Úterý 7. dubna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Petr Fiala)

6.
Vládní návrh zákona o některých úpravách
v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči
v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
/sněmovní tisk 798/ - zkrácené jednání

Opět podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu se můžeme zabývat nyní třetím čtením, které jsem právě zahájil. Je zde i přítomna zpravodajka výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Jana Pastuchová, která spolu se mnou bude sledovat rozpravu, kterou jsem nyní otevřel. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku ani nevidím, že by se někdo hlásil, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

Takže můžeme požádat paní zpravodajku paní poslankyni Janu Pastuchovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych vás seznámila s procedurou hlasování. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. První bychom hlasovali pozměňovací návrh paní poslankyně Gajdůškové, já vám řeknu, o co jde. Jako druhý bychom hlasovali pozměňovací návrh paní poslankyně Richterové. Pak bychom hlasovali o zákonu jako celku a pak bychom hlasovali o doprovodném usnesení paní poslankyně Hany Aulické.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Je nějaký jiný návrh na proceduru? Žádný takový návrh nevidím.

 

Budeme hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhla paní zpravodajka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 69, přihlášeno 102 poslanců, pro 98, proti nikdo. Proceduru jsme schválili, můžeme podle ní postupovat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Takže budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu paní poslankyně Aleny Gajdůškové, který se skládá ze tří částí. První část je o nároku přídavku na dítě vyplaceného ke dni 31. březnu 2020, že se tento ponechá, pak je tam druhá část, kdy měníme, že si rodičovský příspěvek může podat každý měsíc, a ne jednou za tři měsíce. A třetí část pozměňovacího návrhu je, že se o rok posouvá platnost, která byla přijata, má přijít 1. července a jedná se o zneužívání příspěvku na bydlení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Stanovisko paní ministryně? (Ministryně Maláčová: Souhlasné.) Děkuji. Než zahájím hlasování, s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se chci zeptat, než budeme hlasovat, chci reagovat na to, co řekla paní zpravodajka. Pochopil jsem dobře, že pokud podpoříme tento pozměňovací návrh, tak že o rok déle se dá zneužívat? Takže máme hlasovat, že o rok prodloužíme možnost zneužívání? Rozumím tomu dobře? (Ministryně Maláčová mimo mikrofon: Ne, tomu nerozumíte.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Můžeme přistoupit k hlasování?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 70, přihlášeno 102 poslanců, pro 41, proti 20. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu paní poslankyně Richterové, která navrhuje o jedno čtvrtletí prodloužení výpočtu rodičovské dovolené.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko, paní ministryně?

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já se omlouvám, já jsem teď neposlouchala. Můžete ještě jednou zopakovat?

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Paní poslankyně Richterové.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jedná se o pozměňovací návrh paní poslankyně Olgy Richterové pod písmenem B. (Ministryně: Nesouhlasné.) Děkuji. (Ruch v sále.) Z těchto gest rozumím, že bude zpochybněno hlasování? Nebo je zde námitka k hlasování? Nic takového nenastalo. K hlasování? (Po chvilce.) Prosím, pane poslanče, dám vám ještě slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Dobrý den. Já mám na sjetině k hlasování číslo... Výborně, teď ho nemůžu najít. (Nápověda z pléna.) 70, děkuji. Mám, že jsem hlasoval proti, já jsem hlasoval pro, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, je zde návrh na zpochybnění hlasování. Budeme o něm hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 71, přihlášeno 102 poslanců, pro 100, proti nikdo. Hlasování jsme zpochybnili. Týkalo se to hlasování o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Aleny Gajdůškové pod písmenem A.

 

Budeme tedy o tomto návrhu hlasovat znovu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 72, přihlášeno 102 poslanců, pro 53, proti 20. Návrh byl přijat. A bude provedena kontrola hlasování.

 

Pan předseda Stanjura má slovo. Prosím o klid, dámy a pánové, ať to dokončíme.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To hlasovací zařízení nějak zlobí. (Ozývá se smích.) Já jsem hlasoval proti, všichni jste viděli, jak jsem ukazoval, a na sjetině mám ano. Je to pravda. Kromě toho v minulém hlasování kromě pana poslance - nevím, který to byl - pana poslance Nováka (po nápovědě z pléna) to ještě zahaprovalo a špatně ukázalo dalším deseti poslancům hnutí ANO, takže to je nějaká hromadná porucha. Takže já zpochybňuji hlasování a měli bychom prověřit hlasovací zařízení, jak vůbec funguje, protože aby 13 poslancům ze 102 přítomných se špatně ukázaly výsledky, je opravdu pochybné. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Je zde návrh na zpochybnění hlasování. O tomto návrhu dám bezprostředně hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 73, přihlášeno 102 poslanců, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zpochybnili jsme hlasování a budeme znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Gajdůškové pod písmenem A.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 74, přihlášeno 102 poslanců, pro 51, proti 24. Návrh nebyl přijat. (Potlesk zprava.)

 

Je zde žádost o provedení kontroly hlasování. (V sále je hluk. Poslanci se hloučkují a dohadují.)

Jsem nucen položit otázku, zda je hlasování v pořádku, nebo není v pořádku. Pokud není hlasování zpochybněno, budeme pokračovat dál.

 

Budeme se zabývat pozměňovacím návrhem pod písmenem B paní poslankyně Olgy Richterové, jak to už bylo oznámeno. Ale protože mezitím uběhla určitá doba, požádám ještě jednou paní ministryni o stanovisko. (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 75, přihlášeno 102 poslanců, pro 54, proti 41. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. A nyní budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020, podle sněmovního tisku 798, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 76, přihlášeno 102 poslanců, pro 101, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

A ještě nám zbývá vyrovnat se hlasováním s návrhem doprovodného usnesení. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych vám načetla doprovodné usnesení paní poslankyně Hany Aulické. (V sále je obrovský hluk.)

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby urychleně připravila

I. finanční podporu pro osoby pracující v režimu dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, které v důsledku COVID-19 nemohou prokazatelně svou činnost vykonávat;

II. navýšení vypláceného ošetřovného pro schválení skupiny zaměstnanců dle sněmovního tisku 784 za kalendářní den na 80 % -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid. Budeme hlasovat o doprovodném usnesení. Je potřeba, abyste znali jeho obsah.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: - za kalendářní den na 80 % redukovaného denního základu;

III. termín do 20. dubna 2020."

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zazněl návrh doprovodného usnesení. Abychom se vyhnuli případným problémům při hlasování, není námitky proti tomu, abychom hlasovali všechny body dohromady? Nebo si někdo žádá hlasování po jednotlivých bodech? Ne. Můžeme hlasovat dohromady.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 77, přihlášeno 101 poslanců, pro 54, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP