(21.10 hodin)

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu pod číslem tisku 4817. Než krátce zdůvodním, zdůvodnění je i v písemné podobě v tomto tisku, odpovím paní poslankyni Richterové, proč tedy ty změny neměly být. Protože většina těch změn bývá v neprospěch těch, kteří pobírají příspěvek. Změna se většinou provede jenom u deseti procent těch, kteří o ně žádají. A znova zdůrazňuji, není dotčeno právo na změnu, pokud by člověk potřeboval vyšší ten příspěvek. Tak to garantovala paní ministryně, tak to říkám opakovaně já.

Pozměňovací návrh má tři části. První je ta prolongace toho, co lidé pobírali do 31. 3., to znamená, že příjemci těchto příspěvků nebudou k 1. 4. dokládat žádné změny, půjde čistě o prodloužení nároku za první kvartál, první čtvrtletí. Žadatelé nebudou muset dokládat žádné trvání nároku ani plnit žádné další ohlašovací povinnosti, a úřady práce to tedy nebudou muset zpracovávat.

Druhá část pozměňovacího návrhu znamená, že po dobu nouzového stavu bude možnost měnit neomezeně měsíční výši rodičovského příspěvku. Ruší se ta podmínka změny po třech měsících. Vypadá to jako protimluv k tomu prvnímu návrhu, kdy se zakotvuje ta stabilita a prolonguje se to, ale u rodičovského příspěvku je potřeba říct, že tam si to ta rodina stanovuje sama. To je rozhodnutí té rodiny. A v dnešní době, kdy ti lidé ze dne na den se dostávají do úplně jiných situací, je potřeba jim tu změnu, to jejich rozhodnutí umožnit.

Třetí část - účinnost změny okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na bydlení, která má nabýt účinnosti 1. 7. tohoto roku, se má odsunout na další období, tedy účinnost od 1. 7. 2021. To je opravdu záležitost, kterou chceme ulevit zaměstnancům úřadů práce. Ti by museli do toho 1. července letošního roku zpracovat přibližně 150 tisíc případů včetně šetření na místě. Sami uznáte, že to je v téhle chvíli prostě nemyslitelné.

My sociální demokraté stojíme vždycky za zaměstnanci, lidmi práce, všemi, kteří potřebují podporu a pomoc. Proto tímto pozměňovacím návrhem chceme usnadnit situaci těm, kteří jsou na tom tak zle, že dosáhnou na dávky státní sociální podpory, a nastavit podmínky tak, aby pomoc těmto osobám i v nynější době, kdy úřady práce a České správy jsou skutečně přetížené, aby jejich zaměstnanci zvládli tyto agendy, a lidem tedy pomoci.

Chtěla bych na tomto místě všem těm, kteří pracují na úřadech práce, kteří pracují ale také v sociálních službách, sklonit skutečně obrovskou poklonu a velmi jim poděkovat za to jejich nasazení, za to, že jsou ochotni celé dny být na svých pracovištích i se izolovat od svých vlastních rodin jenom proto, aby ochránili své klienty a ty, s kterými pracují.

Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, prosím, odložme politické soupeření a podpořte tento jednoduchý a administrativu zjednodušující pozměňovací návrh. Děkuji vám za to.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aleně Gajdůškové. Nyní paní poslankyně Olga Richterová má svůj čas pro pozměňovací návrh v podrobné rozpravě. A připraví se paní kolegyně Hana Aulická. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já nemám co odkládat, protože nesoupeřím.

Já jsem předložila jednoduchý technický návrh, ke kterému zazněly dvě výhrady. Jde o návrh, který načítám jako číslo 4763. A jenom rychle zareaguji. Na výboru jsem se explicitně ptala, zda je legislativně technicky v pořádku. Dávali jsme si na něm samozřejmě velmi záležet. A na záznam při debatě zaznělo, že ten návrh je způsobilý stát se součástí právního řádu, nemá problémy, aby se nemohl stát součástí zákona.

Druhá výhrada, že chcete jako ministerstvo předložit něco lepšího, chcete vyhodnocovat a předkládat v blízké době. Na to bych jednoduše řekla: jasně, určitě to udělejte, když to stihnete. A když to nestihnete, tak tento pozměňovací návrh je pojistka, že to nebudeme muset čistě kvůli prodloužení příště schvalovat.

A třetí věc. Já čtu v tom návrhu, který předkládá paní poslankyně Gajdůšková, explicitně řečeno, pro účely stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši se pro ten druhý kvartál vychází ze skutečností, ze kterých byl určen nárok a výše příspěvku na bydlení vypláceného ke dni 31. března 2020. A já bych poprosila paní ministryni, aby mi řekla, jak to sedí dohromady s jejími slovy, že stále bude možné snížení, ale i zvýšení dávek.

Já jsem hovořila o té změně společně posuzovaných osob. Když je různý počet lidí v bytě, tak to dělá velký rozdíl. A tady to ustanovení v návrhu paní poslankyně Gajdůškové znemožňuje tuto skutečnost zohlednit. Takže prosím paní ministryni, ať vysvětlí, kde jinde v tom návrhu má být ta změna výše možná. Já to tam vůbec nikde nevidím. A právě proto, že doba je turbulentní a že příspěvek na bydlení drží v bydlení v podstatě 150 tisíc, ale možná i 200 tisíc domácností, tak mi přijde nevhodné takto tvrdě do něj zasáhnout a zafixovat ho na tu výši k 31. 3. Rozumím tomu a považuji to za velmi, velmi dobrý návrh, ať se překlápí u všech, u kterých se nic zásadního nezmění, zkrátka ten první kvartál. Prosím vás, nikdo to rád nedokládá, je to spousta práce dávat ty podklady. Všichni, kteří nebudou vědět, že mají nárok, nebo že by museli vracet, se na to rádi vykašlou. Ale tam, kde by se změnil počet lidí v domácnosti, prostě nedává smysl zamezit tomu přepočítání.

Tak já ještě jednou předem děkuji za to, že toto bude vysvětleno.

A uzavřu to tím, že prostě nevíme, jak dlouho potrvá stav nouze. A pokud by nestihlo Ministerstvo práce a sociálních věcí předložit ten zlepšující, komplexnější návrh, tak ten jednoduchý technický pozměňovák je možnost, jak se vyhnout tomu tady to rozebírat příště. Já bych se tomu vyhnula ráda. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní poslední zatím přihlášený řečník nebo řečnice do rozpravy je Hana Aulická Jírovcová. Máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Tak dnes už budu stručnější. Možná bych chtěla jenom říct paní kolegyni Richterové, že možná v argumentaci u svého pozměňovacího návrhu argumentovala pozměňovacím návrhem, který asi nebyl načten v rámci sociálního výboru, takže možná si to s paní ministryní ještě vyříkají. Omlouvám se.

Každopádně za nás doprovodné usnesení, které k tomuto sněmovnímu tisku načtu, zní celé: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby urychleně připravila I. finanční podporu pro osoby pracující v režimu dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, které v důsledku dopadů COVID-19 nemohou prokazatelně svou činnost vykonávat; II. navýšení vypláceného ošetřovného pro schválené skupiny zaměstnanců dle sněmovního tisku 784 za kalendářní den na 80 % redukovaného denního základu. Termín do 20. 4. 2020."

Odůvodnění si myslím, že jsem řekla předtím, takže už nebudu říkat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP