, zdravotníky a příslušníky bezpečnostních sborů, a připravila vhodné regenerační programy."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já myslím, že ten návrh můžeme hlasovat v celku. (Hlas z pléna.) Zvlášť? Je tady požadavek na zvlášť, tak já prosím, aby zazněl na mikrofon případně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Byl tady požadavek, aby se toto doprovodné usnesení hlasovalo zvlášť, to znamená, za prvé zvlášť a za druhé zvlášť, na dvě části. Myslím, že v tom není problém a můžeme tak učinit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Takže budeme hlasovat ten první bod nejdřív, což je zvážení těch lázeňských kapacit.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 78. Přihlášeno je 98 poslanců a poslankyň, pro 34, proti 1. Tento návrh nebyl přijat, takže nyní ten druhý bod.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď druhý bod, což je ta příprava fondu, ze kterého bude možné proplácet lázeňskou péči atd.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, to je ten fond. Nemusíme to, doufám, znovu číst.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 79. Přihlášeno je 98 poslanců a poslankyň, pro 46, proti nikdo. Návrh také nebyl přijat. Prosím další návrh usnesení.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh usnesení je pana kolegy Munzara: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby před případným prodejem kovů ze strategických zásob Správy státních hmotných rezerv vyhodnotila aktuální situaci na trhu, aktuální cenu těchto komodit ve srovnání s cenou jejich nákupu a v případě ztráty tento prodej nerealizovala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já myslím, že to je jasné.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 80. Přihlášeno je 97 poslanců a poslankyň, pro 47, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh doprovodného usnesení je od pana kolegy Skopečka: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě připravit a na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny předložit novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2020 zahrnující úspory běžných výdajů ve výši alespoň 5 procent oproti původně schválenému rozpočtu na rok 2020, vyjma kapitol Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva obrany.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je taky jasný návrh.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 81. Přihlášeno je 97 poslanců a poslankyň, pro 46, proti 4. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh, a to poslední návrh, je od pana kolegy poslance Mariana Jurečky, který navrhl doprovodné usnesení ve znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá ekonomické ministry vlády ke společnému jednání předsednictev, rozpočtového a hospodářského výboru nad dalšími kroky k podpoře domácí ekonomiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 82. Přihlášeno je 98 poslanců a poslankyň, pro 46, proti 2. Ani tento návrh nebyl přijat. To by měly být všechny.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: To jsou všechny návrhy, které byly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, je tomu tak, takže tím jsme se vypořádali se všemi hlasováními v rámci tohoto bodu a já jej končím. Tím jsme se také vypořádali s celým pořadem této schůze.

Nicméně já zde mám návrh, že bychom vzhledem k tomu, že je stav legislativní nouze, který byl vyhlášen na dobu trvání stavu nouze, to jest prozatím do 11. dubna 2020, je důvodné, aby probíhající 42. schůze Poslanecké sněmovny nebyla dnes ukončena, pouze přerušena, abychom mohli operativně reagovat na případné další vládní návrhy. V této souvislosti navrhuji, že schůzi přerušíme nejpozději do 11. dubna tohoto roku.

Pan předseda Stanjura se hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane předsedo, tohle součástí dohody fakt nebylo. Nevím, proč se scházíme, proč máme telekonference včera nebo videokonference, abyste nás překvapili na poslední chvíli takovýmto zásadním rozhodnutím. My k tomu nevidíme jediný důvod. Vůbec to nechápu. Ani slovo doteď o tom nepadlo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další se hlásil pan předseda Jurečka, potom pan předseda Sněmovny, abych dodržoval pořadí. (Oživení v sále, k řečnickému pultíku přichází posl. Bartošek.) Pardon, pardon. Masky.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Za sebe říkám, že jsem velmi překvapen, protože skutečně toto nebylo diskutováno, tento postup, a je to pro nás všechny překvapením, protože nebylo řečeno, že schůze bude pokračovat. Schůze v současné době projednala všechny body a nezbývá nic jiného než ji ukončit, protože schůze nemá obsah. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Sněmovny Vondráček, poté pan...

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já mohu pouze potvrdit, že se nejedná o dohodu poslaneckých klubů. Jedná se o návrh podle § 54 odst. 9. Je to procesní návrh, je konzultovaný s legislativou. Vy víte, že v tuto chvíli už zde je jeden zákon, u kterého jsem byl požádán, abych navrhl zkrácené projednání. Já jsem to neudělal jako předseda, protože si myslím, že musí proběhnout nějaká debata, nicméně lze předpokládat, že o tom zákonu budeme rozhodovat, a jednací řád nám toto rozhodnutí umožňuje a budeme o tomto procesním návrhu hlasovat. Já bych poprosil, abychom rozhodli hlasováním, zda souhlasíte s přerušením schůze, či nikoli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Chtěl jsem formulovat otázku ve stejném duchu, se kterou vystoupil pan předseda Bartošek. Kdybychom schůzi přerušili, tak mi řekněte, kterým bodem budeme pokračovat. To nedává sebemenší logiku. A já si za dvacet jedna let v Poslanecké sněmovně - a už jsem tady zažil několik legislativních nouzí, nejenom legislativu - něco takového nepamatuji. Nevymýšlejte si.

Dámy a pánové, já myslím, že jste si mohli všimnout, že byla ze strany opozice mimořádná vstřícnost. Co se týče termínu schůze, ani jsme necekli, protože samozřejmě to bylo nezbytné. Dohodli jsme poměry poslaneckých klubů. Všechny dohody, které jsme uzavřeli, platily. Tak proč nám na závěr té schůze chystáte takové překvapení, které v dohodě nebylo, abychom prostě příště přišli už s tím, že vám nemůžeme věřit? Fakt to chcete udělat? Požádáte-li příště o svolání schůze ve stavu legislativní nouze, tak se budeme chovat tak, jako jsme se chovali teď. Ale jestli se chcete chovat tak, jako že vždycky nás nakonec... aspoň jeden podraz za jednu schůzi, tak těžko můžete počítat s nějakým naším konstruktivním přístupem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Podotknu, že bez ohledu na to, jestli se ta schůze přeruší, nebo nepřeruší, tak stav legislativní nouze trvá.

Pan předseda Stanjura se ještě hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nedělejte z toho blázinec. Trvá schůze, na programu není nic. Podívejte se, jak je stav legislativní nouze definován. Jak může trvat, když nemáme co projednávat? Já tomu vůbec nerozumím. Já tomu vůbec nerozumím. Tady úředníci zřejmě z legislativy něco navrhli, nevidím tu ani nohu z legislativy, aby nám to vysvětlili. Mluvili jsme na grémiu včera, dneska jsme tu celý den, abychom teď řešili nějakou legislativní kličku někoho.

Co máme na programu? (Předsedající: Nic.) Kdy bude ta schůze pokračovat? S jakým obsahem? Nikdo neví! Ale pojďte rychle hlasovat, odhlasujeme si to! To není normální! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP