(21.00 hodin)
(pokračuje Šafránková)

Naše poslankyně a poslanci taktéž podpoří pozměňovací návrhy, které umožňují prolongovat tyto mimořádné podmínky také pro výplatu těchto sociálních dávek i pro třetí čtvrtletí roku 2020 za předpokladu, že k 1. červenci 2020 nebude obnoven plný provoz poboček úřadů práce. A také podpoříme návrh, který umožní po dobu trvání opatření nouzového stavu měnit měsíční výši rodičovského příspěvku jeho příjemcům častěji než jednou za kalendářní čtvrtletí.

Závěrem mi, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vyjádřila velké poděkování a podporu všem pracovnicím a pracovníkům našich úřadů práce a České správě sociálního zabezpečení, kteří se v těchto dnech potýkají s mimořádným návalem práce a řešením mnohdy nezvyklých a nových situací a problémů v podmínkách, kdy se zákony a procedury mění doslova za pochodu. Bylo by neslušné, kdyby se na ně zapomnělo. Máte náš obdiv.

A když už mám tu možnost, chtěla bych i velmi poděkovat pracovníkům Armády spásy České republiky, kteří také vykonávají skvělou a důležitou práci v oblasti organizace pomoci a péče o bezdomovce v souvislosti s krizovými pandemickými opatřeními, což je oblast, na kterou stát docela pozapomněl a na kterou jsem též upozorňovala. Děkuji vám. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobrý večer. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Děkuji paní poslankyni a v diskusi pokračuje paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím vystoupit se stanoviskem k tomuto sněmovnímu tisku 798 za poslanecký klub KSČM.

Samozřejmě tyto úpravy, které předkládá Ministerstvo práce a sociálních věcí, podporujeme, vnímáme tu potřebnost, a především nejenom že je to vůči samotným klientům úřadů práce, ale především zde Ministerstvo práce a sociálních věcí řeší i tu situaci samotných zaměstnanců úřadů práce. Každopádně na dnešním výboru pro sociální politiku, který se konal ráno, byla k tomuto sněmovnímu tisku značná diskuse, i když těch pozměňujících návrhů tam nebylo mnoho, vlastně se jednalo o těch dvou, které tady představily kolegyně paní Richterová a paní Gajdůšková. Musím říci, že u paní kolegyně Gajdůškové, zcela otevřeně asi není nic proti ničemu, jsme se bavili o tom, že ten pozměňující návrh připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a otevřeně jsme chtěli vědět, z jakého důvodu se vlastně předkládá formou pozměňujícího návrhu, proč to nebylo součástí toho původního návrhu. To znamená, je pravda, že chápeme situaci na všech ministerstvech, že se ty potřebné věci definují téměř z hodiny na hodinu, ze dne na den, na druhou stranu u toho pozměňujícího návrhu nám vadí, že v tom jednom bodě se vlastně odsouvá účinnost přijatého pozměňujícího návrhu paní poslankyně Pastuchové. A já jsem přesvědčena, že v té to oblasti by se to nemělo týkat v rámci nouzového stavu, a proto my se u tohoto pozměňujícího návrhu paní poslankyně Gajdůškové zdržíme, ale opravdu říkám, jenom díky této situaci, resp. tomuto bodu, jinak mě to velice mrzí, že s tím byla spojena i ta další opatření, která jsou asi nutná v rámci toho úřadu práce řešit. Děkuji.

A omlouvám se ještě, chtěla jsem říci, že v podrobné rozpravě načtu doprovodné usnesení, které není sice spojené přímo s tímto sněmovním tiskem, ale my jsme ho nenačítali v bodě u sněmovního tisku 808 z důvodu toho, že jsme přesvědčeni, že se to týká vyloženě Ministerstva práce a sociálních věcí, a bude se to týkat přípravy té finanční podpory pro osoby pracující v režimu dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti v důsledku dopadu COVID-19 a dále navýšení toho ošetřovného pro schválené skupiny zaměstnanců dle sněmovního tisku 784 za kalendářní den na 80 % redukovaného denního základu, protože to byl jeden z požadavků, které my jsme měli minulou schůzi v rámci nouzového jednání, kdy jsme vlastně díky tomu nepodporovali ty pozměňovací návrhy, které tady některé poslanecké kluby měly. Velice jsme znepokojeni tím, že na tuto schůzi tento náš požadavek nebyl připraven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Haně Aulické Jírovcové, nyní pan poslanec Jan Bauer, ještě stále v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi krátké stanovisko za poslanecký klub Občanské demokratické strany. Musím říct, že s velkým znepokojením sleduji rozpor mezi tím, jakým způsobem se avizuje pomoc různým vrstvám obyvatelstva České republiky na tiskových konferencích, a následně samotnými zněními zákonů, které mám možnost sledovat jak na hospodářském výboru, tak na výboru pro sociální politiku. Na druhou stranu bych chtěl říci, že to není případ tohoto sněmovního tisku, a mohu říci, že i toho tisku následujícího. Myslím si, že oba tyto tisky, jak ten, který momentálně projednáváme, jsou logické, technicistní věci, které mohou pomoci širokým vrstvám obyvatelstva, a proto si myslím, že nejsou hodny ničehož jiného, než aby byly urychleně schváleny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi. Nyní mám vyčerpány přihlášky do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí. Se závěrečným slovem paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Pardon, já si jenom rychle sundám roušku, protože mi nefunguje Face ID, tak pardon.

Já bych chtěla v reakci na paní poslankyni Richterovou říct, že je potřeba upozornit, že ve druhém kvartálu očekáváme obecně propad příjmů. To je asi v tuhle chvíli predikovatelné. To znamená, že budeme muset přijít v příštích týdnech celkově s nějakou komplexnější úpravou. Proto jsme se rozhodli pro třetí kvartál v tuhle chvíli nepřeklápět.

Co se týká překlopení pro třetí kvartál, tak v tom pozměňovacím návrhu paní poslankyně Richterové je to neurčitě stanoveno podmínkou, to znamená, pokud bude někde na úřadu práce omezen provoz k 1. 7., například že tam všichni zaměstnanci půjdou do karantény, a my už několik takových úřadů práce evidujeme, tak ani klienti, ani úřad práce nebudou vědět, podle jakého režimu se pojede. K 1. 7. se musí žádat o příspěvek na bydlení na celý rok - a to bylo v tom pozměňovacím návrhu kompletně pominuto a překlápí se pouze příjem.

Co se týká paní poslankyně Aulické Jírovcové, tak my chceme v tuhle chvíli odbřemenit, tzn. nechceme přeposuzovat okruhy společně posuzovaných osob včetně faktického soužití. Pokud bude někde karanténa na úřadu práce, bude to riziko, a posun až o jeden rok je právě kvůli těmto žádostem v červenci. Proto tyto návrhy, proto ten pozměňovací návrh paní poslankyně Gajdůškové. Má to opravdu smysl, je to opravdu poctivě promyšleno. Omlouváme se, že přicházíme s tím pozměňovacím návrhem až přes poslanecký návrh paní poslankyně Gajdůškové, nicméně skutečně řešíme ty situace za pochodu.

A co se týká ošetřovného, tak my v tuto chvíli dopočítáváme dopady na příjmy těch 45 tisíc domácností, které si v tuto chvíli požádaly o ošetřovné. Ošetřovné neběží elektronicky jako eNeschopenka. A pokud skutečně zjistíme, že ty dopady jsou fatální za ten první měsíc, tak ošetřovné - navýšení - budeme navrhovat. Toliko k tomuto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. Ukončili jsme tedy rozpravu obecnou, otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že návrhy musí být odůvodněny. Platí usnesení o pětiminutovém vystoupení. A první v podrobné rozpravě je přihlášená paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se kolegyně Richterová. Máte slovo, paní poslankyně. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP