(20.20 hodin)

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Teď jsem trošku v rozpacích, ale snad to zvládnu. Děkuji za slovo.

Takže dovolte mi, abych představila svůj pozměňovací návrh, který se týká návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů. V podstatě oproti původnímu návrhu se navrhuje použít tento zákon na úvěry, jejichž úrokové riziko je zajištěno termínovanou operací na finančním trhu. Tento pozměňující návrh je podáván v souvislosti s návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících k podnikání. Cílem toho návrhu, nebo pozměňujícího návrhu, je to, že jestliže se ekonomicky dovoluje nájemcům odložit splátku nájemného, musí se pronajímatelům zrcadlově dovolit také odložit splátku jistiny jejich financující bance.

Potom se v podrobné rozpravě přihlásím ke sněmovnímu dokumentu, který je nahrán v systému. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. A jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se vyjádřila k tomuto sněmovnímu tisku, resp. odůvodnila svůj pozměňovací návrh, který se týká zřejmě podobné materie, jako hovořila kolegyně Kořanová. Skutečně ve vládním návrhu zákona se říká, že nájemcům postiženým vládním rozhodnutím o uzavření provozoven se umožní odložit splatnost tří měsíčních nájmů, a dokonce až služeb o 24 měsíců. Znamená to tedy, že majitelé nemovitostí se stanou ze zákona věřiteli zákazem postižených nájemců bez jakéhokoli zajištění takového dluhu. Navíc však budou muset z dlužného nájemného odvést DPH a ještě za nájemce zaplatit energie, vodu, úklid apod. za tyto tři měsíce. To se týká tedy sněmovního tisku 816, pokud tento projde.

Problém je, že pokud je pronajatá nemovitost financovaná bankou, je u 95 % takovýchto nemovitostních úvěrů sjednáno zajištění úrokového rizika termínovanou operací na finančním trhu. A v návrhu zákona o splácení úvěrů si banky vyjednaly, že těchto úvěrů se odklad splátek netýká. Takže vlastník nemovitosti poskytne bezúročný úvěr nájemci na 24 měsíců, odvede, pokud je plátcem, z příslušné částky DPH, a bance musí zaplatit své splátky. To samozřejmě může vést k insolvenci celé řady vlastníků nemovitostí a je pravděpodobné, že řada menších nájemců své provozovny stejně zavře a to odložené nájemné nikdy nezaplatí.

K tomuto pozměňovacímu návrhu, který škrtá písmeno k) v § 1, se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Jako další je do obecné rozpravě přihlášen pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za slovo. Na začátek bych chtěl ocenit přístup členů České bankovní asociace, kteří reagovali v této tíživé situaci velmi vstřícně. Již 11. března tohoto roku jsem poslal dopis předsednictvu a členům České bankovní asociace a ještě ten den jsem dostal odpověď, že se již na tom pracuje, a druhý den Česká bankovní asociace vydala doporučení svým členům, že mají začít umožňovat svým klientům na dobrovolné bázi odložení splátek hypoték a jiných úvěrů. Za což jsem velmi rád, že pochopili i bankéři, že tato situace je velmi tíživá, a přišli s tímto přístupem a že většina bank doopravdy toto doporučení vyslyšela a začala to klientům nabízet.

Jsem i rád, že tento návrh dodržuje parametry, které si od daného návrhu slibuji nebo požaduji. Je založen na dobrovolné bázi, tedy klient se může dobrovolně rozhodnout, zdali se do systému odkladu zapojí a jestli to využije na 3 nebo 6 měsíců, pokud je dotčen koronavirovými opatřeními. Stejně tak je zachována možnost splácet i nadále jistinu, kterou může klient umořovat, pokud nechce odložit splátky. Stejně tak podle vyjádření ministryně je zachována možnost pojištění neschopnosti splácet, což také můžou někteří klienti využít, a určitě to je jedna z možností, kterou někteří využijí.

Obdobné návrhy přijímají bankéři i státy po celé Evropě. Tento návrh vlastně původně byl přijat už bankovní asociací v Itálii, takže jsem rád, že i Česká republika přichází s tímto a banky české že toto klientům nabídnou. Může to pomoci nejen lidem, kteří mají hypotéky, a můžou být tak nyní ohroženi v době, kdy mohou přijít, nebo být omezeni na příjmech, ale současně to může pomoci i nájemníkům, kteří se tak budou moci lépe domluvit s majiteli nemovitostí na případném odkladu nájmů, už jenom z toho hlediska, že majitel dané nemovitosti si také bude moci odložit splátky úvěru např. na tu nemovitost. Tento návrh pomáhá nejen lidem, kteří mají hypotéky, ale i jiné úvěry, což se samozřejmě týká velké části populace, a bohužel ekonomické následky, které budou navazovat na ta přísná opatření, která v tuto chvíli v České republice máme, můžou být velice velké, takže každá pomoc je určitě dobrá.

Chtěl bych říct, že za Piráty podpoříme daný návrh. Stejně tak podpoříme i opravné pozměňovací návrhy, které vlastně udělají z návrhu ještě přijatelnější podobu. Chtěl bych tímto říci, že jsem rád, že klienti bank v České republice budou mít nějaký čas na to, aby se vyrovnali s případnou změnou své situace, a že to snad pomůže. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Juříček.

 

Poslanec Pavel Juříček: Dobrý den, dámy a pánové. Já pro tento tisk mám tři pozměňovací návrhy. Všechny jsou svým způsobem více vyjasňující jednotlivé pozice.

Ten první pozměňovací návrh je dohoda odkladu času plnění dluhu úvěrovaného k 12. březnu, protože v odůvodnění byla nejasná situace, jestli je to šest měsíců plus šest měsíců, nebo tento pozměňovací návrh by měl jasně ukázat, že to je maximálně těch šest měsíců a není to šest plus šest. Nakonec jsme to připravovali i s paní předsedkyní rozpočtového výboru, a na tom jsme se shodli a rozpočtový výbor v tom směru měl jasné pochopení, když jsme o něm ještě nehlasovali, neboť se to dělalo opravdu na poslední chvíli.

Druhá položka je pozměňovací návrh, který, řekněme, férověji postupuje k bankám, a to znění je úvěr, jehož úrokové riziko je, jestli úvěrovaný, který je podnikatelem, je podnikatelem a zajistil si termínovanou operaci na finančním trhu, tzn. různé finanční deriváty, hedgeové fondy a zajišťovací organizace v zahraničí prostřednictvím úvěrujícího, jinými slovy prostřednictvím banky, a když ta banka na základě jeho požadavku to udělala, tak aby on nesl toto riziko, protože to byla jeho žádost, a samozřejmě má to ale dopad, férově nutné říct, na nákupní centra, na developery apod. A tady jde jenom o tu míru, jestli budeme chtít víc upřednostnit, řekněme, tyto velké hráče, anebo vystavit bankám rizika (banky riziku?), že budou muset hradit některé související náklady právě s tímto finančním derivátem, který pro ně udělaly. To je druhý pozměňovací návrh.

A třetí pozměňovací návrh je v tom, aby bylo vyjasněno, nebo řekněme, aby bylo jasné, že úroky z úroků se nebudou hradit po dobu těch, řekněme, tří, resp. šesti měsíců, a proto dávám ten návrh, že úrok podle odst. 3 se neúročí a je splatný v případě, že je úvěrovaný, je buď fyzickou osobou, anebo právnickou osobou s dalšími detaily. Toto si myslím, že je naprosto nekonfliktní a že tady Sněmovna s tím bude mít naprosto jednoznačný souhlas, aby se úroky znovu neúročily ještě jednou a aby ten podnikatel, který to odkládá, řekněme, o tři nebo šest měsíců, zbytečně nemusel být zatížen nákladem, který není směrován proto, abychom právě umožnili podnikatelům přežít.

To jsou tři pozměňovací návrhy, ke kterým se ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP